Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Yêu cầu hệ thống Microsoft Office dành cho Mac 2011

TÓM TẮT
Bài viết này liệt kê các yêu cầu hệ thống tối thiểu về Microsoft Office dành cho Mac 2011.
THÔNG TIN THÊM

Office dành cho Mac Home and Student 2011

 • Máy Mac có bộ xử lý Intel
 • Mac OS X phiên bản 10.5.8 (hoặc phiên bản mới hơn)
 • Bộ nhớ (RAM) 1 gigabyte (GB) trở lên
 • Dung lượng trống của ổ cứng là 2,5 GB
 • Định dạng ổ cứng HFS+ (còn gọi là Mac OS Mở rộng hoặc HFS Cộng)
 • Màn hình có độ phân giải 1280 x 800 trở lên
 • Ổ đĩa DVD hoặc kết nối đến một mạng cục bộ (nếu bạn đang cài đặt qua mạng)
 • Khuyên dùng Safari 5 hoặc trình duyệt web cao hơn
Cần có mục hoặc dịch vụ bổ sung để sử dụng một số tính năng:
 • Chức năng trực tuyến nhất định cần có Windows Live ID
 • Một số tính năng nhất định cần có quyền truy cập Internet. (Có thể mất phí).

Home and Business 2011 và Office dành cho Mac Academic 2011

 • Máy Mac có bộ xử lý Intel
 • Mac OS X phiên bản 10.5.8 hoặc phiên bản mới hơn
 • Bộ nhớ (RAM) 1 GB trở lên
 • Dung lượng trống của ổ cứng là 2,5 GB
 • Định dạng ổ cứng HFS+ (còn gọi là Mac OS Mở rộng hoặc HFS Cộng)
 • Màn hình có độ phân giải 1280 x 800 trở lên
 • Ổ đĩa DVD hoặc kết nối đến một mạng cục bộ (nếu bạn đang cài đặt qua mạng)
 • Khuyên dùng Safari 5 hoặc trình duyệt web cao hơn
Cần có mục hoặc dịch vụ bổ sung để sử dụng một số tính năng:
 • Chức năng trực tuyến nhất định cần có Windows Live ID.
 • Microsoft Outlook dành cho Mac 2011 và một số tính năng nhất định cần có quyền truy cập Internet. (Có thể mất phí).
 • Hỗ trợ Exchange trong Outlook dành cho Mac 2011 yêu cầu kết nối đến Bản Cập nhật 4 dành cho Exchange Server 2007 Gói Dịch vụ 1 hoặc phiên bản mới hơn.
 • Đồng tác giả yêu cầu Microsoft SharePoint Server 2010 hoặc Windows Live ID.

Word dành cho Mac 2011, PowerPoint dành cho Mac 2011 và Excel dành cho Mac 2011

 • Máy Mac có bộ xử lý Intel
 • Mac OS X phiên bản 10.5.8 hoặc phiên bản mới hơn
 • Bộ nhớ (RAM) 1 GB trở lên
 • Dung lượng trống của ổ cứng là 1.8 GB
 • Định dạng ổ cứng HFS+ (còn gọi là Mac OS Mở rộng hoặc HFS Cộng)
 • Màn hình có độ phân giải 1280 x 800 trở lên
 • Ổ đĩa DVD hoặc kết nối đến một mạng cục bộ (nếu bạn đang cài đặt qua mạng)
 • Khuyên dùng Safari 5 hoặc trình duyệt web cao hơn
Cần có mục hoặc dịch vụ bổ sung để sử dụng một số tính năng:
 • Chức năng trực tuyến nhất định cần có Windows Live ID.
 • Một số tính năng nhất định cần có quyền truy cập Internet. (Có thể mất phí).
 • Truy cập vào tệp lưu trữ trên máy chủ SharePoint yêu cầu kết nối đến Microsoft Office SharePoint Server 2007 hoặc mới hơn.
 • Đồng tác giả yêu cầu Microsoft SharePoint Server 2010 hoặc Windows Live ID.

Microsoft Office dành cho Mac Standard 2011 (chỉ VL)

 • Máy Mac có bộ xử lý Intel
 • Mac OS X phiên bản 10.5.8 hoặc phiên bản mới hơn
 • Bộ nhớ (RAM) 1 GB trở lên
 • Dung lượng trống của ổ cứng là 2,5 GB
 • Định dạng ổ cứng HFS+ (còn gọi là Mac OS Mở rộng hoặc HFS Cộng)
 • Màn hình có độ phân giải 1280 x 800 trở lên
 • Ổ đĩa DVD hoặc kết nối đến một mạng cục bộ (nếu bạn đang cài đặt qua mạng)
 • Khuyên dùng Safari 5 hoặc trình duyệt web cao hơn
Cần có mục hoặc dịch vụ bổ sung để sử dụng một số tính năng:

 • Chức năng trực tuyến nhất định cần có Windows Live ID.
 • Microsoft Outlook dành cho Mac 2011 và một số tính năng nhất định cần có quyền truy cập Internet. (Có thể mất phí).
 • Hỗ trợ Exchange trong Outlook dành cho Mac 2011 yêu cầu kết nối đến Bản Cập nhật 4 dành cho Exchange Server 2007 Gói Dịch vụ 1 hoặc phiên bản mới hơn.
 • Truy cập vào các tệp lưu trữ trên máy chủ SharePoint yêu cầu kết nối đến Microsoft Office SharePoint Server 2007 hoặc phiên bản mới hơn.
 • Đồng tác giả yêu cầu Microsoft SharePoint Server 2010.
 • Communicator 2011 yêu cầu tài khoản trên Microsoft Office Communications Server 2007 R2.

Cách xác định bộ xử lý của bạn

Để xác định bộ xử lý được sử dụng trên máy Mac, hãy làm theo các bước liệt kê trong bài viết về Apple này:

Máy Mac có bộ xử lý Intel hay PowerPC?


Cách xác định dung lượng ổ cứng

Để xác định dung lượng ổ cứng trên máy Mac, hãy làm theo các bước sau đây:
 1. Bấm vào phần trống trên màn hình để làm Trình tìm kiếm hoạt động.
 2. Từ menuBắt đầu, chọn Máy tính.
 3. Bấm vào biểu tượng của ổ cứng (có thể gọi là Macintosh HD.)
 4. Từ menu Tệp, chọn Nhận Thông tin.
 5. Xem Dung lượng và Dung lượng trống.

system requirements, office, mac, 2011, memory, hard disk
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2581812 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2011 13:32:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011

 • KB2581812
Phản hồi