Không thể dừng Dịch vụ HTTP khi Microsoft Web Deployment Service được cài đặt

TRIỆU CHỨNG
Xem xét trường hợp sau. Bạn đang cố gắng dừng dịch vụ HTTP trên một máy chủ đang chạy Internet Information Service (IIS) 6, 7 hoặc 7.5. Máy chủ này cũng đã cài đặt Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC). Khi bạn cố gắng dừng dịch vụ HTTP bằng hướng dẫn dòng lệnh NET STOP HTTP, thông báo lỗi sau đây sẽ hiển thị trong phần nhắc lệnh:

Dịch vụ HTTP đang dừng.....
Không thể dừng dịch vụ HTTP.


Nếu bạn chạy lại lệnh NET STOP HTTP, thông báo sau đây sẽ hiển thị:

Dịch vụ đang bắt đầu hoặc đang dừng. Vui lòng thử lại sau.NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra bởi vì Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC) tuỳ thuộc vào dịch vụ HTTP, nhưng khi MSDEPSVC được cài đặt lần đầu thì sự phụ thuộc đó không được đăng ký với Trình quản lý Điều khiển Dịch vụ. Khi HTTP cố gắng dừng, cũng cần phải dừng các dịch vụ phụ thuộc của nó. Tuy nhiên, HTTP không nhận biết rằng nó cần phải dừng MSDEPSVC do sự phụ thuộc chưa được đăng ký và do đó không thể dừng dịch vụ.
GIẢI PHÁP
Để được chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, bạn hãy vào phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôiĐể khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Sau đó, bấm vào Chạy trong hộp thoại Tải xuống Tệp và làm theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.
Chú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Sau đó, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự khắc phục sự cố

Để tự khắc phục sự cố này, hãy sao chép tập lệnh sau đây và chạy nó dưới dạng tập lệnh PowerShell trên máy chủ. Tập lệnh này sẽ đảm bảo rằng tất cả các tệp phụ thuộc của dịch vụ HTTP được đăng ký đúng cách.$bFoundHttp = $false$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc$reqsvcs = "HTTP"$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `{  if($_.Name -eq "HTTP")  { $bFoundHttp = $true  }  else  {  if($_.Name -ne "") {   $reqsvcs += "/" + $_.Name }  }}if ($bFoundHttp -eq $false){  $status = $msdepsvc.Status  if($status -eq "Running")  { Stop-Service -name MsDepSvc  }    sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs  if($status -eq "Running")  { Start-Service -name MsDepSvc  }}


Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
 • Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ sự cố nào về giải pháp này, vui lòng để lại nhận xét trên blog "Khắc phục sự cố cho tôi" hoặc gửi thư email cho chúng tôi.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thông tin về cách cài đặt Windows PowerShell 1.0 trên một máy chủ Windows Server 2003, hãy xem liên kết sau:

Gói Cài đặt Ngôn ngữ tiếng Anh Windows PowerShell 1.0 dành cho Windows Server 2003 và Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139
Để biết thông tin về cách sử dụng Windows PowerShell trên Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, hãy xem liên kết sau:

Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/bb978526(en-us).aspx
Để biết thêm thông tin về Công cụ Triển khai Web của Microsoft, hãy xem liên kết sau:

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

fixit fix it fixme 
Thuộc tính

ID Bài viết: 2597817 - Xem lại Lần cuối: 11/22/2011 21:59:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5

 • kbfixme kbmsifixme KB2597817
Phản hồi