Dịch vụ cụm Microsoft cài đặt tài nguyên

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:259267
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp thông tin cơ bản mà bạn cần hiểu trước khi cài đặt dịch vụ cụm Microsoft (MSCS) trên Windows 2000 Advanced Server hoặc Windows NT 4.0, phiên bản doanh nghiệp. Bài viết này chứa tài liệu tham khảo thông tin mà bạn có thể sử dụng để lên kế hoạch tiến trình cài đặt của MSCS trong môi trường của bạn.

Để biết thêm informatoin về làm thế nào để tạo và cấu hình một cụm máy chủ Windows Server 2003, xem giấy trắng "Hướng dẫn để tạo và cấu hình một máy chủ cụm dưới Windows Server 2003". Để lấy này giấy trắng, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
THÔNG TIN THÊM

Yêu cầu phần cứng tương thích danh sách và cấu hình

Trước khi cài đặt MSCS, xác minh rằng phần cứng của bạn là trên các Windows phần cứng tương thích danh sách (HCL) như là một giải pháp hoàn chỉnh cụm. Khi bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép trong khi cài đặt của MSCS, bạn đồng ý với thực tế rằng phần cứng của bạn được chứng nhận để sử dụng với MSCS.

Để xác định xem máy tính của bạn là ngày HCL như là một cụm sao hoàn chỉnh giải pháp, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
309395 Chính sách hỗ trợ Microsoft cho các cụm máy chủ, danh sách tính tương thích của phần cứng và các cửa hàng máy chủ Windows

Từng bước hướng dẫn cài đặt

Trước khi bạn bắt đầu cài đặt hệ điều hành trên hoặc là nút của hệ thống, tải về và triệt để đọc "từng bước Guide để cài đặt dịch vụ cụm"document lúc sau Web site của Microsoft: Hướng dẫn này cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về cơ bản khái niệm cụm, quyền lực, bang vùng phần cứng của bạn trong khi cài đặt, và vấn đề cấu hình phần cứng. Nó cũng đi bạn qua tiến trình cài đặt quá trình.

Mặc dù cài đặt này dành được viết cho Windows 2000 Advanced Server, nó cũng là một điểm tham chiếu hữu ích để cài đặt MSCS trên một máy tính chạy Windows NT 4.0, Enterprise Server. Điều quan trọng là Lưu ý, tuy nhiên, rằng máy tính đang chạy phiên bản doanh nghiệp phải có dịch vụ Gói 3 hoặc sau này cài đặt khi bạn cài đặt MSCS.

Một điều cần xem xét khi bạn cài đặt của bạn cụm là khả năng của một cúp điện (mà có thể làm cả hai nút khởi động lại đồng thời). Để đảm bảo rằng cả hai các nút của cụm không bao giờ bắt đầu chính xác cùng một lúc, thay đổi các Boot.ini tập giá trị thời gian chờ của một nút để 10 giây và thay đổi giá trị khác nút để 90 giây. Điều này tạo ra một nút nhiều thời gian để có "được trước" của các nút, và ngăn chặn các máy tính cạnh tranh cho các đĩa được chia sẻ, mà có thể gây ra một thất bại.

Cấu hình đĩa

Mặc dù cấu hình của bạn trên HCL, bạn cần phải xác minh của bạn lưu trữ PCI lưu trữ adapter (SCSI hay FibreChannel) và đĩa được chia sẻ của bạn được cấu hình đúng.

Đang kiểm chứng cấu hình bộ điều hợp máy chủ

 • Nó là quan trọng là tập hợp các máy tính có một riêng PCI lưu trữ máy chủ lưu trữ adapter (SCSI hay FibreChannel) cho các đĩa được chia sẻ. Cho MSCS để nhận ra một đĩa như một đĩa được chia sẻ, đĩa phải trên một bộ điều khiển đó là riêng biệt từ các bộ chuyển đổi của hệ điều hành khởi động đĩa.
 • Adapter máy chủ lưu trữ PCI bạn sử dụng trong cả hai nút phải giống hệt nhau để đảm bảo rằng vỉ BIOS và khác phần vững trong cả hai nút 100 phần trăm tương thích.
 • Mỗi thiết bị trên xe buýt SCSI được chia sẻ phải có một kiểu SCSI độc đáo Bởi ID. vì hầu hết các bộ điều khiển SCSI mặc định SCSI ID 7, bạn phải thay đổi các ID SCSI trên một bộ điều khiển đến một khác nhau SCSI ID (ví dụ, là 6 SCSI ID). Nếu nhiều hơn một đĩa nằm trên xe buýt SCSI được chia sẻ, mỗi đĩa phải có một độc đáo SCSI ID.
 • Mỗi phân khúc xe buýt SCSI phải có chính xác hai điểm của chấm dứt, và những điểm này phải được đặt ở hai đầu của các phân đoạn. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ của các yêu cầu này, xe buýt không thể hoạt động đúng trong môi trường MSCS.

