Chụp ảnh màn hình bằng Microsoft Word 2010

Về tác giả:

Bài viết này được cung cấp bởi MVP Phạm Hồng Phước. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Chú ý
Microsoft Word 2010 có một chức năng rất thú vị là chụp ảnh màn hình (screenshot). Đang làm việc trong của sổ Word, nếu muốn cắt hình một cửa sổ nào đó để minh họa cho văn bản, thay vì phải dùng các công cụ capture của hãng thứ ba (như SnagIt), bạn có thể dùng ngay chức năng có sẵn này của Word.

Xin lưu ý là chức năng Screenshot chỉ có hiệu lực khi bạn soạn thảo văn bản Word với định dạng *.docx của Word 2007/2010. Còn khi mở các văn bản *.doc của các phiên bản Word từ 2003 đổ về trước, chức năng này sẽ bị ẩn mờ đi trên thanh Ribbon.Để chụp ảnh màn hình trong Word 2010, bạn mở thẻ Insert rồi nhấn nút Screenshot trong nhóm Illustrations. Chức năng này sẽ lập tức chụp ảnh tất cả các cửa sổ đang mở làm việc (cho dù chúng đã được thu nhỏ trên thanh Taskbar).Muốn chèn màn hình minh họa nào vào văn bản, bạn chỉ việc nhấn chọn nó trong cửa sổ liệt kê. Hình đó sẽ được chèn vào vị trí trỏ nháy mà bạn đặt trên văn bản. Ngay lập tức, Word sẽ mở bộ công cụ hình ảnh Picture Tools ra cho bạn biên tập, chỉnh sửa hình vừa được chèn vào.
Ngoài ra, trong chức năng Screenshot còn có thêm một công cụ phụ gọi là Screen Clipping (cắt xén màn hình).

Bạn nhấn vào nút Screenshot rồi thay vì chọn hình màn hình nào trong danh sách, bạn nhấn lên mục Screen Clipping bên dưới cửa sổ danh sách Screenshot.Hình chụp của cửa sổ đầu tiên trong danh sách các screenshot sẽ xuất hiện dưới dạng bị mờ đi. Có một khung cắt chữ nhật có thể thay đổi kích thước để bạn dùng trỏ chuột (trong khi vẫn nhấn giữ phím chuột trái) kéo tới khu vực nào trên hình chụp mà mình muốn cắt xén làm minh họa. Khu vực được cắt đó sẽ được hiện rõ lên. Khi bạn nhả nút chuột trái ra, phần hình được cắt đó sẽ lập tức được chèn vào văn bản ở dấu nháy chuột.Bạn lưu ý là nó chủ yếu chỉ giúp bạn cắt xén hình chụp của cửa sổ đầu tiên mà thôi nhé.
Những triệu chứng
Nguyên nhân
Giải pháp
Để biết thêm thông tin

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2586169 - Xem lại Lần cuối: 08/01/2011 08:12:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Word 2010

  • kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2586169
Phản hồi