Các sự cố đã biết mà bạn có thể gặp phải khi cài đặt bộ Office 2007 SP3, máy chủ Office 2007 SP3 hoặc Windows SharePoint Services 3.0 SP3

TÓM TẮT
Bài viết này liệt kê các sự cố đã biết mà bạn có thể gặp phải khi cài đặt bộ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ (SP3), máy chủ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3) hoặc Windows SharePoint Services 3.0 Gói Dịch vụ 3 (SP3).
THÔNG TIN THÊM
Các sự cố đã biết và thay đổi hành vi

Bạn có thể gặp phải các sự cố sau khi cài đặt các gói dịch vụ sau:
  • Để cài đặt máy chủ Microsoft Office 2007 SP3 trên máy tính chạy Windows Server 2008, tệp Svrsetup.dll phải có trong thư mục Cập nhật hình ảnh quản trị Office. 
  • Trong Windows SharePoint Services 3.0 SP3, không có tên nhóm nào xuất hiện sau khi bạn bấm vào liên kết Thêm tất cả người dùng đã xác thực trong Thiết lập Nhóm cho Trang web này. Tuy nhiên, tất cả người dùng đã xác thực đều được gán quyền của nhóm.
  • Máy chủ Microsoft Office 2007 Gói Ngôn ngữ SP3 không cập nhật số phiên bản cho ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, gói dịch vụ được cài đặt đúng và Gói Microsoft Installer được cập nhật đúng.
   Chú ý Số phiên bản không được thay đổi từ 12.4518.1016.
  • Nếu bạn cài đặt gói hotfix được mô tả trong Cơ sở Kiến thức Microsoft bài viết 983315 rồi cài đặt bộ Microsoft Office 2007 SP3, chuyển động của con trỏ và việc cuộn có thể chậm trong trang tính Excel có chứa nhiều hình dạng.
   Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   2596951 Chuyển động của con trỏ và việc cuộn chậm khi trang tính chứa nhiều hình dạng trong Office Excel 2007
Các sự cố đã biết của Office 2007 SP3
Thuộc tính

ID Bài viết: 2591067 - Xem lại Lần cuối: 11/28/2011 11:26:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office Groove Server 2007, Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Expression Web, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

 • kbhowto kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2591067
Phản hồi