Internet Explorer không lưu tập tin đồ họa ở định dạng thích hợp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:260650
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn bấm các Lưu hình ảnh như nút cho một tập tin đồ họa trong Microsoft Internet Explorer, bạn có thể để lưu các tập tin chỉ như là một tập tin .bmp, ngay cả khi các tập tin có định dạng khác (chẳng hạn như GIF hoặc JPEG). Tên tập tin cũng có thể xuất hiện như là "Chưa có tiêu đề."
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là đúng:
  • Vấn đề này có thể xảy ra nếu các trang Internet tạm thời của bạn bộ nhớ cache ñaày.
  • Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn có không lưu được mã hóa" các trang đến đĩa"được chọn trong công cụ, tùy chọn, nâng cao Tab và đang tải các Trang qua một kết nối an toàn (https).
Để biết thêm chi tiết về một nguyên nhân cho vấn đề này, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
250747Cách nhấp chuột phải, chọn "lưu hình ảnh như là" không lưu hình ảnh với phần mở rộng đúng
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Tùy thuộc vào nguyên nhân cụ thể cho vấn đề của bạn, sử dụng một trong những phương pháp sau đây để làm việc xung quanh đây vấn đề.

Phương pháp 1

Xóa các tệp Internet tạm thời. Để làm điều này, bấm Công cụ, bấm Tuỳ chọn Internet, bấm các Tổng quát tab, và sau đó bấm vào các Xóa bỏ tệp nút.

Chú ý Để xác định vị trí cặp Tệp Internet tạm thời, nhấp vào Tuỳ chọn ngày các Công cụ trình đơn, nhấp vào các Tổng quát tab, và sau đó bấm Thiết đặt. Hiện tại vị trí xuất hiện trong các Thiết đặt hộp thoại.

Phương pháp 2

Để làm việc xung quanh vấn đề, bấm Công cụ, bấm Tuỳ chọn Internet, bấm các Nâng cao tab, bấm vào để xóa các Không lưu trang được mật mã hoá vào đĩa kiểm tra hộp, bấm xem, và sau đó nhấp vào Làm tươi. Các Không lưu trang được mật mã hoá vào đĩa hộp kiểm tra là theo các Bảo mật keá tieáp.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 260650 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 19:53:11 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbgraphic kbprb kbmt KB260650 KbMtvi
Phản hồi