Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách đặt giới hạn đối với số lượng thông báo SMTP trong các hàng đợi

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách sửa đổi sổ đăng ký. Hãy chắc chắn rằng bạn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
GIỚI THIỆU
Nếu bạn muốn giới hạn số lượng thông báo Giao thức Chuyển Thư Đơn giản (SMTP) có thể được xếp hàng trên máy chủ đang chạy Microsoft Windows Server 2003 hoặc Microsoft Windows 2000 SMTP Server, bạn có thể sử dụng khoá đăng kư
MaxMessageObjects
. Nếu đă đạt giới hạn, SMTP sẽ không nhận thêm thông báo đến nào nữa.
THÔNG TIN THÊM
Nếu máy tính không cài đặt Microsoft Exchange, bạn có thể cài đặt giao thức SMTP trong Dịch vụ Thông tin Internet (IIS). Để chúng tôi cài đặt giao thức SMTP trong Dịch vụ Thông tin Internet (IIS), hăy đi tới phần "Khắc phục sự cố cho tôi". Nếu bạn muốn tự tạo những giá trị này, hăy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôi

Để cài đặt giao thức SMTP trong Dịch vụ Thông tin Internet (IIS) một cách tự động, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, bản vá tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ư Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Giao thức SMTP phải được kích hoạt ngay.


Chú ư Theo mặc định, dịch vụ SMTP được cài đặt với Windows Server 2003 và Windows 2000.

Để tự cài đặt giao thức SMTP trong IIS, hăy làm theo các bước sau.

Cảnh báo Các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng bằng cách dùng Registry Editor hoặc dùng phương pháp khác. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương tŕnh rồi bấm Thêm/Loại bỏ Cấu phần Windows.
 3. Bấm Dịch vụ Thông tin Internet (IIS) rồi bấm Chi tiết.
 4. Bấm để chọn hộp kiểm Dịch vụ SMTP rồi bấm OK.
 5. Bấm Tiếp theo rồi bấm Kết thúc.
Để đặt giới hạn đối với số lượng thông báo SMTP có thể được xếp hàng, hăy tạo khoá
MailMsg
và đặt giá trị DWORD.
MaxMessageObjects
. Để được chúng tôi tạo những giá trị này cho bạn, hăy đi tới phần "Khắc phục sự cố cho tôi". Nếu bạn muốn tự tạo những giá trị này, hăy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôi

Để cập nhật đăng kư tự động, hăy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, bản vá tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ư Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Kiểm tra xem giới hạn đă được đặt chưa.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Để tự tạo những giá trị này, hăy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, rồi bấm OK.
 2. Bung rộng HKEY_LOCAL_MACHINE, bung rộng Phần mềm, bung rộng Microsoft rồi bung rộng Exchange.
 3. Bấm chuột phải vào khoá Exchange rồi bấm Khoá Mới.
 4. Nhập MailMsg.
 5. Bấm chuột phải vào khoá mới này rồi bấm Giá trị DWORD Mới.
 6. Bấm chuột phải vào giá trị mới, bấm Đổi tên rồi nhập MaxMessageObjects.
 7. Bấm chuột phải vào giá trị, bấm Sửa đổi rồi đặt giá trị thành số lượng thông báo tối đa mà bạn muốn có trong hàng đợi vào bất kỳ lúc nào. Số lượng mặc định (nếu không có khoá) là 100.000, đó là giới hạn được đề xuất.
Khoá
MaxMessageObjects
đề cập tới số lượng thông báo thư tối đa mà hệ thống có thể phân bổ. Khi số lượng thông báo đó nằm trong hàng đợi trên máy chủ, các thông báo đến bổ sung đi vào qua giao thức SMTP bị từ chối với lỗi (tạm thời) 4xx.

Số lượng thông báo thư thực tế được phân bổ là 90 phần trăm của
MaxMessageObjects
, tối đa đến giới hạn là 90.000.

Để tăng số lượng đối tượng lớn hơn 90.000, đặt khoá đăng kư
MessageObjectsInboundCutoffCount
thành giá trị mà bạn muốn. Không đặt giá trị
MessageObjectsInboundCutoffCount
cho hơn 90 phần trăm của khoá
MaxMessageObjects
vì các thông báo bổ sung được tạo trong khi xử lý thông báo cho việc tạo DSN và chuyển đổi nội dung.
khắc phục sự cố
Thuộc tính

ID Bài viết: 258748 - Xem lại Lần cuối: 09/10/2011 16:50:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbmsifixme kbfixme kbinfo KB258748
Phản hồi
ttps://c.microsoft.com/ms.js">