你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Phiên bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa dừng đáp ứng trong quá trình kí xuất trong Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2571388
Bạn không chắc chắn nếu điều này là phải sửa chữa? Chúng tôi đã thêm vấn đề này để chúng tôi chẩn đoán kết xuất bộ nhớ đó có thể xác nhận.
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây. Bạn cài đặt chuyên biệt bản ghi dịch vụ vai trò máy chủ phiên bàn làm việc từ xa trên máy tính đang chạy Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2. Bạn phải kí xuất khỏi phiên bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa trên máy tính. Trong trường hợp này, bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa phiên ngừng đáp ứng (treo). Sau một thời gian, máy tính dừng chấp nhận các kết nối Giao thức bàn làm việc từ xa (RDP) hoặc kiến trúc máy tính độc lập (ICA).

Bạn phải tắt và sau đó khởi động lại máy tính để phục hồi từ vấn đề này.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do tình huống gián đoạn trong quá trình Csrss.exe.
Giải pháp

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Hotfix có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý Mẫu "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2) hoặc Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1).

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2008, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968849 Cách lấy gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932 Thông tin về gói bản ghi dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin sổ kiểm nhập

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bản hotfix phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.
Ghi chú thông tin tệp Windows Server 2008
bản cập nhật Quan trọng Windows Server 2008 và Windows Vista hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi hotfix áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2. 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008" phần. Tệp MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Tệp mà các thuộc tính không được liệt kê, danh mục phân loại bảo mật được ký bằng chữ ký số Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.0.6002.228432,053,12027 tháng 10 năm 201113:21x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.0.6002.228432,768,89627 tháng 10 năm 201113:56x 64
Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.0.6002.228436,660,60827 tháng 10 năm 201113:05IA-64
Ghi chú thông tin tệp Windows Server 2008 R2
bản cập nhật Quan trọng Windows 7 và hotfix cho Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang yêu cầu Hotfix được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi hotfix áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2". Tệp MANIFEST và bảo mật liên quan (.cat) tệp danh mục, đặc biệt quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Tệp mà các thuộc tính không được liệt kê, danh mục phân loại bảo mật được ký bằng chữ ký số Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.1.7601.219103,148,28828 tháng 1 201203:54x 64
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows Server 2008
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,078
Ngày (UTC)27 tháng 10 năm 2011
Thời gian (UTC)16:18
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22843_none_bb3b5c97b0e85dfd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,543
Ngày (UTC)27 tháng 10 năm 2011
Thời gian (UTC)14:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22843_none_1759f81b6945cf33.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,559
Ngày (UTC)27 tháng 10 năm 2011
Thời gian (UTC)15:44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,102
Ngày (UTC)27 tháng 10 năm 2011
Thời gian (UTC)16:18
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22843_none_21aea26d9da6912e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5,013
Ngày (UTC)27 tháng 10 năm 2011
Thời gian (UTC)14:47
Nền tảngKhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008
Tên tệpIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22843_none_bb3d008db0e666f9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,551
Ngày (UTC)27 tháng 10 năm 2011
Thời gian (UTC)14:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,255
Ngày (UTC)27 tháng 10 năm 2011
Thời gian (UTC)16:18
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22843_none_21aea26d9da6912e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5,013
Ngày (UTC)27 tháng 10 năm 2011
Thời gian (UTC)14:47
Nền tảngKhông áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_7c70190b2d30483477dc859fbbb71727_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21910_none_dc7a38ec0125b72b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)30 ngày năm 2012
Thời gian (UTC)21:41
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_be58f23e2a54e9197ee01058f08877e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21910_none_6a3b570b2bd8d1dd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)30 ngày năm 2012
Thời gian (UTC)21:41
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c8e4d6ea67826b6d37d57a0e8ff39e28_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21910_none_cce27e61bb3ad689.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.038 người
Ngày (UTC)30 ngày năm 2012
Thời gian (UTC)21:41
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21910_none_179f207eca4785e4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp42,090
Ngày (UTC)28 tháng 1 2012
Thời gian (UTC)07:25
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21910_none_21f3cad0fea847df.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)28 tháng 1 2012
Thời gian (UTC)06:33
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2571388 - 上次审阅时间:10/09/2014 13:34:00 - 修订版本: 2.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

 • kbmdd kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2571388 KbMtvi
反馈