Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

SUMIF, COUNTIF, COUNTBLANK trở về #VALUE! Lỗi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:260415
Một phiên bản Microsoft Excel 98 của bài viết này, xem các 179029.
Một phiên bản Microsoft Excel 97 của bài viết này, xem các 237188.
TRIỆU CHỨNG
Một công thức có chứa các chức năng SUMIF, COUNTIF, hoặc COUNTBLANK có thểtrở về #VALUE! lỗi trong Microsoft Excel.

Chú ý Hành vi này cũng áp dụng cho Dfunctions, chẳng hạn như DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, mã, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, và DVARP.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra khi công thức có chứa SUMIF, COUNTIF, hoặcChức năng COUNTBLANK đề cập đến các tế bào trong một bảng tính đóng cửa.

Chú ý Nếu bạn mở bảng tính tham chiếu, công thức hoạt động một cách chính xác.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Chỉnh sửa hành vi này, sử dụng một sự kết hợp của các chức năng SUM và nếucùng nhau trong một mảng công thức.

Ví dụ

Chú ý Bạn phải nhập mỗi công thức như là một công thức mảng. Để nhập một công thức như là một công thức mảng trong Microsoft Excel cho Windows, nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

SUMIF

Thay vì của việc sử dụng một công thức đó là tương tự như sau
=SUMIF([Source]Sheet1!$A$1:$A$8,"a",[Source]Sheet1!$B$1:$B$8)
sử dụng công thức sau đây:
=SUM(if([Source]Sheet1!$A$1:$A$8="a",[Source]Sheet1!$B$1:$B$8,0))

COUNTIF

Thay vì của việc sử dụng một công thức đó là tương tự như sau
=COUNTIF([Source]Sheet1!$A$1:$A$8,"a")
sử dụng công thức sau đây:
=SUM(if([Source]Sheet1!$A$1:$A$8="a",1,0))

COUNTBLANK

Thay vì của việc sử dụng một công thức đó là tương tự như sau
=COUNTBLANK([Source]Sheet1!$A$1:$A$8)
sử dụng công thức sau đây:
=SUM(if([Source]Sheet1!$A$1:$A$8="",1,0))
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
275165Khi sử dụng một công thức mảng SUM(IF())
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế.
THÔNG TIN THÊM
Chức năng SUMIF sử dụng cú pháp sau:
= SUMIF(range, criteria, sum_range).
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về một thuật sĩ có thể giúp bạn tạo các chức năng này, bấm Trợ giúp Microsoft Excel trên cácTrợ giúp trình đơn, loại tóm tắt các giá trị mà đáp ứng điều kiện bằng cách sử dụng thuật sĩ có điều kiện tổng trong trợ lý văn phòng hoặc thuật sĩ trả lời, và sau đó bấm Tìm kiếm để xem các chủ đề.
Để biết thêm chi tiết về mảng công thức, nhấp vào Trợ giúp Microsoft Excel trên cácTrợ giúp trình đơn, loại về việc sử dụng công thức để tính toán giá trị trên bảng và sách bài tập khác trong trợ lý văn phòng hoặc thuật sĩ trả lời, và sau đó bấm Tìm kiếm để xem các chủ đề.
XL2000 XL200 2XL2003 XL2007 Excel2007 XL2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 260415 - Xem lại Lần cuối: 09/20/2011 11:39:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

  • kbbug kbpending kbmt KB260415 KbMtvi
Phản hồi