Chi tiết kỹ thuật về các bản phát hành Office Servers 2007 SP3

Tóm tắt
Bài viết này mô tả thông tin kỹ thuật về mỗi bản cập nhật Gói Dịch vụ 3 (SP3) đã được phát hành cho các sản phẩm máy chủ Microsoft Office 2007. Bài viết này chứa các mục sau đây cho mỗi tệp cập nhật trong SP3:
  • Liên kết tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB) mô tả gói này. Bài viết trong KB chứa nhiều thông tin hơn về các bản vá lỗi có trong gói dịch vụ.
  • Liên kết tới trang web của Trung tâm Tải xuống của Microsoft nơi người dùng có thể tải xuống các gói.
  • Bảng hiển thị thông tin chi tiết về từng bản vá Microsoft (tệp .msp) có trong bản cập nhật.

    Chú ý Những bảng này chỉ liệt kê các tệp đã được xác định phiên bản bao gồm trong SP3. Các tệp bổ sung không có phiên bản, chẳng hạn như tệp hình ảnh hoặc .xml, bị loại trừ khỏi danh sách này.
Bài viết này mô tả tất cả các bản cập nhật SP3 dành cho các sản phẩm máy chủ Office 2007. Do vậy, bài viết này rất dài. Bài viết này hiện bao gồm Office Groove Server 2007, là phiên bản phát hành chỉ dành cho x64. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về một gói cụ thể, hãy sử dụng mục lục hoặc tìm kiếm tiêu đề bản cập nhật hoặc số KB.
Cách xác định xem gói dịch vụ đã được cài đặt hay chưa
Bài viết này giúp bạn xác định xem gói dịch vụ đã được cài đặt chưa. Để xác minh phiên bản đã cài đặt của sản phẩm Office 2007, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra danh sách các chương trình đã cài đặt trong Windows.

Để biết thêm thông tin về cách xác định xem phiên bản nào của sản phẩm Office 2007 được cài đặt, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
928116 Cách xác định phiên bản của sản phẩm Office 2007 được cài đặt
THÔNG TIN THÊM
Microsoft Office Servers 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3), phiên bản 32 Bit
Thông tin cơ bản
Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
Officeserver2007sp3-kb2526299-x86-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526299 Mô tả Office Servers 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Servers 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,374,08015-Sep-201118:03
Coreserverwwsp3.mspNot Applicable148,749,82415-Sep-201118:02
Dlcappwwsp3.mspNot Applicable2,569,72815-Sep-201118:02
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201118:03
Dlcwwsp3.mspNot Applicable3,108,86415-Sep-201118:02
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,475,52015-Sep-201118:03
Ifswfewwsp3.mspNot Applicable5,195,77615-Sep-201118:02
Ipfswwsp3.mspNot Applicable2,155,52015-Sep-201118:03
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201118:03
Lpsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,134,01615-Sep-201118:02
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201118:03
Oserverwwsp3.mspNot Applicable2,156,03215-Sep-201118:02
Pjsrvappwwsp3.mspNot Applicable6,198,27215-Sep-201118:03
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201118:03
Pjsrvwfewwsp3.mspNot Applicable7,604,73615-Sep-201118:03
Pserverwwsp3.mspNot Applicable2,160,64015-Sep-201118:03
Sserverwwsp3.mspNot Applicable3,612,67215-Sep-201118:02
Sserverxwwsp3.mspNot Applicable3,174,91215-Sep-201118:02
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvappwwsp3.mspNot Applicable20,680,19215-Sep-201118:02
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,445,82415-Sep-201118:03
Xlsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,889,72815-Sep-201118:02

Microsoft Office Servers 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3), phiên bản 64 Bit
Thông tin cơ bản
Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
Officeserver2007sp3-kb2526299-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526299 Mô tả Office Servers 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Servers 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,325,44015-Sep-201117:46
Coreserverwwsp3.mspNot Applicable158,208,00015-Sep-201117:45
Dlcappwwsp3.mspNot Applicable3,136,00015-Sep-201117:45
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201117:46
Dlcwwsp3.mspNot Applicable3,716,60815-Sep-201117:45
Edbskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:47
Edbwwsp3.mspNot Applicable39,513,60015-Sep-201117:46
Emsmuisp3-en-us.mspNot Applicable128,00015-Sep-201117:47
Emsskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:46
Emswwsp3.mspNot Applicable7,334,91215-Sep-201117:46
Grsskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:47
Grswwsp3.mspNot Applicable26,701,82415-Sep-201117:46
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,476,03215-Sep-201117:46
Ifswfewwsp3.mspNot Applicable6,164,99215-Sep-201117:45
Ipfswwsp3.mspNot Applicable2,786,30415-Sep-201117:46
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201117:46
Lpsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,700,80015-Sep-201117:45
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201117:46
Oserverwwsp3.mspNot Applicable2,786,81615-Sep-201117:45
Pjsrvappwwsp3.mspNot Applicable6,761,98415-Sep-201117:46
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201117:46
Pjsrvwfewwsp3.mspNot Applicable8,163,84015-Sep-201117:46
Pserverwwsp3.mspNot Applicable2,791,42415-Sep-201117:46
Sserverwwsp3.mspNot Applicable4,621,31215-Sep-201117:45
Sserverxwwsp3.mspNot Applicable4,743,68015-Sep-201117:45
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvappwwsp3.mspNot Applicable35,624,96015-Sep-201117:46
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,518,01615-Sep-201117:46
Xlsrvwfewwsp3.mspNot Applicable3,456,51215-Sep-201117:46

Gói Ngôn ngữ Microsoft Office Servers 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3), Phiên bản 32 Bit
Thông tin cơ bản
Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
Officeserverlp2007sp3-kb2526299-x86-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526299 Mô tả Office Servers 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Servers 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,374,08015-Sep-201118:05
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201118:05
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,475,52015-Sep-201118:05
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201118:05
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201118:05
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201118:05
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,445,82415-Sep-201118:05

Gói Ngôn ngữ Microsoft Office Servers 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3), Phiên bản 64 Bit
Thông tin cơ bản
Tên góiCách lấy góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
Officeserverlp2007sp3-kb2526299-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.
2526299 Mô tả Office Servers 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Servers 2007 SP3
Thông tin về bản vá Microsoft (tệp .msp) và thông tin tệp

File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,325,44015-Sep-201117:49
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201117:49
Emsmuisp3-en-us.mspNot Applicable128,00015-Sep-201117:49
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,476,03215-Sep-201117:49
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201117:49
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201117:49
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201117:49
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,518,01615-Sep-201117:49

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2591050 - Xem lại Lần cuối: 10/27/2011 09:10:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Office Groove Server 2007

  • kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2591050
Phản hồi