Bản cập nhật trình điều khiển để tăng tối đa dung lượng truyền của USB trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2

GIỚI THIỆU
Theo mặc định, dung lượng truyền qua USB tối đa dành cho các thiết bị lưu trữ USB là 64 kilobyte (KB). Thiết đặt mặc định này được cấu hình trong trình điều khiển cổng USB (Usbport.sys) trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Hiện đã có bản cập nhật cho phép bạn tăng tối đa dung lượng truyền qua USB lên tới 2 megabyte (MB). Xem phần "Thông tin Khác" để biết chi tiết về cách thực hiện việc này sau khi bạn cài đặt bản cập nhật.

Chú ý Đối với một số thiết bị lưu trữ USB, có thể cải tiến hiệu năng khi bạn tăng tối đa dung lượng truyền qua USB vượt quá thiết đặt mặc định 64 KB. Bản cập nhật này được hỗ trợ khi nhà cung cấp phần cứng cung cấp một tệp thông tin thiết bị (.inf) để đặt giá trị này cho thiết bị lưu trữ USB.
Giải pháp

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Bộ phận Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để tải hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ được áp dụng cho các sự cố và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập trang web sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để sử dụng hotfix này, bạn phải chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách tải gói dịch vụ của Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho sổ đăng ký.

Có thể phải yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi sử dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của hotfix này cài đặt các tệp chứa các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên tệp.
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng các bản hotfix của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, các bản hotfix trên trang Yêu cầu Hotfix được liệt kê dưới cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi bản hotfix được áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau.
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684975,77615-Jul-201103:01
Usbstor.sys6.1.7600.2100975,77615-Jul-201102:58
Usbstor.sys6.1.7601.1765076,28815-Jul-201102:55
Usbstor.sys6.1.7601.2177176,28815-Jul-201103:53
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684991,13615-Jul-201103:30
Usbstor.sys6.1.7600.2100991,13615-Jul-201103:34
Usbstor.sys6.1.7601.1765091,64815-Jul-201103:39
Usbstor.sys6.1.7601.2177191,64815-Jul-201103:23
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.16849238,59215-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7600.21009239,10415-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7601.17650238,59215-Jul-201102:37
Usbstor.sys6.1.7601.21771239,61615-Jul-201102:42
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, để tăng tối đa dung lượng của thiết bị truyền qua USB, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu nút bắt đầu , nhập regedit vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm rồi nhấn Enter.
 2. Tìm, sau đó bấm vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbstor\VVVVPPPP
 3. Bấm Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm giá trị DWORD.
 4. Gõ MaximumTransferLength, rồi nhấn Enter.
 5. Bấm Chỉnh sửa, rồi bấm Sửa đổi.
 6. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập một giá trị trong phạm vi từ 64 KB tới 2 MB. Ví dụ: chọn Thập phân, rồi nhập một giá trị trong khoảng từ 65535 (64 KB) tới 2097120 (2 MB).
 7. Thoát khỏi Registry Editor.
Chú ý
 • VVVV biểu thị trình mô tả thiết bị idVendor dưới dạng số thập lục phân.
 • PPPP biểu thị trình mô tả thiết bị idProduct dưới dạng số thập lục phân.

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488bef2ff902980f.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:08
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_4940a3cd11fffb57.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:00
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a5e79aff6393bdd.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)04:58
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad376ed0f662ce0.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:12
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_a4aa8ab3b1600945.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:04
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_a55f3f50ca5d6c8d.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:49
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_a67d1533ae96ad13.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:03
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_a6f21270c7c39e16.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:59
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488d9325f900a10b.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:05
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_494247c311fe0453.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:44
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a601da5f63744d9.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:53
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad51ae30f6435dc.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)07:25
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2581464 - Xem lại Lần cuối: 05/29/2014 11:58:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced KB2581464
Phản hồi