Xem xét cho phía máy chủ tự động hóa của văn phòng

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:257757
TÓM TẮT
Các nhà phát triển có thể sử dụng tự động hóa trong Microsoft Office để xây dựng các giải pháp tùy chỉnh mà sử dụng các khả năng và các tính năng được xây dựng vào sản phẩm văn phòng. Mặc dù phát triển chương trình như vậy có thể được thực hiện trên một hệ thống khách hàng tương đối dễ dàng, một số biến chứng có thể xảy ra nếu tự động hóa diễn ra từ phía máy chủ mã như Microsoft Active Server Pages (ASP), ASP.NET, DCOM hoặc một dịch vụ Windows NT.

Bài viết này thảo luận về các biến chứng mà các nhà phát triển có thể phải đối mặt. Bài viết cũng cung cấp lựa chọn thay thế để tự động hóa có thể tăng tốc độ hiệu suất. Các nhà phát triển nên cung cấp nhận thức, tuy nhiên, rằng những lời đề nghị rằng bài này cho là dành cho mục đích thông tin. Microsoft không được khuyến cáo hoặc hỗ trợ tự động hóa văn phòng phía máy chủ.

Chú ýTrong bối cảnh này, 2007 Microsoft Office hệ thống điều khiển và cơ sở dữ liệu Access 2010 được coi là các thành phần của Microsoft Office. Thuật ngữ "server-side" cũng áp dụng cho mã mà chạy trên một máy trạm Windows, nếu mã chạy từ một trạm làm việc Windows khác ngoài các trạm tương tác của người sử dụng những người đang đăng nhập. Ví dụ, mã số đó bắt đầu bởi Task Scheduler theo trương mục hệ thống chạy trong môi trường tương tự như "server-side" ASP mã hoặc là DCOM mã. Vì vậy, nhiều người trong số những vấn đề mà bài viết này mô tả có thể xảy ra. Để biết thêm thông tin về Windows máy trạm và về COM, hãy xem phần "Thông tin" và "Tham khảo" phần.
THÔNG TIN THÊM
Tất cả các phiên bản hiện tại của Microsoft văn phòng thiết kế, thử nghiệm, và cấu hình để chạy như là người dùng cuối sản phẩm trên một máy trạm khách hàng. Họ lấy một cấu hình máy tính để bàn và người dùng tương tác. Chúng tôi không cung cấp mức độ reentrancy hoặc an ninh là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các thành phần phía máy chủ được thiết kế để chạy tự động.

Microsoft không hiện đang khuyên bạn nên, và hỗ trợ, tự động hóa của Microsoft Office các ứng dụng từ bất kỳ ứng dụng không cần giám sát, không tương tác khách hàng hoặc thành phần (bao gồm cả ASP, ASP.NET, DCOM và NT dịch vụ), do văn phòng có thể triển lãm hành vi không ổn định và/hoặc bế tắc khi văn phòng chạy trong môi trường này.

Nếu bạn đang xây dựng một giải pháp mà chạy trong một bối cảnh phía máy chủ, bạn nên cố gắng sử dụng các thành phần đã được thực hiện an toàn để thực hiện không giám sát. Hoặc, bạn nên cố gắng tìm lựa chọn thay thế cho phép tại ít nhất là một phần của mã để chạy phía khách hàng. Nếu bạn sử dụng một ứng dụng văn phòng từ một giải pháp phía máy chủ, các ứng dụng sẽ thiếu nhiều người cần thiết khả năng để chạy thành công. Ngoài ra, bạn sẽ tham gia rủi ro với sự ổn định của giải pháp tổng thể của bạn.

