Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Một hotfix cho Visual Studio 2010 SP1 có sẵn để thêm hỗ trợ khả năng tương thích cho Visual Studio đội Foundation dịch vụ trước

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2581206
Giới thiệu
Bài viết này mô tả một hotfix that's for Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) và có thêm khả năng tương thích hỗ trợ cho Microsoft Visual Studio đội Foundation dịch vụ trước. Sau khi bạn áp dụng các hotfix, Visual Studio 2010 SP1 có thể kết nối với Visual Studio đội Foundation dịch vụ xem trước. Ngoài ra, hotfix này thêm hỗ trợ cho thử nghiệm multiline bước để Microsoft kiểm tra Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

Chú ý Hotfix sau đây bao gồm tất cả các hotfixes đội Foundation Client được phát hành sau khi Visual Studio 2010 SP1 được ra mắt.
THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy truy cập trang web của Microsoft sau đây: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Chú ý Bạn cũng có thể tải xuống hotfix này từ trang web của Microsoft kết nối sau đây:

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Visual Studio 2010 SP1 được cài đặt.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
qtcontroller.exe.configKhông áp dụng5,50525 Tháng tám, 1120: 48Không áp dụng
Leviewer.exe10.0.40219.346117,5841-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.Build.client.dll10.0.40219.346435,08031-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.client.dll10.0.40219.3461,592,69631-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.common.dll10.0.40219.346523,12831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.Controls.dll10.0.40219.346937,8561-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.dll10.0.40219.346674,67231-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.Lab.activities.dll10.0.40219.346767,8881-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.Lab.client.dll10.0.40219.346152,44831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.Lab.uiutils.dll10.0.40219.346266,1201-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.Lab.Workflow.activities.dll10.0.40219.346439,7121-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.Project.dll10.0.40219.346515,4961-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.common.dll10.0.40219.346314,2881-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.dll10.0.40219.3461,510,3121-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll10.0.40219.346219,0561-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.dll10.0.40219.346684,44831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.Themes.dll10.0.40219.3463,058,0881-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.wpfcontrols.dll10.0.40219.346256,9521-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll10.0.40219.34673,1281-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.common.dll10.0.40219.34633,69631-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.dll10.0.40219.346492,9601-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.wpfworkitemcontrols.dll10.0.40219.34699,2721-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.client.dll10.0.40219.346704,92831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll10.0.40219.346231,84031-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Controls.dll10.0.40219.3464,438,4321-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.client.dll10.0.40219.346698,27231-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Controls.dll10.0.40219.3461,213,3521-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.proxy.dll10.0.40219.346390,04831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.agentobject.dll10.0.40219.346104,8641-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.common.dll10.0.40219.3461,353,1041-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.controllerobject.dll10.0.40219.346275,3681-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll10.0.40219.346480,1681-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.TMI.dll10.0.40219.346397,7121-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.Build.dll10.0.40219.346141,7201-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.dll10.0.40219.34693,0641-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.teamexplorer.dll10.0.40219.346798,1201-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.34658,2881-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.34658,8001-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.34660,3361-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.34662,8961-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.346939,4321-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.workitemtracking.dll10.0.40219.346460,2081-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamsystem.Integration.dll10.0.40219.346192,4081-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.testtools.manualtest.common.dll10.0.40219.346812,4561-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.ie.dll10.0.40219.346250,2801-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.uia.dll10.0.40219.346106,4081-Sep-1118: 17x86
Msdiff.dll10.0.40219.346484,6801-Sep-1118: 17x86
MTM.exe10.0.40219.346448,3201-Sep-1118: 17x86
Qtagent.exe10.0.40219.34620,2961-Sep-1118: 17x86
Qtagent.exe10.0.40219.34620,3041-Sep-1118: 17x86
Qtagent32.exe10.0.40219.34620,3041-Sep-1118: 17x86
Qtagent32.exe10.0.40219.34620,3121-Sep-1118: 17x86
TF.exe10.0.40219.346324,9281-Sep-1118: 17x86
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về Visual Studio đội Foundation dịch vụ xem trước, truy cập trang web MSDN sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2581206 - Xem lại Lần cuối: 10/27/2011 03:01:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2581206 KbMtvi
Phản hồi