Việc cần làm nếu bạn không thể dỡ cài đặt Internet Explorer 9


Nếu tính năng Dỡ cài đặt Chương trình không dỡ cài đặt Internet Explorer 9 đúng cách, hãy thử các giải pháp sau theo thứ tự chúng được trình bày.


Giải pháp 1: Chạy Thuật sĩ Khắc phục sự cố

Bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tải xuống Tệp và làm theo các bước trong Thuật sĩ Khắc phục sự cố.

Giải pháp 2: Chạy lệnh dòng lệnh

 1. Đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên hoặc tài khoản có quyền quản trị.
 2. Đóng tất cả cửa sổ trình duyệt Internet Explorer.
 3. Bấm Bắt đầu, nhập cmd vào ô Tìm kiếm rồi bấm cmd trong Chương trình.
 4. Sao chép lệnh sau:

  FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*9.*.mum /c "cmd /c echo Uninstalling package @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"
 5. Dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.
 6. Khởi động lại máy tính.

Giải pháp 3: Sử dụng Khôi phục Hệ thống

 1. Đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên hoặc tài khoản có quyền quản trị.
 2. Bấm Bắt đầu, rồi nhập khôi phục hệ thống.
 3. Bấm chuột phải vào Khôi phục Hệ thống, sau đó bấm Chạy với tư cách quản trị viên. Bấm Tiếp tục nếu bạn được nhắc.
 4. Trong hộp thoại Khôi phục Hệ thống, bấm Tiếp theo.
 5. Trong danh sách xuất hiện, chọn một điểm khôi phục trước thời điểm bạn cài đặt Internet Explorer 9, rồi bấm vào Tiếp theo.
 6. Trong hộp thoại Xác nhận điểm khôi phục , bấm Kết thúc.

Tìm thêm lời khuyên, mẹo và cơ hội học hỏi tại http://smallbusiness.support.microsoft.com.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2579295 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:32:00 - Bản sửa đổi: 15.0

Windows Internet Explorer 9

 • kbprb kbhowto kbuninstall kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbcip KB2579295
Phản hồi