Một thiết bị có sử dụng Exchange ActiveSync không thể truy cập hộp thư trong môi trường Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2556133
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn là một phần của một môi trường hỗn hợp Microsoft Exchange Server 2007 và Microsoft Exchange Server 2010.
  • Bạn có một máy chủ Exchange Server 2010 có vai trò máy chủ truy cập khách hàng được cài đặt.
  • Bạn có một thiết bị Exchange ActiveSync kết nối với Exchange Server 2010 khách hàng truy cập máy chủ.
  • Bạn đồng bộ hóa các hộp thư giữa điện thoại và một máy chủ Exchange Server 2007.
Trong trường hợp này, thiết bị Exchange ActiveSync không thể truy cập các hộp thư. Ngoài ra, trong quá trình W3WP.exe tiêu thụ bộ nhớ quá nhiều tài nguyên trên máy chủ truy cập khách hàng Exchange Server 2010.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì Exchange ActiveSync ProxyHandler không cần thiết tạo ra yêu cầu ủy quyền và chờ đợi cho các yêu cầu để được hoàn thành. Hành vi này gây ra nhiều yêu cầu ủy quyền để thời gian ra, và sau đó yêu cầu mới được tạo ra.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật rollup sau đây:
2582113 Mô tả Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về Exchange ActiveSync, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để nâng cấp lên Exchange ActiveSync môi trường Exchange 2010, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về chuyển tiếp khách hàng truy cập vào Exchange Server 2010, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:

Thuộc tính

ID Bài viết: 2556133 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2011 02:34:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2556133 KbMtvi
Phản hồi