Thông tin về Internet Explorer thiết lập trên một Windows 2000 dựa trên hoặc Windows XP dựa trên máy tính

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:256340
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Khi bạn cài Internet Explorer trên một Windows 2000 dựa trên hoặc một máy tính dựa trên Windows XP, Internet Explorer Setup Cập Nhật chỉ là một tập hợp con của các thành phần đã được cài đặt với trình duyệt Internet Explorer trên hệ điều hành khác. Hành vi này được thiết kế để giảm thiểu các thiết lập của các thành phần hệ điều hành được bảo vệ được cập nhật của Internet Explorer cho phép bạn nâng cấp Internet Explorer mà không cần giới thiệu các tính năng mới khác. Bài viết này mô tả hành vi thiết lập của Internet Explorer trên một Windows 2000 dựa trên hoặc một máy tính dựa trên Windows XP.

LƯU Ý: Để cập nhật các thành phần bảo vệ hệ điều hành được cài đặt với trình duyệt Internet Explorer trên hệ điều hành khác, cài đặt gói dịch vụ mới nhất cho phiên bản Windows của bạn. Để thêm thông tin về làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho phiên bản Windows của bạn, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Cài đặt tính năng bổ sung hoặc cập nhật các thành phần hệ điều hành được bảo vệ không được bao gồm trong Internet Explorer cho Windows 2000 hoặc Windows XP (chẳng hạn như Messenger hoặc một phiên bản sau này của Windows Media Player), cài đặt một phiên bản độc lập của chương trình mà bạn muốn thêm hoặc Cập Nhật.
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn cài đặt một phiên bản uncustomized của Internet Explorer 5.x, chỉ có trình duyệt cốt lõi và kịch bản tập tin được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn không thể tuỳ chỉnh cài đặt Internet Explorer hoặc sử dụng các tùy chọn chuyên sâu trong chương trình Internet Explorer Setup. Khi bạn cài đặt một phiên bản uncustomized của Internet Explorer 6, chỉ tập tin trình duyệt lõi, kịch bản tập tin. Phiên bản Internet Explorer ngoại lệ Pack, Outlook Express 6 và Windows Media Player 6.4 (Windows 2000 chỉ) được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn không thể tuỳ chỉnh cài đặt Internet Explorer hoặc sử dụng các tùy chọn chuyên sâu trong chương trình Internet Explorer Setup.

Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt một phiên bản tùy chỉnh của Internet Explorer được tạo ra bằng cách sử dụng Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Bạn có thể sử dụng tùy chỉnh phiên bản của Internet Explorer được tạo ra bằng cách sử dụng IEAK áp dụng xây dựng thương hiệu (biểu tượng tùy chỉnh, thanh tiêu đề, yêu thích, và những người khác) từ công ty của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Lưu ý rằng bạn không thể thêm các thành phần bổ sung (NetMeeting, máy nghe nhạc phương tiện truyền thông và những người khác) ngay cả khi bạn cài Internet Explorer từ một xây dựng IEAK, trừ khi công ty quản trị hoặc ISP của bạn thêm các thành phần này bằng cách sử dụng tính năng thêm tùy chỉnh các thành phần trong IEAK.

Để có thêm thông tin về những thành phần được cài đặt khi bạn cài đặt Internet Explorer 6, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
298624Bản tóm tắt của các thành phần được cài đặt khi bạn cài Internet Explorer 6
Phiên bản khác nhau của Internet Explorer được bao gồm trong Windows 2000, Windows XP, và service pack cho Windows 2000 và Windows XP. Bảng sau đây liệt kê các khác nhau phiên bản của Windows và Windows dịch vụ gói và phiên bản của Internet Explorer được kèm với mỗi.
Windows hoặc Windows phiên bản SPInternet Explorer phiên bản bao gồm
Windows 2000Internet Explorer 5.01 (Phiên bản 5.00.2920.0000)
Windows 2000 SP1Internet Explorer 5.01 SP1 (Phiên bản 5.00.3103.1000)
Windows 2000 SP2Internet Explorer 5.01 SP2 (Phiên bản 5.00.3315.1000)
Windows 2000 SP3Internet Explorer 5.01 SP3 (Phiên bản 5.00.3502.1000)
Windows XPInternet Explorer 6 (Phiên bản 6.00.2600.0000)
Windows XP SP1Internet Explorer 6 SP1 (Phiên bản 6.00.2800.1106)
Lưu ý rằng bạn không thể cài đặt lại cùng một phiên bản của Internet Explorer trên máy tính dựa trên Windows XP. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt lại cùng một phiên bản của Internet Explorer trên máy tính dựa trên Windows XP, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
318378Làm thế nào để cài đặt lại hoặc sửa chữa Internet Explorer trong Windows XP
Để thêm thông tin về cách sử dụng Internet Explorer Setup để làm một Download chỉ trên Windows 2000 - hoặc máy tính dựa trên Windows XP, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
257249Chỉ có tải về thiết lập của Internet Explorer trên Windows 2000 và Windows XP
257233 Internet Explorer 5.5 và 6 không nhắc cho một vị trí cài đặt trên Windows 2000
5,50 5.5 SP1 5.5 SP2 ie

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 256340 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 19:00:27 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup kbmt KB256340 KbMtvi
Phản hồi