"Không có mục nào để hiển thị này xem." báo lỗi khi bạn cố gắng xem một thư mục bằng cách sử dụng Outlook trong môi trường Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2559926
TRIỆU CHỨNG
Giả sử rằng bạn hãy thử xem cặp chứa khoản mục bằng cách sử dụng te Nhóm theoxem trong Microsoft Office Outlook trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010. Ví dụ, bạn sử dụng các Nhóm các khoản mục theo chủ đềxem. Trong trường hợp này, các khoản mục trong thư mục có thể hiển thị. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không có mục nào để hiển thị trong dạng xem này.

Chú ýs
  • Các mục thư mục có thể hiển thị khi bạn đã đảo ngược thứ tự sắp xếp một vài lần. Tuy nhiên, nhà nước của Thu gọn tất cả nhóm hoặc Mở rộng tất cả nhóm có thể không đúng.
  • Vấn đề này xảy ra khi bạn cố gắng thực hiện một trong caùc thao taùc sau:
    • Xem một thư mục chung.
    • Xem hộp thư của tài khoản khác trong chế độ đệm ẩn.
    • Xem hộp thư riêng của bạn trong chế độ trực tuyến.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì Exchange server trở về một không chính xác bảng hàng trí hiện tại của con trỏ chuột với Outlook. Outlook sẽ kiểm tra giá trị chưa từng có như không được đồng bộ hóa. Vì vậy, các khoản mục trong cặp không hiển thị.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật rollup sau đây:
2582113 Mô tả Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Cho một vấn đề tương tự xảy ra trong môi trường Exchange Server 2010, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2500648"Không có mục nào để hiển thị này xem." báo lỗi khi bạn cố gắng xem một thư mục trong Outlook trong môi trường Exchange Server 2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2559926 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2011 02:14:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2559926 KbMtvi
Phản hồi