Không khắc phục: Máy tính khách thể truy cập một máy chủ L2TP hoặc một điểm cuối IPSec thông qua một mảng Threat Management Gateway 2010 máy chủ có sử dụng cân bằng tải mạng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2592455
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các kịch bản sau đây:

Kịch bản 1:

  • Bạn có máy chủ đang chạy Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG) Service Pack 1 (SP1) với tích hợp mạng Load Balancing (NLB).
  • Bạn có ít nhất 2 bộ điều hợp mạng, và bạn cho an ninh Internet Protocol (IPsec) và Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) lưu lượng truy cập thông qua mảng TMG đến một địa điểm từ xa.
  • Mối quan hệ tuyến đường được cấu hình trong TMG giữa mạng nơi IPsec và L2TP/IPsec sẽ được chuyển tiếp.
  • Một số máy tính khách hàng nội bộ sử dụng IPsec hoặc L2TP/IPsec để kết nối với một máy chủ trên mạng khác. Mạng khác có thể là một mạng bên ngoài hoặc ngoại vi.

Tình huống 2:

  • Bạn có máy chủ đang chạy TMG SP1 với NLB.
  • Bạn có ít nhất 2 bộ điều hợp mạng, và bạn bật IPsec hoặc L2TP lưu lượng truy cập thông qua mảng TMG đến một địa điểm từ xa.
  • Mối quan dịch (NAT) địa chỉ mạng được cấu hình trong TMG giữa mạng nơi IPsec và L2TP/IPsec sẽ được chuyển tiếp.
  • Một số máy tính khách hàng nội bộ sử dụng IPsec hoặc L2TP/IPsec để kết nối với một máy chủ trên mạng khác. Mạng khác có thể là một mạng bên ngoài hoặc ngoại vi.
Trong những kịch bản có một NLB và TMG hội nhập thất bại, và máy tính khách hàng sử dụng IPsec hoặc L2TP/IPsec không thể kết nối tới một máy chủ trên mạng bên ngoài hoặc ngoại vi.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt các gói dịch vụ được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
2555840 Mô tả của gói dịch vụ 2 cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

TMG2010 TMG2010sp1 sp1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2592455 - Xem lại Lần cuối: 10/17/2011 20:28:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard

  • kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2592455 KbMtvi
Phản hồi