Bằng cách sử dụng ánh xạ ổ đĩa với IIS

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:257174
Chúng tôi đề nghị tất cả người dùng nâng cấp để Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên bản 7.0 chạy trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng kể Web an ninh cơ sở hạ tầng. Để biết thêm chi tiết về các chủ đề liên quan đến an ninh IIS, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm chi tiết về IIS 7.0, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
TÓM TẮT
Bài viết này chứa thông tin về việc sử dụng ổ đĩa mạng đã ánh xạ cho các trang Web và thư mục ảo với IIS.

Khi bạn tạo hoặc quản lý một trang Web hoặc thư mục ảo, tùy chọn để trình duyệt cho địa điểm nơi mà nội dung được lưu trữ cho trang web đó hoặc bao gồm các thư mục ảo ánh xạ ổ đĩa. Điều này có thể được hiểu là một cách để giữ cho nội dung vào một mạng chia sẻ có thể truy cập thông qua ổ đĩa được ánh xạ; Tuy nhiên, bởi vì bản chất của ánh xạ ổ đĩa, đây không phải là một lựa chọn. Nếu bạn thích để giữ cho nội dung của bạn trên một máy tính từ xa, sau đó tạo ra các trang Web hoặc thư mục ảo với phổ đặt tên quy ước (UNC) đường chỉ để chia sẻ trên máy tính từ xa.
THÔNG TIN THÊM
Ánh xạ ổ đĩa là một phần mở rộng để các sử dụng lưới lệnh và được tạo ra trên một cơ sở người dùng. Có nghĩa là, các mục cho ổ đĩa ánh xạ tồn tại dưới Hkey_Current_User khóa sổ đăng ký cho người sử dụng người ánh xạ tới ổ đĩa mạng. Ngoài ra, ổ đĩa ánh xạ được tạo ra với các chứng chỉ của người sử dụng những người hiện đang đăng nhập vào.

Một tác phẩm có thể xung quanh là để đăng nhập vào giao diện điều khiển của máy chủ Web như là một người sử dụng những người có thể cần phải được xác thực thông qua các máy chủ Web, và sau đó tạo ra được ánh xạ ổ đĩa như một ổ đĩa dai dẳng (thể tái kết nối lúc đăng nhập) cho tài khoản người dùng đó. Điều này có thể gây ra sự xuống cấp hiệu suất vì trương mục người dùng mà bạn đang kết nối với có thể cần phải được xác thực hai lần để truy cập, một lần bởi IIS và lần thứ hai để tạo ra các ổ đĩa được ánh xạ.

Ưa thích phương pháp truy cập vào nội dung cho các máy chủ Web mà tồn tại trên một máy tính từ xa là sử dụng chia sẻ thực hiện theo quy ước đặt tên phổ quát (UNC).Để biết thêm chi tiết, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
222069 IIS 4,0 yêu cầu tên người dùng và mật khẩu khi sử dụng một máy tính từ xa
207671 Truy nhập tệp mạng từ các ứng dụng IIS
THAM KHẢO
Để thêm thông tin trên được ánh xạ ổ đĩa và các sử dụng lưới lệnh, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
135665 Kết nối được thành lập trong phiên làm việc MS-DOS không kết nối lại
149984 Khi truy cập mạng ổ đĩa tạo ra trong dịch vụ dưới Windows NT
103390 Mạng truy cập xác nhận các thuật toán và ví dụ cho Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000
154738 Kết nối ổ đĩa mạng lưu trữ đầu tiên ủy nhiệm được cung cấp

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 257174 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 10:11:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0

  • kbprb kbmt KB257174 KbMtvi
Phản hồi