Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không có máy tính để bàn hoặc trống để bàn sau khi đăng nhập vào Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:256194
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn đăng nhập vào Windows 2000, bạn có thể xem một máy tính để bàn trống hoặc không có máy tính để bàn. Khi điều này xảy ra, bạn có thể nhấn CTRL + ALT + DELETE để bắt đầu công việc quản lý, nhưng Explorer.exe không được liệt kê trong danh sách của chạy tác vụ hoặc quy trình. Bắt đầu từ một trường hợp mới của Explorer.exe không giải quyết vấn đề.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu có một phiên bản cũ của Shdocvw.dll file trong % SystemRoot % cặp. Bởi vì Explorer.exe nằm trong thư mục % SystemRoot %, con đường tìm kiếm cho bất kỳ bắt đầu được gọi là tập tin trong thư mục % SystemRoot % trước khi con đường tìm kiếm. Thứ tự tìm kiếm mặc định luôn luôn nhìn cho một tập tin gọi là trong thư mục chứa các tập tin chương trình trước khi tìm đường dẫn đến xác định tệp.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này:
  1. Nhấn CTRL + ALT + DELETE, và sau đó nhấp vào Quản lý tác vụ.
  2. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Tác vụ mới (Run).
  3. Loại CMD.exe, và sau đó nhấn ENTER.
  4. Nếu cần thiết, thay đổi để các % SystemRoot % thư mục.
  5. Ñoåi teân taäp tin Shdocvw.dll bằng cách gõ ren shdocvw.dll shdocvw.old.
  6. Khởi động lại máy tính.
THÔNG TIN THÊM
Các tập tin cũ hơn mà có thể gây ra vấn đề với Explorer.exe hay vỏ nếu họ được đặt trong % SystemRoot % cặp:
Browseui.dll
Comctl32.dll
Comdlg32.dll
Mlang.dll
Ole32.dll
Oleaut32.dll
Shdocvw.dll
Shell32.dll
Shlwapi.dll
Urlmon.dll
Wininet.dll
SetupAPI.dll
Để biết thêm chi tiết, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
162031 Màn hình trống hay hệ điều hành không thể nạp hồ sơ lúc đăng nhập


255758 Thông báo lỗi: Explorer.exe đã tạo ra lỗi và sẽ bị đóng bởi Windows


249321 Không thể đăng nhập vào nếu các khởi động phân vùng ổ đĩa thư đã thay đổi


137155 Người sử dụng mà không cần thiết quyền truy cập System32 không thể đăng nhập


Máy tính để bàn cũng có thể trống nếu máy tính của bạn được cấu hình cho nhiều màn hình và các biểu tượng là một phần của máy tính để bàn mà là ngoài phạm vi có thể xem được. Kiểm tra các thuộc tính của bộ điều hợp video, và sau đó nhấp vào Thiết đặt. Nếu hai màn hình được hiển thị, nhưng duy nhất đang dùng, bấm màn hình đầu tiên, và sau đó kiểm tra các thiết lập. Nếu Mở rộng bàn làm việc Windows của tôi sang màn hình này chọn hộp kiểm, nhấn vào đây để bỏ chọn hộp kiểm và bấm Áp dụng. Các biểu tượng nên sau đó xuất hiện lại.
KBGRPW2KISV

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 256194 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 18:58:35 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbshell kbmt KB256194 KbMtvi
Phản hồi