Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể sử dụng chiến dịch GetItem trong EWS để lấy các thuộc tính của một thông cáo báo email trong môi trường Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2555800
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn sử dụng các GetItem hoạt động trong Exchange Web Services (EWS) để lấy các thuộc tính của một thông cáo báo email trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010.
  • Email thư mục có tập tin đính kèm.

Trong trường hợp này, các chiến dịch GetItem không thành công.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì EWS không chính xác cho biết thêm một ContentIDlĩnh vực phần đính kèm hai lần để quay trở lại XML. Vì vậy, xác nhận giản đồ XML lỗi.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật rollup sau đây:
2582113 Mô tả Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về hoạt động GetItem, truy cập trang web MSDN sau đây:

Thông tin chung về chiến dịch GetItem

Để biết thêm chi tiết về các yếu tố Exchange Web Services XML, truy cập vào trang web MSDN sau đây:

Thông tin chung về các yếu tố Exchange Web Services XML

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2555800 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2011 02:39:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2555800 KbMtvi
Phản hồi