Vấn đề bằng cách sử dụng tự động hóa văn phòng phía máy chủ

Các nhà phát triển những người cố gắng sử dụng văn phòng trong một phía máy chủ giải pháp cần phải được nhận thức của năm lĩnh vực chính trong đó văn phòng ứng xử một cách khác nhau hơn dự đoán bởi vì của môi trường. Nếu mã của bạn để chạy thành công, bạn phải giải quyết những vấn đề này và giảm thiểu các hiệu ứng càng nhiều càng tốt. Hãy xem xét những vấn đề này một cách cẩn thận khi bạn xây dựng ứng dụng của bạn. Một giải pháp không thể giải quyết tất cả các vấn đề. Kiểu dáng khác nhau đòi hỏi bạn để ưu tiên các yếu tố khác nhau.
 • Danh tính người dùng: Ứng dụng văn phòng giả định một danh tính người dùng khi các ứng dụng đang chạy, ngay cả khi bắt đầu tự động hóa các ứng dụng. Các ứng dụng cố gắng khởi tạo thanh công cụ, menu, lựa chọn, máy in, và một số thêm-ins dựa trên thiết đặt trong sổ đăng ký người sử dụng hive cho sử dụng tung ra các ứng dụng. Nhiều dịch vụ chạy dưới tài khoản đã không có hồ sơ người dùng (chẳng hạn như hệ thống tài khoản hoặc các tài khoản IWAM_ [servername]). Do đó, văn phòng có thể không khởi tạo một cách chính xác ngày khởi động. Trong tình huống này, văn phòng trả lại một lỗi về các CreateObject chức năng hoặc các CoCreateInstance chức năng. Ngay cả khi các ứng dụng văn phòng có thể là bắt đầu, các chức năng có thể không hoạt động được nếu không có hồ sơ người dùng tồn tại.
 • Tương tác với máy tính để bàn: Ứng dụng văn phòng giả định rằng họ đang được chạy dưới một máy tính để bàn tương tác. Trong một số trường hợp, các ứng dụng có thể cần phải được thực hiện rõ ràng cho một số chức năng tự động hóa làm việc chính xác. Nếu một bất ngờ xảy ra lỗi, hoặc nếu một tham số không xác định là cần thiết để hoàn thành một chức năng, Văn phòng được thiết kế để nhắc người dùng với một phương thức hộp mà yêu cầu các người sử dụng những gì người dùng muốn làm. Một hộp thoại phương thức trên một máy tính để bàn không tương tác không thể được miễn nhiệm. Vì vậy, chủ đề mà dừng đáp ứng (bị treo) vô thời hạn. Mặc dù một số thực hành mã hóa có thể giúp làm giảm khả năng về vấn đề này, các thực hành này không thể ngăn chặn vấn đề hoàn toàn. Điều này thực tế một mình làm cho chạy các ứng dụng văn phòng từ một phía máy chủ môi trường nguy hiểm và không được hỗ trợ.
 • Reentrancy và khả năng mở rộng: Thành phần phía máy chủ cần phải đánh giá cao reentrant, các thành phần đa luồng COM có tối thiểu trên không và cao băng thông cho khách hàng nhiều. Các ứng dụng văn phòng đang ở gần như tất cả các khía cạnh đối diện chính xác. Các ứng dụng văn phòng là không reentrant, dựa vào STA Automation các máy chủ được thiết kế để cung cấp đa dạng nhưng tài nguyên-chuyên sâu chức năng cho một khách hàng duy nhất. Các ứng dụng cung cấp ít khả năng mở rộng như một giải pháp phía máy chủ. Ngoài ra, các ứng dụng đã cố định giới hạn để yếu tố quan trọng, chẳng hạn như bộ nhớ. Chúng không thể thay đổi thông qua cấu hình. Quan trọng hơn, các ứng dụng sử dụng nguồn lực toàn cầu như bộ nhớ ánh xạ tập tin, toàn cầu add-in hoặc mẫu, và chia sẻ tự động hóa các máy chủ. Điều này có thể hạn chế số lượng các trường hợp mà có thể chạy đồng thời và có thể dẫn đến điều kiện chủng tộc nếu các ứng dụng được cấu hình trong một Multi-Client môi trường. Các nhà phát triển những người có kế hoạch để chạy nhiều hơn một thể hiện của bất kỳ ứng dụng văn phòng tại cùng một thời gian cần để xem xét "tổng hợp" hoặc serializing quyền truy cập vào các ứng dụng văn phòng để tránh tiềm năng deadlocks hoặc dữ liệu tham nhũng.