Đang kiểm chứng đĩa cấu hình

 • Windows 2000 Advanced Server và trung tâm dữ liệu máy chủ được vận chuyển từ Microsoft không cung cấp hỗ trợ cho động đĩa trong một cụm máy chủ Môi trường (MSCS). Bạn có thể sử dụng trình quản lý khối lượng cho Windows 2000 tiện ích sản phẩm từ Veritas để thêm các tính năng năng động đĩa vào một cụm máy chủ. Khi bạn cài đặt sản phẩm Veritas Volume Manager trên một cụm, Veritas là các điểm đầu tiên hỗ trợ cho các vấn đề cụm.
 • Theo mặc định, MSCS chỉ lỗi trên đĩa mà nó nhận ra như đĩa vật lý. Nếu hãng chế tạo phần cứng đòi hỏi rằng bạn cấu hình đĩa được chia sẻ như ổ đĩa ảo, bạn cần phải cài đặt trình điều khiển của họ trước khi bạn cài đặt dịch vụ Cluster.
 • Bạn phải phân vùng và định dạng tất cả các đĩa bạn đang sử dụng với MSCS trước khi bạn chạy thiết lập MSCS. Bạn phải định dạng các phân vùng mà bạn đang bằng cách sử dụng như một nguồn tài nguyên cụm với NTFS (họ có thể được hoặc là nén hoặc không nén).
 • Microsoft sử dụng những gì được gọi là một chia sẻ-không có gì mẫu khi nó nói đến quản lý đĩa. Chia sẻ-không có gì có nghĩa là mỗi đĩa vật lý hoặc phần cứng chịu lỗi đĩa đặt trên xe buýt SCSI được chia sẻ có thể được sở hữu (truy cập) bởi chỉ có một nút của cụm sao tại một thời điểm. Quyền sở hữu của những đĩa di chuyển từ một nút khác, khi nhóm đĩa thất bại trên hoặc di chuyển đến nút khác. Vì vậy, nếu bạn có ý định chia sẻ tài nguyên từ cả hai nút một cụm, bạn cần ít nhất hai lưu trữ được chia sẻ đĩa (kiểm tra với nhà sản xuất phần cứng của bạn để xem nếu mảng bên ngoài của bạn có khả năng này, nếu không bạn có thể cần phần cứng bổ sung).
 • Tài nguyên đĩa trên xe buýt SCSI được chia sẻ phải có các cùng một ký tự ổ đĩa vào cả hai nút. Bởi vì các máy tính khác nhau về cách thức họ chỉ định ổ thư và vì MSCS làm cho tất cả các ổ đĩa tập thường trú trong Thiết lập, chỉ định ký tự ổ đĩa cho tất cả các đĩa nguồn lực trên xe buýt SCSI được chia sẻ trước khi bạn cài đặt MSCS. Hãy nhớ rằng các ký tự ổ đĩa bạn chỉ định nên chữ cái cao hơn (Q, R, vv.). Ngoài ra, một thực hành tốt nhất là để tránh có một phân vùng mở rộng trên một đĩa hợp lý.
 • Hãy chắc chắn rằng MSCS đã được cài đặt và chạy vào một nút trước khi bạn bắt đầu một hệ điều hành vào một nút. Nếu bạn bắt đầu một hoạt động hệ thống vào các nút khác trước khi cài đặt, cấu hình, và chạy cụm dịch vụ vào một nút, cụm sao đĩa có thể bị hỏng. Nó là rất quan trọng bạn sử dụng quyền lực sắp xếp thông tin được vạch ra trong bảng 1 của hướng dẫn cài đặt lúc sau Web site của Microsoft:

