Cấu hình "Heartbeat" riêng được khuyến nghị trên máy chủ cụm

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Để đạt được các thao tác cụm trơn tru, liên lạc giữa các nút Cụm Máy chủ đóng vai trò rất quan trọng. Do vậy, bạn phải đặt cấu hình mạng mà bạn sử dụng cho liên lạc cụm được đặt cấu hình tối ưu và làm theo tất cả yêu cầu của danh sách tương thích phần cứng. Đối với cấu hình mạng, hai mạng độc lập trở lên phải kết nối các nút của cụm nhằm tránh một điểm bị lỗi. Thông thường là sử dụng hai mạng cục bộ (LAN). (Dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft không hỗ trợ cấu hình của cụm có các nút được kết nối bởi một mạng duy nhất).

Phải định cấu hình ít nhất hai mạng cụm để hỗ trợ liên lạc heartbeat giữa các nút cụm nhằm tránh một điểm bị lỗi. Để thực hiện việc này, hãy đặt cấu hình vai trò của những mạng này là "Chỉ Liên lạc Cụm Nội bộ" hoặc "Tất cả Liên lạc" cho dịch vụ Cụm. Thông thường, một trong những mạng này là liên mạng riêng dành cho liên lạc cụm nội bộ.

Ngoài ra, mỗi mạng cụm phải bị lỗi một cách độc lập so với tất cả các mạng cụm khác. Điều này có nghĩa là hai mạng cụm phải không được có chung một cấu phần có thể khiến cả hai bị lỗi đồng thời. Ví dụ: việc sử dụng bộ điều hợp mạng nhiều cổng để gắn một nút vào hai mạng cụm sẽ không thỏa mãn yêu cầu này trong hầu hết trường hợp do các cổng không độc lập.

Để loại bỏ những sự cố liên lạc có thể xảy ra, hãy loại bỏ tất cả lưu lượng truy cập mạng không cần thiết khỏi bộ điều hợp mạng được đặt thành Chỉ liên lạc Cụm Nội bộ (bộ điều hợp này còn được biết đến là bộ điều hợp mạng heartbeat hay bộ điều hợp mạng riêng). Cụm liên lạc bằng cách sử dụng lệnh gọi Gọi Thủ tục Từ xa (RPC) trên ổ kết nối IP với các gói Giao thức Gói tin Người dùng (UDP). Quy trình này được mô tả trong bài viết sau:
 • Loại bỏ NetBIOS khỏi liên mạng.
 • Đặt thứ tự ưu tiên liên lạc Cụm thích hợp.
 • Đặt thứ tự gắn kết bộ điều hợp thích hợp.
 • Xác định tốc độ và chế độ bộ điều hợp mạng thích hợp.
 • Đặt cấu hình TCP/IP chính xác.
 • Vô hiệu hóa tính năng Media Sense (chỉ trong Windows 2000).

Lưu ý Thông tin trong bài viết này không áp dụng cho Cụm Chuyển đổi dự phòng của Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2. Khuyến nghị cho cấu hình mạng cho các phiên bản mới hơn của Cụm Chuyển đổi dự phòng trong môi trường không phải là CSV được nêu tại http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Trường hợp cài đặt trong bài viết này có thể gây ra hành vi bất lợi trên Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2, là đối với môi trường CSV. Khuyến nghị với CSV có tại http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/ff182358(WS.10).aspx.
THÔNG TIN THÊM

Cấu hình được khuyến nghị cho bộ điều hợp riêng trong Windows 2000 và Windows 2003

 1. Bấm vào Bắt đầu, trỏ tới Thiết đặt, bấm vào Pa-nen Điều khiển rồi sau đó bấm đúp vào Kết nối Mạng và Quay số.
 2. Trên menu Nâng cao, bấm vào Thiết đặt Nâng cao.
 3. Trong hộp Kết nối, hãy đảm bảo rằng nối kết của bạn theo thứ tự sau đây rồi sau đó bấm vào OK:
  • Mạng công cộng bên ngoài
  • Mạng riêng nội bộ (Heartbeat)
  • [Kết nối Truy cập Từ xa]
 4. Bấm chuột phải vào kết nối mạng cho bộ điều hợp heartbeat của bạn rồi sau đó bấm vào Thuộc tính.

  Lưu ý Bạn có thể muốn đổi tên kết nối này cho đơn giản (ví dụ: đổi tên kết nối thành "Riêng").
 5. Sử dụng một trong các quy trình sau đây:
  • Nếu máy chủ đang sử dụng loại túc số ngoài Bộ Nút Chính (MNS), bấm để chọn Giao thức Internet (TCP/IP) rồi sau đó bấm để xóa tất cả các tùy chọn khác.
  • Nếu máy chủ đang sử dụng túc số MNS, bấm để chọn Giao thức Internet (TCP/IP) và ít nhất một giao thức mạng chia sẻ tệp khác rồi bấm để xóa tất cả các tùy chọn khác.

