Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng Notepad để tạo một tệp sổ ghi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:260563
TÓM TẮT
Microsoft Notepad là một công cụ xử lý đi kèm với Windows và được cài đặt theo mặc định theo nhóm chương trình phụ kiện. Bạn có thể sử dụng nó để tạo ra một tập tin đăng nhập-loại thêm ngày hiện tại và thời gian mỗi khi mở tệp Notepad. Bài viết này mô tả làm thế nào để tạo một tệp sổ ghi bằng Notepad.
THÔNG TIN THÊM
Để tạo một tệp sổ ghi trong Notepad:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Phụ kiện, và sau đó nhấp vào Notepad.
  2. Loại .ĐĂNG NHẬP trên dòng đầu tiên, và sau đó nhấn ENTER để di chuyển đến dòng kế tiếp.
  3. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Löu laøm, gõ tên mô tả cho tập tin của bạn trong các Tên tệp hộp, và sau đó bấm Ok. Khi bạn tiếp theo mở tập tin, ghi chú rằng ngày tháng và thời gian đã được nối thêm vào cuối đăng nhập, ngay lập tức ngay trước ra nơi văn bản mới có thể được thêm vào. Bạn có thể sử dụng chức năng này để tự động thêm ngày hiện tại và thời gian cho mỗi mục đăng nhập.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 260563 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 12:30:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbhowto kbmt KB260563 KbMtvi
Phản hồi