 • Resiliency và ổn định: Office 2000, Office XP, Office 2003 và sử dụng Office 2007 Microsoft Windows Installer (MSI) công nghệ để thực hiện cài đặt và self-Repair dễ dàng hơn cho một người dùng cuối. MSI giới thiệu khái niệm của "cài đặt vào sử dụng đầu tiên." Điều này cho phép tính năng để được tự động cài đặt hoặc cấu hình lúc chạy thời gian cho hệ thống, hoặc thường xuyên hơn cho một người dùng cụ thể. Trong một phía máy chủ môi trường, điều này cả chậm hiệu suất và tăng khả năng rằng một hộp thoại có thể xuất hiện mà yêu cầu người dùng để chấp nhận cài đặt hoặc để cung cấp đĩa cài đặt. Mặc dù điều này được thiết kế để tăng các Resiliency của văn phòng là một sản phẩm người dùng cuối, việc thực hiện của văn phòng của MSI khả năng là phản tác trong một môi trường phía máy chủ. Hơn nữa, sự ổn định của văn phòng nói chung không thể yên tâm khi văn phòng chạy phía máy chủ do nó có không được thiết kế hoặc thử nghiệm cho các loại sử dụng. Bằng cách sử dụng văn phòng như một thành phần dịch vụ trên một máy chủ mạng có thể làm giảm các sự ổn định của máy tính đó, và do đó có thể làm giảm sự ổn định của bạn toàn bộ mạng.
 • Phía máy chủ bảo mật: Ứng dụng văn phòng không bao giờ được dự định cho phía máy chủ sử dụng. Vì vậy, các ứng dụng văn phòng không đi vào xem xét bảo mật vấn đề về phân phối các thành phần mặt. Văn phòng không xác thực yêu cầu gửi đến. Văn phòng cũng không bảo vệ bạn từ vô ý chạy macro, hoặc từ bắt đầu từ một máy chủ có thể chạy macro, từ Mã phía máy chủ của bạn. Mở tập tin được tải lên vào hệ phục vụ từ một trang Web vô danh. Dựa trên các thiết đặt bảo mật đã được thiết lập cuối, hệ phục vụ có thể chạy macro dưới một bối cảnh người quản trị hoặc hệ thống với đặc quyền đầy đủ và do đó có thể thỏa hiệp mạng của bạn. Ngoài ra, văn phòng sử dụng nhiều thành phần phía khách hàng (ví dụ như Simple MAPI, WinInet, và MSDAIPP) mà có thể bộ nhớ cache xác thực máy khách thông tin để tốc độ xử lý. Nếu văn phòng đang là tự động phía máy chủ, một Ví dụ có thể dịch vụ khách hàng nhiều hơn một. Nếu có thông tin xác thực lưu trữ cho phiên làm việc đó, một trong những khách hàng có thể sử dụng thông tin đăng nhập được lưu trữ của khách hàng khác. Do đó, khách hàng có thể đạt được quyền truy cập không cấp bởi mạo người dùng khác.
Bên cạnh đó các vấn đề kỹ thuật, bạn cũng phải xem xét cấp giấy phép các vấn đề. Hướng dẫn cấp phép hiện tại ngăn chặn các ứng dụng văn phòng từ đang được sử dụng trên một máy chủ để yêu cầu dịch vụ khách hàng, trừ khi những khách hàng chính họ đã cấp giấy phép bản sao của văn phòng. Sử dụng tự động hóa phía máy chủ để cung cấp chức năng văn phòng cho máy trạm không có giấy phép không được bảo hiểm bởi các thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối (EULA).