   Lưu ý Nếu máy chủ đang sử dụng túc số MNS, bạn phải có ít nhất một mạng có khả năng chia sẻ tệp để túc số MNS hoạt động. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên có nhiều mạng trên cụm đã bật tính năng chia sẻ tệp để tránh một điểm bị lỗi cho tài nguyên túc số.
 6. Nếu bạn có bộ điều hợp mạng có thể truyền theo nhiều tốc độ và bộ điều hợp có thể chỉ định chế độ tốc độ và hai chiều, hãy chỉ định chế độ tốc độ và hai chiều theo cách thủ công.

  Với những bộ điều hợp mạng có thể chỉ định chế độ tốc độ và hai chiều theo cách thủ công, hãy đảm bảo rằng bạn đặt chúng như nhau trên tất cả các nút và theo đặc tả của nhà sản xuất. Đối với những bộ điều hợp mạng không hỗ trợ thiết đặt thủ công, hãy làm theo đặc tả của nhà sản xuất thẻ.

  Thông tin truyền qua mạng heartbeat là nhỏ nhưng độ trễ là tối thiết cho liên lạc. Nếu bạn có cùng thiết đặt tốc độ và hai chiều, điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bạn có liên lạc đáng tin cậy.

  Nếu bạn không chắc chắn về tốc độ được hỗ trợ của thẻ và các thiết bị kết nối của mình hoặc thiết đặt được khuyến nghị của nhà sản xuất, Microsoft khuyên bạn nên đặt tất cả các thiết bị trên đường dẫn đó là 10 MB/Giây và Một Chiều. Cấu hình này sẽ cung cấp đủ băng thông rộng và liên lạc đáng tin cậy. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  174812 Hiệu ứng của việc sử dụng thiết đặt Tự phát hiện trên thẻ giao diện mạng cụm
  Lưu ý: Microsoft khuyên bạn không nên sử dụng bất kỳ loại bộ điều hợp tránh lỗi hoặc "Tạo nhóm" nào cho heartbeat. Nếu bạn sử dụng phần dư kết nối heartbeat của mình, hãy sử dụng nhiều bộ điều hợp mạng được đặt thành Chỉ Liên lạc Nội bộ và xác định mức ưu tiên mạng của những bộ điều hợp đó trong cấu hình Cụm. Khi gặp sự cố với những bộ điều hợp mạng nhiều cổng trước đó, hãy xác minh rằng chương trình cơ sở và trình điều khiển ở bản duyệt lại gần đây nhất nếu bạn sử dụng công nghệ này.

  Liên hệ với nhà sản xuất bộ điều hợp mạng của bạn để biết thông tin về tính tương thích trên Cụm Máy chủ.Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  254101 Lập nhóm bộ điều hợp mạng và tạo cụm máy chủ
 7. Bấm Giao thức Internet (TCP/IP), rồi bấm Thuộc tính.
 8. Trên tab Chung, hãy xác minh rằng bạn đã chọn địa chỉ IP tĩnh không trên cùng mạng con hoặc mạng như địa chỉ khác của các bộ điều hợp mạng công cộng. Ví dụ về những địa chỉ IP hữu ích cho các bộ điều hợp riêng là 10.10.10.10 trên nút 1 và 10.10.10.11 trên nút 2 với mặt nạ mạng con là 255.0.0.0. Nếu mạng công cộng của bạn sử dụng mạng 10.x.x.x và mặt nạ mạng con 255.0.0.0, vui lòng sử dụng IP mạng và mạng con riêng thay thế.Để biết thêm thông tin về cách lập địa chỉ IP hợp lệ cho mạng riêng, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  142863 Lập địa chỉ IP hợp lệ cho mạng riêng
 9. Đảm bảo rằng không có giá trị nào được đặt trong hộp Cổng nối Mặc định.
 10. Xác minh rằng không có giá trị nào được xác định trong hộp Sử dụng các địa chỉ máy chủ DNS sau.

  Lưu ý Nếu nút cụm cũng là các máy chủ DNS, "127.0.0.1" được hiển thị trong hộp Sử dụng các địa chỉ máy chủ DNS sau (hộp sẽ không bị để trống); điều này có thể chấp nhận được.
 11. Bấm vào Nâng cao.
 12. Trên tab DNS, hãy xác minh rằng không có giá trị nào được xác định. Đảm bảo rằng các hộp kiểm Đăng ký các địa chỉ của kết nối này trong DNS và Sử dụng hậu tố DNS của kết nối này trong đăng ký DNS đã được bỏ chọn.
 13. Khi bạn đóng hộp thoại, bạn có thể nhận được lời nhắc sau đây. Nếu bạn nhận được lời nhắc này, hãy bấm vào Có:
  Kết nối này có địa chỉ WINS chính trống. Bạn có muốn tiếp tục không?
 14. Nếu bạn đang sử dụng cáp giao nhau cho liên mạng heartbeat riêng của mình, hãy tắt tính năng hủy xếp chồng TCP/IP của Media Sense.