Cấu hình mạng

Microsoft cần thiết bạn có hai card mạng PCI trong mỗi nút của cụm để được chứng nhận cho HCL. Cấu hình một mạng bộ điều hợp mạng trong mỗi node trên mạng lưới sản xuất của bạn với một tĩnh Internet Giao thức (IP) địa chỉ đó là cho mạng công cộng của bạn, và cấu hình khác bộ điều hợp mạng trong mỗi ngày một mạng riêng biệt cho truyền thông tư nhân cụm chỉ. Tất cả các mạng thẻ vào mạng công cộng cần phải trên cùng một logic mạng lưới (cùng một mạng con) bất kể vị trí vật lý của họ. Đó khuyến cáo rằng bạn đặt bộ điều hợp mạng riêng trong một trong các tư nhân sau đây phạm vi mạng:
 • 10.0.0.0 qua 10.255.255.255 (Class A)
 • 172.16.0.0 qua 172.31.255.255 (Class B)
 • 192.168.0.0 thông qua 192.168.255.255 (Class C)
Vì dịch vụ cụm không phải là khả năng phát hiện nhiều hơn nữa hơn một network adapter cho mỗi nút trong một mạng cho trước, kế hoạch mạng của bạn Địa chỉ một cách cẩn thận. Microsoft không khuyên bạn sử dụng mạng teaming trên một cụm. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng nhà sản xuất cụ thể network adapter Teaming phần mềm nó phải là liền mạch đến cụm và phải nằm chỉ trên các mạng công cộng. Thẻ mạng riêng (nhịp tim) nên là hợp một phi-tác, bộ điều hợp mạng không multiported, tiêu chuẩn, và kết nối với một riêng biệt cáp chéo (hoặc với một trung tâm).

Mỗi mạng có thể có một trong bốn vai trò trong một cluster. Mạng có thể hỗ trợ các vai trò sau:
 • Chỉ giao tiếp nút để nút.
 • Chỉ giao tiếp khách hàng để cụm sao.
 • Cả hai nút nút giao tiếp và cụm khách hàng thông tin liên lạc.
 • Không có liên quan đến cụm giao tiếp.
Cấu hình mặc định trong khi cài đặt là để cấu hình adapter mạng công cộng của bạn cho "Tất cả các giao tiếp" và tư nhân (nhịp tim) bộ điều hợp mạng cho "Liên lạc nội bộ cụm." Microsoft khuyến cáo rằng bạn giữ này cấu hình mặc định. Khi bạn cấu hình mạng công cộng Adapter cho "Tất cả các thông tin liên lạc" bạn cung cấp dung sai do lỗi của bạn cụm cụm sao truyền thông. Đối với cụm sao của bạn để cài đặt và hoạt động đúng cách, bạn phải cấu hình ít là một trong những mạng cho "nội bộ cụm Thông tin"hoặc"Tất cả các thông tin liên lạc."

MSCS không hỗ trợ các sử dụng địa chỉ IP được chỉ định từ một Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) máy chủ cho địa chỉ quản trị của cụm (mà liên kết với các cụm tên) hoặc bất kỳ tài nguyên địa chỉ IP. Mặc dù Microsoft argymell bod bạn sử dụng địa chỉ IP tĩnh cho bộ điều hợp mạng công cộng các nút của bạn, bạn có thể sử dụng Địa chỉ IP vĩnh viễn thuê từ một máy chủ DHCP cho Windows 2000 công cộng cấu hình mạng trên mỗi nút.

MSCS yêu cầu một tên năng động phương pháp như Windows Internet đặt tên dịch vụ (thắng) trên mạng của bạn để hoạt động đúng. Với tĩnh mục bạn không thể kết nối tới tài nguyên sau khi chuyển đổi dự phòng để nút khác trong cụm sao. Bộ điều hợp mạng công cộng nên đã thắng và/hoặc Dynamic DNS máy chủ cấu hình thuộc tính TCP/IP. Để ngăn chặn một hệ phục vụ WINS đăng ký bộ điều hợp mạng riêng của cụm sao như một mục nhập multihomed, đảm bảo rằng TCP/IP thắng khách hàng bindings bị vô hiệu hoá trên adapter mạng riêng của bạn. Trong Windows 2000, bạn cần phải tắt NetBIOS trên bộ điều hợp mạng riêng.

Trước khi cài đặt MSCS

Trước khi cài đặt MSCS, bạn có thể muốn xem xét sau đây thông tin phụ thuộc vào vai trò dự kiến của cụm.

Tổng Clustering

Một nơi tốt để bắt đầu học về khái niệm chung cụm là các Microsoft cụm máy chủ quản trị viên Guide, được đặt trên các Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition CD-ROM 1 trong thư mục Support\Books (tìm kiếm các tập tin Mscs*.doc).