Thêm vào những vấn đề này, một trong những lỗi phổ biến sau đây có thể xảy ra khi bạn cố gắng tự động hoá văn phòng phía máy chủ:
 • Các CreateObject chức năng và các CoCreateInstance chức năng trả lại một lỗi thời gian chạy sau thông điệp và không thể khởi động cho Tự động hóa.

  Thư 1
  Thời gian chạy lỗi '429': thành phần ActiveX không thể tạo đối tượng
  Thư 2
  Thời gian chạy lỗi '70': Permission denied
  Tin nhắn 3
  CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE (0X80080005): Máy chủ thực hiện không thành công
  Thư 4
  E_ACCESSDENIED (0x80070005): Truy cập bị từ chối
 • Khi bạn mở một tài liệu văn phòng, bạn nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây.

  Thư 1
  Thời gian chạy lỗi '5981' (0x800A175D): có thể không mở lưu trữ vĩ mô
  Thư 2
  Thời gian chạy lỗi '1004': phương pháp ' ~' của đối tượng ' ~' thất bại
 • Các CreateObject chức năng và các CoCreateInstance chức năng ngừng đáp ứng và không bao giờ kết thúc, hoặc mất một thời gian dài để quay trở lại. Trên một số máy chủ, việc tạo ra là nhanh chóng, nhưng 1004 lỗi xuất hiện trong các Windows sự kiện đăng nhập chỉ ra rằng các ứng dụng đã được ngừng lại.
 • Một số chức năng thất bại bất ngờ hoặc ngừng đáp ứng vô thời hạn do của một cảnh báo người sử dụng hay hộp thoại khác mà đòi hỏi người dùng sự chú ý.
 • Chạy nhiều yêu cầu hoặc căng thẳng thử nghiệm các nguyên nhân mã thất bại, ngừng đáp ứng, hoặc sụp đổ vào sáng tạo hay chấm dứt một văn phòng ứng dụng. Khi điều này xảy ra, hoặc là quá trình còn lại chạy trong bộ nhớ và không thể được chấm dứt, hay tất cả trường hợp của ứng dụng đang tự động thất bại từ đó điểm trên.
Các vấn đề hoặc tin nhắn có thể xuất hiện thêm vào những người được liệt kê ở đây, nhưng những vấn đề này thường xảy ra như là kết quả của các vấn đề chính năm được liệt kê trước đó trong bài viết này.

Lựa chọn thay thế để tự động hóa phía máy chủ

Microsoft mạnh mẽ khuyến cáo rằng các nhà phát triển tìm lựa chọn thay thế để tự động hóa của văn phòng nếu họ cần để phát triển các giải pháp phía máy chủ. Do những hạn chế để thiết kế của văn phòng, thay đổi cấu hình văn phòng là không đủ để giải quyết tất cả các vấn đề.Microsoft mạnh mẽ khuyến cáo một số lựa chọn thay thế mà không yêu cầu văn phòng được cài đặt phía máy chủ, và đó có thể thực hiện nhiệm vụ phổ biến nhất hiệu quả hơn và nhanh hơn tự động hóa.Trước khi bạn liên quan đến văn phòng như là một thành phần phía máy chủ trong dự án của bạn, hãy xem xét lựa chọn thay thế.

Hầu hết phía máy chủ tự động hóa công việc liên quan đến tài liệu sáng tạo hoặc chỉnh sửa. Văn phòng 2007 hỗ trợ mới Open XML tập tin định dạng mà để cho các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa, đọc, và chuyển đổi nội dung tệp vào phía máy chủ. Những tập tin định dạng sử dụng các System.io.package.iokhông gian tên trong Microsoft.NET 3.x khuôn khổ để chỉnh sửa các tập tin văn phòng mà không cần sử dụng các ứng dụng văn phòng khách hàng mình. Đây là phương pháp được đề nghị và được hỗ trợ để xử lý những thay đổi để tập tin văn phòng từ một dịch vụ.

