Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Có các gói ngôn ngữ dành cho Windows 8 và Windows RT

GIỚI THIỆU
Có các gói ngôn ngữ dành cho máy tính chạy Windows 8 và Windows RT. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các gói ngôn ngữ từ Pa-nen Điều khiển. Nếu gói ngôn ngữ không sẵn có trong Pa-nen điều khiển, bạn có thể tìm thấy liên kết tải xuống trên trang web Windows mà chúng tôi đã đề cập trong phần "Tải xuống gói ngôn ngữ từ trang web Windows".
Thông tin thêm

Cài đặt gói ngôn ngữ và thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong Windows từ Pa-nen Điều khiển

Để tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ, làm theo các bước sau:
 1. Trên trang Bắt đầu (Start), nhập ngôn ngữ (language) và đảm bảo rằng phạm vi tìm kiếm được đặt thành Cài đặt (Settings). (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).


  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 2. Trong panel Kết quả (Results), bấm hoặc chạm Ngôn ngữ (Language). (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 3. Trong ngăn Thay đổi tuỳ chọn ngôn ngữ của bạn (Change your language preferences), bấm hoặc chạm Thêm ngôn ngữ (Add a language). (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 4. Duyệt hoặc tìm kiếm ngôn ngữ bạn muốn cài đặt.

  Ví dụ: chọn Tiếng Catalăng (Catalan) rồi bấm hoặc chạm Thêm (Add). Tiếng Catalăng giờ đây được thêm vào như là một trong các ngôn ngữ của bạn. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 5. Trong ngăn Thay đổi tùy chọn ngôn ngữ của bạn , bấm hoặc chạm vào Tùy chọn bên cạnh ngôn ngữ bạn đã thêm vào. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 6. Nếu gói ngôn ngữ có sẵn để tải xuống cho ngôn ngữ của bạn, bấm hoặc chạm Tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ (Download and install language pack). (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 7. Khi gói ngôn ngữ được cài đặt, ngôn ngữ được hiển thị dưới dạng có sẵn để sử dụng làm ngôn ngữ hiển thị Windows. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 8. Để ngôn ngữ này trở thành ngôn ngữ hiển thị của bạn, chuyển ngôn ngữ đó lên đầu danh sách ngôn ngữ của bạn. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 9. Đăng xuất rồi đăng nhập trở lại Windows để thay đổi này có hiệu lực.
Lưu ý
 • Quyền quản trị được yêu cầu để cài đặt gói ngôn ngữ.
 • Nếu bạn cài đặt nhiều gói ngôn ngữ bổ sung, dung lượng ổ đĩa và hiệu năng hệ thống sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể, dung lượng ổ đĩa và hiệu năng hệ thống sẽ bị ảnh hưởng trong suốt quá trình hoạt động của dịch vụ chẳng hạn như các cài đặt của Gói Dịch vụ. Bởi vậy, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên thêm gói ngôn ngữ cho máy tính của mình nếu bạn sẽ sử dụng gói ngôn ngữ đó.
 • Gói ngôn ngữ cũng cho phép nhiều người dùng chia sẻ một máy tính chọn các ngôn ngữ hiển thị riêng biệt. Ví dụ: một người dùng có thể chọn xem hộp thoại, menu và văn bản khác bằng tiếng Nhật, trong khi một người dùng khác có thể chọn xem cùng một nội dung bằng tiếng Pháp.

Tải xuống gói ngôn ngữ từ trang web Windows

Các gói ngôn ngữ đôi khi không có sẵn và bạn không thể tải xuống các gói ngôn ngữ trong Pa-nen Điều khiển. Nếu bạn gặp phải sự cố này, thử tìm và tải xuống gói ngôn ngữ mà bạn cần trên trang web Windows sau: 
Gói ngôn ngữ 

Cách dỡ cài đặt gói ngôn ngữ

Để dỡ cài đặt gói ngôn ngữ, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên trang Bắt đầu, nhập ngôn ngữ (language) và đảm bảo rằng phạm vi tìm kiếm được đặt thành Cài đặt (Settings). (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 2. Trong pa-nen Kết quả, bấm hoặc chạm Ngôn ngữ. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 3. Trong ngăn Thay đổi tùy chọn ngôn ngữ của bạn, bấm hoặc chạm Tùy chọn bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn thay đổi. Bạn phải đảm bảo rằng gói ngôn ngữ mà bạn muốn xoá hiện không được sử dụng. Cần lưu ý rằng bạn không thể xoá ngôn ngữ cài đặt ban đầu của Windows. (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 4. Nếu gói ngôn ngữ có thể được gỡ cài đặt, liên kết để gỡ cài đặt gói ngôn ngữ được hiển thị. Bấm hoặc chạm Gỡ cài đặt gói ngôn ngữ (Uninstall language pack). (Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây).

