Danh sách tất cả hệ thống Officel 2007 SP3, máy chủ Office 2007 SP3 và các gói Windows SharePoint Services 3.0 SP3

TÓM TẮT
Bài viết này liệt kê tất cả hệ thống Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3), máy chủ Microsoft Office 2007 SP3 và các gói Windows SharePoint Services 3.0 SP3 cũng như thông tin về cách lấy các gói SP3.
THÔNG TIN THÊM
Để lấy các gói SP3 này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Microsoft Update (khuyến nghị)

Để tải xuống gói dịch vụ từ Microsoft Update, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Đăng ký Microsoft Update là cách được khuyến nghị để cập nhật các sản phẩm lên SP3. Microsoft Update sẽ phát hiện bạn đã cài đặt những sản phẩm nào rồi áp dụng tất cả các bản cập nhật cho các sản phẩm đó.

Phương pháp 2: Tải xuống các gói SP3 từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Tất cả các gói SP3 sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Bạn có thể tải xuống và cài đặt các gói dịch vụ sau cho mỗi sản phẩm mà bạn đã cài đặt.

Các sản phẩm máy tính để bàn Office

Tên gói Cách lấy gói Bài viết trong Cơ sở Kiến thức
Bộ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526086Mô tả về bộ Office 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office 2007 SP3
Gói Ngôn ngữ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526086Mô tả về bộ Office 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office 2007 SP3
Microsoft Office Project 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526091Mô tả về Office Project 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Project 2007 SP3
Gói Ngôn ngữ Microsoft Office Project 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526091Mô tả về Office Project 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Project 2007 SP3
Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526089Mô tả về Office SharePoint Designer 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office SharePoint Designer 2007 SP3
Gói Ngôn ngữ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526089Mô tả về Office SharePoint Designer 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office SharePoint Designer 2007 SP3
Microsoft Office Visio 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526291Mô tả về Office Visio 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Visio 2007 SP3
Gói Ngôn ngữ Microsoft Office Visio 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526291Mô tả về Office Visio 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Visio 2007 SP3
Các Công cụ Soát lỗi Microsoft Office Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526293Mô tả về các Công cụ Soát lỗi Office 2007 SP3
Microsoft Office Access Runtime và các Cấu phần Kết nối Dữ liệu 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526310Mô tả về Office Access Runtime và các Cấu phần Kết nối Dữ liệu 2007 SP3
Hỗ trợ In Lịch cho Microsoft Office Outlook 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526294Mô tả về Hỗ trợ In Lịch cho Office Outlook 2007 SP3
Microsoft Office InterConnect 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuống Gói tiếng Nhật bây giờ.
2526296Mô tả về Office InterConnect 2007 SP3
Chú ý Gói này chỉ có tiếng Nhật.
Gói Tương thích Microsoft Office Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526297Mô tả về Gói Tương thích Office SP3
Microsoft Office Excel Viewer 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526302Mô tả về Office Excel Viewer 2007 SP3
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526298Mô tả về PowerPoint Viewer 2007 SP3
Microsoft Office Visio Viewer 2007 Gói Dịch vụ 3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526301Mô tả về Office Visio Viewer 2007 SP3
Gói Giao diện Ngôn ngữ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 Danh sách các Liên kết Tải xuống cho tất cả các Ngôn ngữ trong Gói Giao diện Ngôn ngữ
2526307Mô tả về Gói Giao diện Ngôn ngữ Office 2007 SP3
Chú ý Gói này chỉ có ngôn ngữ trong Gói Giao diện Ngôn ngữ. Xem KB để biết danh sách các liên kết tải xuống cho tất cả các Ngôn ngữ trong Gói Giao diện Ngôn ngữ.
Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft dành cho Bộ Microsoft Office 2007 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
954914Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft dành cho bộ Microsoft Office 2007
Microsoft Expression Web 3 Gói Dịch vụ (SP3) Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2575737Mô tả Expression Web SP3
Gói Ngôn ngữ Microsoft Expression Web SP3 Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2575737Mô tả Expression Web SP3

Các sản phẩm máy chủ Office
Tên gói Cách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
Các máy chủ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3, phiên bản 32 bitTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526299 Mô tả về các máy chủ Office 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ máy chủ Office 2007 SP3
Các máy chủ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3, phiên bản 64 bit Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526299 Mô tả về các máy chủ Office 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ máy chủ Office 2007 SP3
Gói Ngôn ngữ của các máy chủ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3, phiên bản 32 bitTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526299 Mô tả về các máy chủ Office 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ máy chủ Office 2007 SP3
Gói Ngôn ngữ của các máy chủ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3, phiên bản 64 bitTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526299 Mô tả về các máy chủ Office 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ máy chủ Office 2007 SP3
Các sản phẩm Windows SharePoint Services 3.0
Tên gói Cách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
Windows SharePoint Services 3.0 Gói Dịch vụ 3, phiên bản 32 bitTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526305 Mô tả về Windows SharePoint Services 3.0 SP3 và Gói Ngôn ngữ Windows SharePoint Services 3.0 SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Gói Dịch vụ 3, phiên bản 64 bit Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526305 Mô tả về Windows SharePoint Services 3.0 SP3 và Gói Ngôn ngữ Windows SharePoint Services 3.0 SP3
Gói Ngôn ngữ Windows SharePoint Services 3.0 Gói Dịch vụ 3, phiên bản 32 bitTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526305 Mô tả về Windows SharePoint Services 3.0 SP3 và Gói Ngôn ngữ Windows SharePoint Services 3.0 SP3
Gói Ngôn ngữ Windows SharePoint Services 3.0 Gói Dịch vụ 3, phiên bản 64 bit Tải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526305 Mô tả về Windows SharePoint Services 3.0 SP3 và Gói Ngôn ngữ Windows SharePoint Services 3.0 SP3


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2591018 - Xem lại Lần cuối: 11/28/2011 11:21:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Expression Web, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007

  • KB2591018
Phản hồi