Open XML định dạng tập tin là một tiêu chuẩn công cộng. Để có được một bản sao của đặc điểm kỹ thuật, ghé thăm Web site sau:Microsoft cung cấp một SDK cho thao tác định dạng Open XML tập tin từ các.NET 3.x Framework. Để biết thêm về SDK và về cách sử dụng SDK để tạo hoặc chỉnh sửa Open XML tập tin, truy cập vào trang Web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
Làm thế nào để: thao tác định dạng Office Open XML Documents
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/aa982683.aspx
Thao tác với Word 2007 tập tin với mô hình đối tượng XML mở (phần 1/3)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb656295.aspx
Thao tác với Word 2007 tập tin với mô hình đối tượng XML mở (phần 2/3)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb739835.aspx
Thao tác với Word 2007 tập tin với mô hình đối tượng XML mở (phần 3/3)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb727374.aspx
Thao tác với Excel 2007 và PowerPoint 2007 Files với mô hình đối tượng XML mở (phần 1/2)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb739834.aspx
Thao tác với Excel 2007 và PowerPoint 2007 Files với mô hình đối tượng XML mở (phần 2/2)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb727373.aspx
Tòa nhà phía máy chủ thế hệ tài liệu giải pháp bằng cách sử dụng mô hình đối tượng XML mở (phần 1/2)
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/bb735940.aspx
Tòa nhà phía máy chủ thế hệ tài liệu giải pháp bằng cách sử dụng mô hình đối tượng XML mở (phần 2/2)
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/bb735939.aspx
Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Open XML từ các.NET 3.0 Framework và cho một Ví dụ, bấm số bài viết sau để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
932921Làm thế nào để sử dụng các thành phần của các.NET Framework 3,0 để tạo ra và sau đó đến dòng một Office Word 2007 tài liệu và một bảng tính Office Excel 2007 cho một máy tính khách hàng
931866 Làm thế nào để sử dụng định dạng tập tin văn phòng XML và bao bì các thành phần từ các.NET Framework 3,0 để tạo ra một bảng tính Excel 2007 đơn giản hoặc một tài liệu Word 2007 đơn giản
Người sử dụng đang chạy phiên bản trước của văn phòng (chẳng hạn như Office 2000, Office XP và Office 2003) có thể xem và chỉnh sửa Open XML tập tin nếu người dùng cài đặt gói tương thích miễn phí tải về từ các Trang Web của Microsoft. Để tải xuống và cài đặt các gói khả năng tương thích, truy cập vào các Microsoft Web site sau:
Microsoft Office Compatibility Pack cho Word, Excel và PowerPoint 2007 định dạng tập tin
http://Office.Microsoft.com/en-us/Products/HA101686761033.aspx
Khi bạn suối Open XML tập tin ASP hoặc từ ASP.NET, bạn phải cung cấp đúng loại Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) cho nội dung bạn dòng. Đối với một danh sách các kiểu MIME cho các tập tin Office 2007, ghé thăm Web site sau:Nếu bạn đang nhắm mục tiêu khách hàng pre-Office 2007, và bạn không muốn yêu cầu sử dụng của Open XML trong dung dịch, bạn có thể sử dụng định không nhị phân văn phòng tập tin dạng khác, như HTML, XML, và RTF. Bạn có thể sau đó dòng những tập tin này đến một khách hàng bằng cách sử dụng một kiểu MIME để các văn bản kết quả xuất hiện trong văn phòng. Tài liệu có thể được chỉnh sửa, lưu và thậm chí trở lại đến máy chủ bằng cách sử dụng ASP vào hệ phục vụ.

