你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Khắc phục: SQL Server đại lý công việc dừng ngẫu nhiên khi bạn lên lịch công việc để chạy qua nửa đêm vào ngày cụ thể trong SQL Server 2005 hoặc trong SQL Server 2008

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2598903
Microsoft phân phối bản sửa lỗi Microsoft SQL Server 2008 như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với SQL Server 2008 trước phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cấu hình một việc làm đại lý SQL máy chủ chạy qua nửa đêm vào ngày cụ thể trong Microsoft SQL Server 2005, công việc ngẫu nhiên dừng đôi khi sau khi nó chạy qua một thời gian 00: 00. Tuy nhiên, công việc lại tiếp tục chạy theo lịch trình ngày hôm sau.

Ví dụ, giả sử rằng bạn lập biểu một việc làm đại lý SQL máy chủ chạy từ 22: 00-02: 00 ngày thứ hai, vào ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, và vào ngày thứ sáu. Ngoài ra, bạn đặt tần số mỗi 15 phút. Trong trường hợp này, công việc có thể dừng lại ở 23: 45 ngày thứ hai và sau đó tiếp tục lúc 22: 00 ngày thứ ba.

Chú ý Vấn đề này xảy ra trong SQL Server 2005 chỉ khi bạn cài đặt một gói Cập Nhật sau đây:
  • Tích lũy gói 13 cho SQL Server 2005 dịch vụ trọn gói 3 (SP3) hoặc một gói phần mềm sau cumulative update cho SQL Server 2005 SP3
  • Cumulative update package 3 cho SQL Server 2005 dịch vụ trọn gói 4 (SP4) hoặc một gói phần mềm sau cumulative update cho SQL Server 2005 SP4
  • Bảo mật Cập Nhật 2494112 đó là tài liệu trong security bulletin MS11-049 cho SQL Server 2005 SP3

    Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
    2494112 MS11-049: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2005 Service Pack 3 QFE: ngày 14 tháng 6 năm 2011
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 1

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên phát hành Cumulative Update 16 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2582282 Cumulative update gói 16 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng gần đây nhất sửa chữa phát hành có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đã được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho tiến trình cài đặt SQL Server 2008 Service Pack 1. Theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.

Thông tin hotfix

SQL Server 2005

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy truy cập trang web của Microsoft sau đây: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có SQL Server 2005 SP3 hoặc SQL Server 2005 SP4 được cài đặt.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
SQL Server 2005 SP4
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngLCID
sqlsvc90.dll2005.90.5295.010428815-Tháng tám-1123: 15x861033
sqlsvc90.dll2005.90.5295.013040015-Tháng tám-11 23: 22x641033
sqlsvc90.dll2005.90.5295.037718416-Tháng tám-112: 08IA-641033
SQL Server 2005 SP3
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngLCID
sqlsvc90.dll2005.90.4342.010428815-Tháng tám-1118: 48x861033
sqlsvc90.dll2005.90.4342.013040015-Tháng tám-1120: 14x641033
sqlctr90.dll2005.90.4342.012886416-Tháng tám-111: 02IA-641033


TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2598903 - 上次审阅时间:10/11/2011 06:55:00 - 修订版本: 1.0

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Web

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2598903 KbMtvi
反馈