193890 Khuyên bạn nên thắng cấu hình cho Microsoft cụm máy chủ
195462 Đăng ký thắng và hành vi địa chỉ IP cho máy chủ Microsoft cụm
223157 Tích hợp WLBS và MSCS
226796 Bằng cách sử dụng thắng và DHCP với dịch vụ cụm Windows 2000
235529 Kerberos hỗ trợ trên Windows 2000 dựa trên máy chủ cụm
258750 Đề nghị tư nhân 'Nhịp tim' cấu hình trên một máy chủ cụm
Bạn có thể tìm thêm thông tin MSCS lúc các các trang Web Microsoft sau đây:

Tập tin và in Sharing

257932 Bằng cách sử dụng Microsoft cụm máy chủ để tạo ra một máy chủ ảo
Để biết thêm chi tiết, bấm vào các bài viết số dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
197046 Làm thế nào để thiết lập bộ đệm máy in trên máy chủ cụm Microsoft
220819 Làm thế nào để cấu hình Dfs gốc trên một cụm máy chủ Windows 2000
224967 Làm thế nào để tạo ra chia sẻ tập tin trên một cụm
228904 In Spooler hỗ trợ trên Microsoft Windows 2000 Server cụm
256926 Triển khai thư mục Home trên một cụm máy chủ

Windows NT 4.0 tùy chọn Pack và Microsoft Internet thông tin máy chủ (IIS)

Mặc dù phương pháp ưa thích của cụm IIS bằng cách sử dụng mạng Cân bằng tải (NLB) hoặc cân bằng tải Windows trong Windows NT 4.0, IIS là vẫn còn hỗ trợ trên MSCS.

Để biết thêm chi tiết, Nhấp vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
191138 Làm thế nào để cài đặt gói lựa chọn Windows NT trên Microsoft cụm máy chủ
223258 Làm thế nào để cài đặt gói lựa chọn Windows NT ngày MSCS 1.0 với SQL Server 6,5 hoặc 7.0
241573 Làm thế nào để cài đặt IIS 4.0 vào một nút duy nhất của MSCS 1.0
248025 Làm thế nào để cấu hình được nhóm IIS máy chủ ảo trên Windows 2000 Advanced Server
Bạn cũng có thể tải bài viết mô tả làm thế nào để cài đặt Windows NT 4.0 tùy chọn gói từ trang Web Microsoft sau đây các trang web:

Microsoft SQL Server

Để biết thêm chi tiết, Nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
192708INF: Bộ cài đặt cho SQL Server 6,5 MSMQ 1.0 Clustering thiết lập
195761 INF: Thường xuyên hỏi câu hỏi - SQL Server 7.0 - chuyển đổi dự phòng
260758 INF: Thường xuyên hỏi câu hỏi - SQL Server 2000 - dß╗▒ Clustering
219264 INF: Bộ cài đặt cho SQL Server 7.0 Clustering thiết lập
225092 Evicting một nút trong một cụm có thể gây ra vấn đề trong SQL 6,5 hoặc 7.0
235987 Ảo SQL Server 7.0 dựa trên máy chủ chỉ hỗ trợ việc sử dụng một địa chỉ TCP/IP
239473 PRB: 70rebind.exe cho Windows 2000 và nâng cấp MDAC trên cụm máy chủ SQL Server 7.0
239885 INF: Làm thế nào để thay đổi trương mục dịch vụ vào một SQL máy chủ ảo
243218 INF: Thứ tự cài đặt cho SQL Server 2000 Enterprise Edition trên Microsoft cụm máy chủ
244980 Làm thế nào để: Thay đổi địa chỉ IP mạng của SQL Server máy chủ ảo
254321 INF: Cụm SQL Server làm, những điều nên tránh và cảnh báo cơ bản
273673 INF: SQL Virtual Server khách hàng kết nối phải được kiểm soát bởi khách hàng
274446 INF: Nâng cấp lên một SQL Server 2000 chuyển đổi dự phòng giải pháp khuyên cho tất cả không - SQL Server 2000 ảo máy chủ
294209 HOWTO: Xây dựng lại hoặc di chuyển MSDTC được sử dụng với một cụm Fail-Over SQL
313037 INF: Nâng cấp lên các cụm SQL Server Windows Server 2003
Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về SQL Server trên MSCS tại Web site sau:

Microsoft Exchange Server

Để biết thông tin chi tiết về làm thế nào để cài đặt Exchange Server 5,5 ngày MSCS, chỉ để sau Web site của Microsoft: LƯU Ý: Click vào Cụm với Microsoft Exchange Server.

Bạn cũng có thể tìm thấy tài liệu cụm trên các Trao đổi máy chủ đĩa CD-ROM trong thư mục Docs\Word_docs\Clustering.

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết dưới đây để Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
248635 XADM: Khuyến cáo cài đặt để cho Windows NT, Exchange Server, dịch vụ cụm và Service Pack
cài đặt thế nào w2000mscs ntse nic

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 259267 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 19:34:56 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB259267 KbMtvi
Phản hồi