  Lưu ý Không thực hiện bước này trên Cụm Windows Server 2003.

  Để đề nghị chúng tôi tắt tính năng hủy xếp chồng TCP/IP của Media Sense cho bạn, hãy vào phần "Khắc phục sự cố cho tôi". Để tự tắt tính năng hủy xếp chồng TCP/IP của Media Sense, hãy vào phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

  Khắc phục sự cố cho tôi


  Để tự động tắt tính năng hủy xếp chồng TCP/IP của Media Sense, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Bấm vào Chạy trong hộp thoại Tải Tệp xuống và làm theo các bước trong thuật sĩ này.
  Lưu ý
  thuật sĩ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh, tuy nhiên, bản vá tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản của Windows ở những ngôn ngữ khác.

  Lưu ý Nếu bạn hiện không ngồi tại máy tính có sự cố, bạn có thể lưu bản vá tự động vào ổ đĩa flash hoặc vào CD rồi sau đó chạy trên máy tính có sự cố.

  Bây giờ hãy tiếp tục đến bước tiếp theo.

  Để tôi tự khắc phục sự cố

  Để tắt tính năng hủy xếp chồng TCP/IP của Media Sense, hãy thêm giá trị đăng ký sau đây vào từng nút:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Tên Giá trị: DisableDHCPMediaSense
  Loại Dữ liệu: REG_DWORD
  Dữ liệu: 1
  Để biết thêm thông tin về điều này, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  254651 Vai trò mạng cụm tự động thay đổi (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
 15. Hoàn tất các bước trước đó trên tất cả các nút khác trong cụm.
 16. Khởi động Quản trị viên Cụm.
 17. Bấm vào tên cụm tại gốc Quản trị viên. Trên menu Tệp, bấm vào Thuộc tính.
 18. Trên tab Mức ưu tiên Mạng, hãy xác minh rằng mạng riêng được liệt kê ở trên cùng. Nếu mạng riêng không được liệt kê ở trên cùng, hãy sử dụng nút Chuyển Lên để tăng mức ưu tiên của mạng.
 19. Bấm vào mạng riêng rồi sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 20. Bấm để chọn hộp kiểm Bật mạng này để sử dụng cụm.
 21. Bấm vào Chỉ liên lạc cụm nội bộ (Mạng riêng).
Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
281662 Các nút cụm Windows 2000 và Windows Server 2003 dưới dạng bộ điều khiển miền

Cấu hình được khuyến nghị cho bộ điều hợp riêng trong Windows NT 4.0

 1. Bấm vào Bắt đầu, trỏ tới Thiết đặt, bấm vào Pa-nen Điều khiển rồi sau đó bấm đúp vào Mạng.
 2. Trên tab Giao thức, hãy bấm vào Giao thức TCP/IP rồi sau đó bấm vào Thuộc tính.
 3. Trong hộp Bộ điều hợp, hãy bấm vào bộ điều hợp mạng riêng.
 4. Trên tab Địa chỉ IP, hãy xác minh rằng bạn đã chọn địa chỉ IP tĩnh không trên cùng mạng con hoặc mạng như địa chỉ khác của các bộ điều hợp mạng công cộng. Ví dụ về những địa chỉ IP hữu ích cho các bộ điều hợp riêng là 10.10.10.10 trên nút 1 và 10.10.10.11 trên nút 2 với mặt nạ mạng con là 255.0.0.0.
 5. Đảm bảo rằng không có giá trị nào được đặt trong hộp Cổng nối Mặc định.
 6. Trên tab Địa chỉ WINS, hãy bấm vào bộ điều hợp heartbeat trong hộp Bộ điều hợp.
 7. Xác minh rằng không có giá trị nào được xác định cho các mục máy chủ WINS.
 8. Khi bạn đóng hộp thoại, bạn có thể nhận được lời nhắc sau đây. Nếu bạn nhận được lời nhắc này, hãy bấm vào Có:
  Ít nhất một số thẻ bộ điều hợp có địa chỉ WINS chính trống. Bạn có muốn tiếp tục không?
 9. Trên tab Định tuyến, hãy xác minh rằng hộp kiểm Bật Chuyển tiếp IP đã được bỏ chọn.
 10. Bấm OK.
 11. Nếu bạn có bộ điều hợp mạng có thể truyền theo nhiều tốc độ và có thể chỉ định chế độ tốc độ và hai chiều, hãy chỉ định chế độ tốc độ và hai chiều theo cách thủ công.

