Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Bản cập nhật Tích luỹ 3 dành cho Microsoft System Center Service Manager 2010 Gói Dịch vụ 1

TÓM TẮT
Bản cập nhật Tích luỹ 3 (CU3) KB 2588492 dành cho Microsoft System Center Service Manager 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1) hiện có sẵn để tải xuống từ trang web Tải xuống của Microsoft.

Bản cập nhật tích luỹ này là tập hợp các bản sửa lỗi dành cho System Center Service Manager 2010 SP1. Bản cập nhật này thay thế Bản cập nhật Tích luỹ 2 (CU2) SP1 và có chứa một tập hợp lớn các bản sửa lỗi được cung cấp ở CU2 SP1. Có thể áp dụng bản cập nhật này cho CU2 SP1 hoặc áp dụng trực tiếp cho một lượt cài đặt Service Manager 2010 SP1.

Bản cập nhật này bao gồm bản sửa lỗi cho các vấn đề sau:
 • Nhập Gói Quản lý: Khi một loại dữ liệu ở định dạng thập phân, đôi khi giá trị thập phân trở thành số nguyên
 • Hỏng Bảng Thực thể Quản lý Loại (Type ManagementEntity) khi nhập một phần mở rộng của loại
 • Bản cập nhật cho các thuộc tính không được mang sang DW nếu bản cập nhật cho các phiên bản tức thời xảy ra trong cùng một giao dịch hoặc ngay trước khi xoá bản ứng dụng tức thời
 • Đầu nối AD không mang trong bản cập nhật mới
 • Khi bạn tạo một CR mới bằng cách sử dụng mẫu CR mới, việc bấm vào nút Áp dụng đôi khi sẽ tạo ra một bản ghi trùng lặp
 • Thỉnh thoảng, bàn điều khiển bị đóng băng khi bạn cập nhật/tạo ra sự cố và bấm vào áp dụng
 • Dịch vụ Khắc phục Sự cố (HealthService) không dừng ở cuối quá trình cập nhật DW SP1 nếu thao tác khởi động trước diễn ra quá lâu
 • Khi mở bàn điều khiển SCSM trên các máy khách và máy chủ, Reporting Wunderbar (Thanh báo cáo Sự cố) không xuất hiện
 • Nhiều tài nguyên CPU trong tệp monitoringhost.exe khi bạn tạo hoặc cập nhật một sự cố kích hoạt một luồng công việc thông báo
GIẢI PHÁP

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Tích luỹ 3 dành cho Microsoft System Center Service Manager 2010 Gói Dịch vụ 1 hiện có sẵn để tải xuống từ trang web Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói Bản cập nhật Tích luỹ 3 dành cho Microsoft System Center Service Manager 2010 Gói Dịch vụ 1 ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Yêu cầu hệ thống

Bạn phải cài đặt sẵn System Center Service Manager 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1) để cài đặt bản cập nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế

Bản cập nhật tích luỹ này thay thế cho bản cập nhật tích luỹ sau đây:
2542118 Mô tả về Bản cập nhật Tích luỹ 2 dành cho System Center Service Manager 2010 Gói Dịch vụ 1

Thông tin cài đặt

Các cấu phần bản cập nhật tích luỹ này áp dụng

Bản cập nhật tích luỹ này áp dụng cho các cấu phần Trình quản lý Dịch vụ sau đây:
 • Máy chủ Quản lý Trình quản lý Dịch vụ (Máy chủ SM)
 • Máy chủ Quản lý Kho Dữ liệu (Máy chủ DW)
 • Bàn điều khiển Trình quản lý Dịch vụ

Cách cài đặt bản cập nhật tích luỹ này

Quan trọng Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật tích luỹ này, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các bước sau đây:
 1. Sao lưu cơ sở dữ liệu ServiceManager, cơ sở dữ liệu DWDataMart, cơ sở dữ liệu DWRepository và cơ sở dữ liệu DWStagingAndConfig.
 2. Sao lưu các khoá mã hoá cho Máy chủ SM và cho Máy chủ DW.
Chú ý Không thể dỡ cài đặt bản cập nhật tích luỹ này sau khi bạn cài đặt nó.

Để cài đặt bản cập nhật tích luỹ này, làm theo các bước sau:
 1. Thoát khỏi tất cả các ứng dụng có liên quan đến Trình quản lý Dịch vụ trước khi bạn áp dụng bản cập nhật tích luỹ này. Ví dụ: thoát khỏi Bàn điều khiển Trình quản lý Dịch vụ, các liên kết Cổng tự Phục vụ và công cụ biên soạn.
 2. Tải bản cập nhật tích lũy xuống một cặp đích.

  Chú ý Bản cập nhật tích luỹ này có chứa cả phiên bản x86 và phiên bản x64. Tải xuống phiên bản thích hợp cho hệ thống của bạn.
 3. Mở cặp đích.
 4. Bấm chuột phải vào tệp SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe hoặc tệp SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe rồi bấm Chạy với tư cách quản trị viên.
 5. Chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft, sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ cài đặt.
 6. Đối với Máy chủ Quản lý Kho Dữ liệu, bạn phải khởi động dịch vụ Quản lý Trung tâm Hệ thống theo cách thủ công sau khi cài đặt xong bản cập nhật tích luỹ.
Quan trọng Nếu bạn chưa cài đặt Bản cập nhật Tích luỹ 2 (CU2), bạn cần phải thực hiện thêm một bước nếu trước đó bạn đã nhập gói quản lý tuỳ chỉnh xác định một bảng dữ liệu thực tế có chứa các thuộc tính. Trong trường hợp này, bạn phải nâng cấp gói quản lý tuỳ chỉnh. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Tăng phiên bản gói quản lý.
 2. Đóng dấu lại gói quản lý.
 3. Nhập lại gói quản lý.

