Làm thế nào để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá IMAP, POP, OWA, MAPI hoặc Exchange ActiveSync cho một hộp thư trong Exchange Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2573225
Tóm tắt
Bài viết này xác định các lệnh để sử dụng trong triển khai dành riêng của Microsoft Office 365 dành/ITAR để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá các mục sau đây cho hộp thư trong Microsoft Exchange Server:
  • Giao thức truy nhập thông điệp Internet (IMAP)
  • Giao thức bưu điện (POP)
  • Microsoft Outlook Web App (OWA)
  • thư thoại tin tức thời giao diện lập trình ứng dụng (MAPI)
  • Microsoft Exchange ActiveSync

Lệnh để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá IMAP, POP, OWA, MAPI hoặc Exchange ActiveSync cho một hộp thư trong Exchange Server

Hành độngLệnh
Kích hoạt giao thức POP cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName - PopEnabled $True
Vô hiệu hoá giao thức POP cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName - PopEnabled $False
Kích hoạt giao thức IMAP cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName - ImapEnabled $True
Vô hiệu hoá giao thức IMAP cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName - ImapEnabled $False
Kích hoạt giao thức MAPI cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName - MAPIEnabled $True
Vô hiệu hoá giao thức MAPI cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName - MAPIEnabled $False
Kích hoạt OWA cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName - OWAEnabled $True
Vô hiệu hoá OWA cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName - OWAEnabled $False
Kích hoạt Exchange ActiveSync cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName - ActiveSyncEnabled $True
Vô hiệu hoá Exchange ActiveSync cho người dùngSet-CasMailbox UserName@DomainName- ActiveSyncEnabled $False
Lưu ý: Trong bảng này, các lệnh cóUserName@DomainName. Đây là trình giữ chỗ cho tên miền và tên phù hợp.

Một số người dùng có các giao thức bị vô hiệu hoá tự động. Nếu loại hộp thư của người dùng được thay đổi, nhưng giao thức không cũng thay đổi, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật về các yêu cầu bản ghi dịch vụ điều tra tập lệnh loại thiết lập hộp thư. Liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật, hãy ghé thăm website sau của Microsoft: http://support.Microsoft.com/

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2573225 - Xem lại Lần cuối: 01/19/2016 09:20:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • vkbportal226 kbmt KB2573225 KbMtvi
Phản hồi