  Với những bộ điều hợp mạng có thể chỉ định chế độ tốc độ và hai chiều theo cách thủ công, hãy đảm bảo rằng bạn đặt chúng như nhau trên tất cả các nút và theo đặc tả của nhà sản xuất. Đối với những bộ điều hợp mạng không hỗ trợ thiết đặt thủ công, hãy làm theo đặc tả của nhà sản xuất thẻ.

  Thông tin truyền qua mạng heartbeat là nhỏ nhưng độ trễ là tối thiết cho liên lạc. Nếu bạn có cùng thiết đặt tốc độ và hai chiều, bạn có thể giúp đảm bảo rằng bạn có liên lạc đáng tin cậy.

  Nếu bạn không biết tốc độ được hỗ trợ của thẻ và các thiết bị kết nối của mình, Microsoft khuyên bạn nên đặt tất cả các thiết bị trên đường dẫn đó là 10 MB/Giây và Một Chiều. Cấu hình này cung cấp đủ băng thông rộng và liên lạc đáng tin cậy.Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  174812 Hiệu ứng của việc sử dụng thiết đặt Tự phát hiện trên thẻ giao diện mạng cụm
  Lưu ý Microsoft khuyên bạn không nên sử dụng bất kỳ loại bộ điều hợp tránh lỗi hoặc "Lập nhóm" nào cho heartbeat. Nếu bạn sử dụng phần dư kết nối heartbeat của mình, hãy sử dụng nhiều bộ điều hợp mạng được đặt thành Chỉ Liên lạc Nội bộ và xác định mức ưu tiên mạng của những bộ điều hợp đó trong cấu hình Cụm. Khi gặp sự cố với những bộ điều hợp mạng nhiều cổng trước đó, hãy xác minh rằng chương trình cơ sở và trình điều khiển ở bản duyệt lại gần đây nhất nếu bạn sử dụng công nghệ này.

  Liên hệ với nhà sản xuất bộ điều hợp mạng của bạn để biết thông tin về tính tương thích trên Cụm Máy chủ.Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  254101 Lập nhóm bộ điều hợp mạng và tạo cụm máy chủ
 12. Trên tab Nối kết, bấm vào Tất cả Bộ điều hợp trong hộp Hiển thị Nối kết cho.
 13. Bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh bộ điều hợp được sử dụng cho liên mạng riêng.
 14. Bấm vào Máy sử dụng WINS (TCP/IP) rồi sau đó bấm vào Tắt.Lưu ý Sẽ không có giao thức nào khác ngoài TCP/IP được bật trên bộ điều hợp heartbeat. Xác minh rằng tất cả các giao thức khác đã được tắt (bao gồm các mục như Giám sát Mạng).
 15. Trong hộp Hiển thị Nối kết Cho, hãy bấm vào Tất cả Giao thức.
 16. Bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh Giao thức TCP/IP.
 17. Đảm bảo rằng bộ điều hợp mạng công cộng là nối kết đầu tiên (ở đầu danh sách nối kết). Để thực hiện việc này, hãy bấm vào bộ điều hợp mạng riêng và sử dụng nút Chuyển Xuống. Nếu bạn có nhiều bộ điều hợp mạng công cộng, hãy đảm bảo bộ điều hợp heartbeat được liệt kê sau cùng. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  193890 Khuyến nghị cấu hình WINS cho máy chủ cụm Microsoft (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
 18. Bấm vào OK để hoàn tất việc sửa đổi thuộc tính mạng và chấp nhận thay đổi.
 19. Khởi động lại nút để thay đổi có hiệu lực.
 20. Hoàn tất các bước trước đó trên tất cả các nút khác trong cụm.
 21. Khởi động Quản trị viên Cụm.
 22. Bấm vào tên cụm tại gốc Quản trị viên. Trên menu Tệp, bấm vào Thuộc tính.
 23. Trên tab Mức ưu tiên Mạng, hãy xác minh rằng mạng riêng được liệt kê ở trên cùng. Nếu mạng riêng không được liệt kê ở trên cùng, hãy sử dụng nút Chuyển Lên để tăng mức ưu tiên của mạng.
 24. Bấm vào mạng riêng rồi sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 25. Bấm để chọn hộp kiểm Bật mạng này để sử dụng cụm.
 26. Bấm vào Chỉ liên lạc cụm nội bộ (Mạng riêng).
Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
281662 Các nút cụm Windows 2000 dưới dạng bộ điều khiển miền
MSCS W2000MSCS khắc phục sự cố
Thuộc tính

ID Bài viết: 258750 - Xem lại Lần cuối: 05/25/2012 10:52:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750
Phản hồi