  Khi đó lệnh MPSyncJob sẽ tự động đồng bộ hoá gói quản lý đã nhập lại với kho dữ liệu vào lần đồng bộ hoá tiếp theo, và quy trình biến đổi bị ảnh hưởng được cập nhật.
Trên máy tính đã cài đặt Công cụ Biên soạn Trình quản lý Dịch vụ, hãy cập nhật các gói quản lý trong cặp Thư viện của Công cụ Biên soạn. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Trên trang tải xuống bản cập nhật tích luỹ, tải tệp sau đây về máy tính cục bộ đã cài đặt Công cụ Biên soạn:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Bấm đúp chuột vào tệp KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe, sau đó đợi các tệp được giải nén.
 3. Định vị cặp sau:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Chú ý Đây là nơi các tệp của gói quản lý được giải nén.
 4. Sao chép tất cả các tệp từ cặp đó sang cặp sau đây, thay thế các tệp hiện có:
  Ổ đĩa cài đặt Công cụ Biên soạn\Tệp Chương trình (x86)\Trung tâm Hệ thống Microsoft\Biên soạn Service Manager 2010\Thư viện\
 5. Nếu Công cụ Biên soạn đang chạy, hãy khởi động lại công cụ đó để tải các gói quản lý đã cập nhật.
Chú ý Nếu bạn không cập nhật các gói quản lý trong cặp Thư viện của Công cụ Biên soạn, và sau đó bạn cố mở một gói quản lý trong Công cụ Biên soạn Trình quản lý Dịch vụ tham chiếu các gói quản lý đã cập nhật đi kèm với bản cập nhật tích luỹ này, bạn sẽ được nhắc chỉ định vị trí của các gói quản lý đã cập nhật. Hộp thoại được hiển thị có thể chứa nội dung sau đây:
Công cụ Biên soạn Trình quản lý Dịch vụ
Không tìm thấy gói quản lý được tham chiếu:
[Tên=Tên Gói Quản lý, Mã thông báo Khoá=31bf3856ad364e35, Phiên bản=7.0.6555.101].
Bấm vào OK để định vị gói đó theo cách thủ công.

Cách kiểm chứng cài đặt thành công bản cập nhật tích luỹ này

Phương pháp 1
 1. Trong Pa-nen Điều khiển, mở Chương trình và Tính năng.
 2. Bấm Xem các bản cập nhật đã cài đặt.
 3. Mục sau đây được liệt kê:
  Hotfix dành cho Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Chú ý
  • Nếu hệ thống đang chạy Máy chủ SM, Cổng tự Phục vụ hoặc Bàn điều khiển Trình quản lý Dịch vụ, thì mục này xuất hiện trong Microsoft System Center Service Manager.
  • Nếu hệ thống đang chạy máy chủ DW, mục này sẽ xuất hiện trong Kho dữ liệu Microsoft System Center Service Manager.
Phương pháp 2
Xem các tệp nhật ký để xác định xem có xảy ra lỗi nào trong khi cài đặt bản cập nhật tích luỹ hay không. Để thực hiện việc này, hãy kiểm tra các tệp nhật ký trong cặp %temp%.

Trên hệ thống dựa trên x86, hãy kiểm chứng các tệp nhật ký sau đây trong cặp %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
Trên hệ thống dựa trên x64, hãy kiểm chứng các tệp nhật ký sau đây trong cặp %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Thông tin tệp

Bản cập nhật tích luỹ này cài đặt phiên bản sau đây của các tệp.
Tên tệpPhiên bảnÁp dụng cho
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128Máy chủ DW
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Bàn điều khiển, Máy chủ SM
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128Máy chủ SM, Máy chủ DW
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128Máy chủ SM, Máy chủ DW
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128Máy chủ SM, Máy chủ DW
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101Máy chủ SM, Bàn điều khiển
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128Máy chủ SM, Máy chủ DW
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128Máy chủ SM, Máy chủ DW
Chú ý Tệp sau đây được Bàn điều khiển Trình quản lý Dịch vụ tải xuống khi cần:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Để xác nhận rằng tệp này được cập nhật, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Bàn điều khiển Trình quản lý Dịch vụ.
 2. Bấm vào Thư viện, sau đó bấm Danh sách.
 3. Chọn thuộc tính Danh sách bất kỳ, bấm vào Thêm mục, sau đó bấm OK.
 4. Định vị tệp sau:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SMServerName\ 7.0.6555.101
  Chú ý Trình giữ chỗ SMServerName thể hiện tên của Máy chủ Trình quản lý Dịch vụ kết nối với Bàn điều khiển.
Gói quản lý
Tên gói quản lýPhiên bản gói quản lý
Gói Quản lý Thư viện Trình quản lý Dịch vụ7.0.6555.115
Thư viện Quản lý Cấu hình Trình quản lý Dịch vụ7.0.6555.115
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thuộc tính

ID Bài viết: 2588492 - Xem lại Lần cuối: 12/01/2011 16:42:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft System Center Service Manager 2010

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492
Phản hồi