Cho biết thêm thông tin về bất kỳ của các chủ đề này, và đối với ví dụ cho thấy làm thế nào để thực hiện chúng, bấm vào bài viết sau đây các con số để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
270906Làm thế nào để sử dụng ASP để tạo một tài liệu định dạng văn bản phong phú (RTF) để dòng suối để Microsoft Word
198703 Làm thế nào để tự động hoá Excel từ một VBScript phía khách hàng
199841 Làm thế nào để hiển thị ASP kết quả bằng cách sử dụng Excel trong IE với MIME types
260239 Làm thế nào để định dạng dữ liệu di động khi bạn đang tạo một file Excel với một trang Active Server Pages
278973 ExcelADO chứng tỏ làm thế nào để sử dụng ADO để đọc và ghi dữ liệu trong Excel Workbook
286023 Làm thế nào để sử dụng một thành phần VB ActiveX cho tự động hóa từ từ Internet Explorer
288130 Làm thế nào để sử dụng ASP để xây dựng bảng tính XML cho hiển thị phía khách hàng
Nếu doanh nghiệp của bạn đòi hỏi sự sáng tạo phía máy chủ văn phòng 97, Office 2000, Office XP và Office 2003 định dạng tập tin nhị phân, nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp các thành phần có thể giúp bạn. Microsoft không cung cấp bất kỳ thành phần như vậy, do đó, bạn sẽ cần phải xây dựng một giải pháp cho mình hoặc mua một từ một đại lý của bên thứ ba. Nhiều sản phẩm bên thứ ba khác nhau có sẵn. Bạn nên điều tra mỗi giải pháp để tốt nhất phù hợp với nhà cung cấp nhu cầu kinh doanh của bạn.Nếu bạn muốn xây dựng giải pháp riêng của bạn mà soạn thảo văn phòng 97, Office 2000, Office XP và Office 2003 định dạng tập tin nhị phân trực tiếp, bạn có thể có được các tập tin định dạng thông số kỹ thuật miễn phí theo các điều khoản của các Microsoft Open đặc tả lời hứa (OSP). Không có hỗ trợ kỹ thuật có sẵn Đối với tài liệu hướng dẫn cho các sản phẩm mà bạn tạo ra, nhưng tài liệu là có sẵn. Để biết thêm chi tiết, ghé thăm Web site sau:Các giải pháp phía máy chủ cũng có thể muốn cho phép người dùng tải lên tệp và sau đó có các máy chủ khiến các tập tin để xem trên Web hoặc trên phương tiện khác. Microsoft hiện đang làm việc để cung cấp các tính năng như vậy, và cung cấp một phiên bản đầu của khả năng này trong Microsoft Excel Dịch vụ.

Dịch vụ Excel là một công nghệ máy chủ mới là bao gồm trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 và mà cho phép bạn tải, tính toán, và hiển thị Excel Workbook trên Office SharePoint Server 2007. Cho thông tin thêm về Excel Services, truy cập vào Microsoft sau Các trang Web của nhà phát triển mạng (MSDN):
Hướng: Phát triển một ứng dụng tùy chỉnh bằng cách sử dụng Excel Web dịch vụ
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms519100.aspx
Tạo các ứng dụng kinh doanh bằng cách sử dụng dịch vụ Excel và văn phòng mở định dạng XML
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/cc540662.aspx
Từ dịch vụ tự động hóa là một ứng dụng dịch vụ mới trong SharePoint Server 2010. Word tự động hóa dịch vụ cung cấp không giám sát, phía máy chủ chuyển đổi tài liệu thành định dạng được hỗ trợ bởi ứng dụng khách hàng Microsoft Word.

Từ tổng quan về dịch vụ tự động hóa
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/ee558830.aspx
Bạn cần để đánh giá mà các tùy chọn bài viết này mô tả bộ quần áo của bạn nhu cầu, và cách tốt nhất để triển khai các giải pháp của bạn. Các thông tin mà bài này cung cấp không đảm bảo giải quyết tất cả các vấn đề cho tất cả khách hàng. Bạn đang khuyến khích để kiểm tra giải pháp của bạn thật kỹ trước khi bạn triển khai các giải pháp.
ASP MTS WD2003 WD2007 PPT2003 PPT2007 XL2003 XL2007 VSO2003 VSO2007 PRJ2003 PRJ2007 OL2003 OL2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 257757 - Xem lại Lần cuối: 10/06/2011 03:58:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Access 2010, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 97 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2001 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2000 Standard Edition, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Infopath 2010, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office InfoPath 2003

 • kbqfe kbautomation kbprogramming kbservice kbmt KB257757 KbMtvi
Phản hồi