Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể in từ dấu nhắc lệnh hoặc chương trình MS-DOS với máy in USB

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:259939
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng một MS-DOS cửa sổ hoặc MS-MS-DOS-dựa chương trình, bạn có thể không thể in ra máy in có sử dụng một kết nối Universal Serial Bus (USB).
NGUYÊN NHÂN
Epson Mỹ đã xác nhận rằng một số màu sắc bút Stylus và Stylus Photo loạt phun mà sử dụng các kết nối USB này không tương thích với một số các chương trình MS-MS-DOS-dựa.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, chọn một mô hình Epson LQ tương thích hoặc dot matrix máy in như máy in của bạn. Tuy nhiên, MS-MS-DOS-dựa chương trình phải bao gồm một trình điều khiển cho máy in. Khi bạn in từ một dấu nhắc lệnh hoặc lpt1.dos, cổng không được hỗ trợ. Nếu máy in bao gồm cả song song và USB giao diện, kết nối máy in bằng cách sử dụng một cổng song song.
THÔNG TIN THÊM
Vui lòng truy cập trang web Epson Mỹ hỗ trợ Web cho biết thêm thông tin trên máy in của bạn cụ thể:Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 259939 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 08:58:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbprb kbprint kbmt KB259939 KbMtvi
Phản hồi
y>