Khắc phục: Báo cáo Builder 3,0 dừng đáp ứng nếu SSRS 2008 R2 sử dụng các hình thức xác thực

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2597229
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2008 R2 bản sửa lỗi như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Khi Microsoft SQL Server 2008 R2 báo cáo Builder 3.0 kết nối một thể hiện của Microsoft SQL Server 2008 R2 báo cáo Services (SSRS 2008 R2), báo cáo Builder 3,0 có thể ngừng đáp ứng nếu SSRS 2008 R2 sử dụng các hình thức xác thực. Ngoài ra, báo cáo Builder 3,0 không trở về kiểm soát trong tình huống này.

Chú ý Để phục hồi từ vấn đề này, cách thủ công ngừng quá trình MSReportBuilder.exe.

NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì một giới hạn cho số lượng các kết nối giữa báo cáo Builder và thể hiện của SSRS 2008 R2 được đạt tới.

Khi báo cáo Builder 3,0 sẽ gửi yêu cầu web phục vụ báo cáo, báo cáo Builder 3,0 không thả một kết nối nằm bên dưới.
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

SQL Server 2008 R2

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên phát hành gói tích lũy 10. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2591746 Tích lũy gói 10 cho SQL Server 2008 R2
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi bản phát hành bản cập nhật mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng việc phát hành bản cập nhật mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 được phát hành

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, làm tăng giá trị cho giới hạn kết nối được đạt tới. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Quan trọng Chúng tôi khuyên bạn sao lưu các tập tin MSReportBuilder.exe.config trước khi bạn làm theo các bước sau.
  1. Thêm dưới đây sectionGroup yếu tố để các <configsections></configsections>phần của tập tin MSReportBuilder.exe.config cho báo cáo Builder 3,0:
    <sectionGroup name="system.net" type="System.Net.Configuration.NetSectionGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"><section name="connectionManagement" type="System.Net.Configuration.ConnectionManagementSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/></sectionGroup>
  2. Thêm dưới đây System.net yếu tố để các <configuration></configuration>phần của tập tin MSReportBuilder.exe.config cho báo cáo Builder 3,0:
    <system.net><connectionManagement><add address="*" maxconnection="100"/></connectionManagement></system.net>
    Chú ý Khi các maxconnection thiết lập được thiết lập để 100, một giới hạn của 100 truy vấn mà sử dụng các kết nối riêng biệt được thiết lập. Bạn có thể phải tăng giá trị này để làm việc xung quanh vấn đề.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về SQL Server 2008 R2 báo cáo Builder 3.0, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm thông tin về Mô hình Dịch vụ Gia tăng dành cho SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935897 Mô hình Dịch vụ Gia tăng hiện do nhóm SQL Server cung cấp để phân phối các hotfix cho những sự cố đã báo cáo
Để biết thêm thông tin về giản đồ đặt tên dành cho các gói cập nhật SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
822499 Giản đồ đặt tên mới dành cho các gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2597229 - Xem lại Lần cuối: 10/17/2011 11:41:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2597229 KbMtvi
Phản hồi