Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tính năng cô lập tab hiện không hoạt động trong Internet Explorer 9

Triệu chứng
Tính năng Cô lập Tab không còn hoạt động trong Windows Internet Explorer 9.
Giải pháp
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Để giải quyết sự cố này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, nhập regedit vào hộp tìm kiếm rồi bấm regedit trong danh sách Chương trình.


  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 2. Trong Registry Editor, định vị và lựa chọn khoá con đăng ký sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

 3. Trong cửa sổ bên phải, bấm chuột phải vào vùng trống, bấm Mới và bấm Giá trị DWORD (32bit). 4. Nhập tên TabProcGrowth cho mục đăng ký mới được tạo. 5. Bấm đúp vào TabProcGrowth, nhập 1 vào trường Dữ liệu giá trị, sau đó bấm OK.


  Đặt giá trị Dữ liệu giá trị thành 1 để bật tính năng Cô lập Tab trong Internet Explorer. Đặt giá trị Dữ liệu giá trị thành 0 để tắt tính năng này.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về giá trị đăng ký TabProcGrowth, hãy truy cập website MSDN sau:
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2581603 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:36:00 - Bản sửa đổi: 2.1

Windows Internet Explorer 9

 • kbstepbystep kbtshoot kbvideocontent KB2581603
Phản hồi