Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả các bản Cập Nhật Office: 13 tháng 9 năm 2011

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2586667
Giới thiệu
Ngày thứ ba 13 tháng chín, 2011, Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và nonsecurity sau. Các bản cập nhật hàng tháng được dự định để giữ khách hàng của chúng tôi an toàn và thông tin mới nhất. Chúng tôi khuyên rằng bạn cài đặt chuyên biệt tất cả bản cập nhật áp dụng cho bạn.
Thông tin thêm
Tất cả những điều sau đây được bao gồm trong tháng chín 13, 2011 Cập Nhật.

Cập Nhật bảo mật
 • 2584066MS11-073: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2010: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2508965MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Groove Server 2010 (ems.msp, emsmui.msp, grs.msp): Tháng chín 13, 2011
 • 2553070MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Excel 2010: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2566450MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Word 2010 ứng dụng Web: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2566449MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office 2010 ứng dụng Web: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553096MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2010 (Oartconv.dll): Tháng chín 13, 2011
 • 2553095MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2010 trực tuyến: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553094MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Excel bản ghi dịch vụ trong SharePoint Server 2010: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553091MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2010 (Oart.dll): Tháng chín 13, 2011
 • 2553090MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho gói Office 2007 (Oartconv.dll): Tháng chín 13, 2011
 • 2553089MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho gói Office 2007 (Oart.dll): Tháng chín 13, 2011
 • 2553074MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho chuyển đổi Excel 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553073MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Excel 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553093MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Excel bản ghi dịch vụ trong SharePoint Server 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553005MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office hình thức Server 2007 (ipfs.msp): Tháng chín 13, 2011
 • 2553003MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office SharePoint Server 2007 (dlc): 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553002MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office SharePoint Server 2007 cho tìm kiếm: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553001MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office SharePoint Server 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2552999MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office Groove Server 2007 dữ liệu Bridge: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2552998MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Groove Server 2007 (ems.msp, emsmui.msp): Tháng chín 13, 2011
 • 2552997MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Groove 2007 (groove.msp): Tháng chín 13, 2011
 • 2584063MS11-073: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho năm 2007 bộ văn phòng: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2493987MS11-074: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Windows SharePoint Services 3.0: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2584052MS11-073: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2003: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553072MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Excel 2003: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553075MS11-072: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Excel Viewer: 13 tháng 9 năm 2011

Cập Nhật nonsecurity
 • 982726Mô tả về Cập Nhật Outlook 2010 Junk Email Filter: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2566458Mô tả của Office 2010 update: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553014Mô tả của SharePoint Foundation 2010 update: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553092Mô tả của Office 2010 update: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553065Mô tả của Office 2010 tập tin Validation update: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2583910Mô tả về Cập Nhật Office Outlook 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553110Mô tả về Cập Nhật Outlook 2007 Junk Email Filter: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553018Mô tả về Cập nhật Windows SharePoint Services 3.0: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553111Mô tả về Cập Nhật Outlook 2003 Junk Email Filter: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2583935Mô tả của kết nối xã hội Outlook update: ngày 13 tháng 9 năm 2011

Warning: This article has been translated automatically

Thuộc tính

ID Bài viết: 2586667 - Xem lại Lần cuối: 04/24/2014 12:30:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Groove Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office Groove 2010 Office Groove, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Excel Online, Microsoft OneNote Online, Microsoft PowerPoint Online, Microsoft Word Online, Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Office Groove Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Windows SharePoint Services 2.0

 • kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2586667 KbMtvi
Phản hồi