  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 5. Làm theo các hướng dẫn để gỡ cài đặt ngôn ngữ.

Lưu ý
 • Quyền quản trị được yêu cầu để gỡ cài đặt gói ngôn ngữ.
 • Bạn có thể dỡ cài đặt các gói ngôn ngữ được cài đặt bằng cách sử dụng pa-nen điều khiển ngôn ngữ nếu chúng hiện không được sử dụng.
 • Sau khi bạn gỡ cài đặt gói ngôn ngữ, người dùng khác trên cùng máy tính không thể sử dụng gói ngôn ngữ đó

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt hoặc dỡ cài đặt gói ngôn ngữ.

Cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị của các ứng dụng được cài đặt sẵn trong Windows Store


Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ và thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong Windows, bạn có thể thấy các ứng dụng được cài đặt sẵn trong Windows Store, chẳng hạn như Thời tiết hoặc Bản đồ, trước tiên, không thay đổi thành ngôn ngữ hiển thị mới. Khi bạn thay đổi ngôn ngữ hiển thị, các ứng dụng có sẵn trong Windows Store chưa tải xuống các tệp tài nguyên ngôn ngữ tương ứng mà chúng cần để hiển thị trong ngôn ngữ mới. Nếu bạn đã bật cập nhật tự động trong Windows, các tệp tài nguyên ngôn ngữ cho các ứng dụng này sẽ tự động được tải xuống vào lần Windows Update đã lên lịch tiếp theo. Sau đó, bộ đệm ẩn siêu dữ liệu của ứng dụng phải cập nhật trước khi ứng dụng có sẵn trong Windows Store xuất hiện trong ngôn ngữ mới. Toàn bộ quá trình sẽ diễn ra tự động nếu bạn đã bật tự động cập nhật trong Windows, nhưng thông thường quá trình này cần một vài ngày để hoàn thành.

Nếu bạn muốn các ứng dụng được cài sẵn trong Windows Store hiển thị trong ngôn ngữ mới ngay lập tức, bạn sẽ cần phải cài đặt các bản cập nhật khác trong Windows, thay đổi một số cài đặt hồ sơ người dùng, sau đó xem ứng dụng trong tài khoản người dùng vừa được tạo. Để thực hiện điều này, làm theo các bước sau:

 1. Sau khi ngôn ngữ hiển thị mới được cài đặt, khởi động lại máy tính, sau đó đăng nhập vào tài khoản quản trị viên.
 2. Kiểm tra bản cập nhật Windows mới bằng cách làm như sau:
  1. Từ màn hình Bắt đầu, gõ Windows Update, sau đó chọn Windows Update.
  2. Chạm hoặc bấm Kiểm tra bản cập nhật.
 3. Cài đặt các bản cập nhật mới đã tìm thấy bằng cách chạm hoặc bấm Cài đặt bản cập nhật.
 4. Kiểm tra rằng cài đặt vị trí của bạn là chính xác. Một số ứng dụng trong Windows Store sử dụng cài đặt này để cung cấp thông tin chính xác hơn ở định dạng thích hợp. Thực hiện như sau để kiểm tra cài đặt vị trí của bạn:
  1. Mở Pa-nen Điều khiển.
  2. Chạm hoặc bấm Đồng hồ, Ngôn ngữ và Vùng.
  3. Chạm hoặc bấm Thay đổi vị trí.
  4. Chọn vị trí nhà của bạn từ danh sách thả xuống, sau đó chạm hoặc bấm OK.
 5. Thay đổi màn hình Chào mừng và cài đặt tài khoản người dùng mới thành ngôn ngữ hiển thị mới bằng cách thực hiện như sau:
  1. Mở Pa-nen Điều khiển.
  2. Chạm hoặc bấm Đồng hồ, Ngôn ngữ và Vùng.
  3. Chạm hoặc bấm Vùng, sau đó chạm hoặc bấm vào tab Quản trị.
  4. Trong màn hình Chào mừng và tài khoản người dùng mới, chạm hoặc bấm Sao chép cài đặt... và chấp nhận nếu bạn được nhắc.
  5. Ngôn ngữ hiển thị, ngôn ngữ nhập, định dạng và vị trí mới của bạn sẽ được liệt kê trong "Người dùng Hiện tại". Nếu điều này đúng, chọn các hộp để sao chép cài đặt hiện tại vào màn hình Chào mừng và tài khoản hệ thống và vào Tài khoản người dùng mới. Sau đó, chạm hoặc bấm OK.
 6. Tạo tài khoản người dùng mới bằng cách thực hiện như sau:
  1. Vuốt vào từ cạnh phải của màn hình, chạm vào Cài đặt, sau đó chạm vào Thay đổi cài đặt máy tính. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, di con trỏ chuột lên trên, bấm Cài đặt, sau đó bấm Thay đổi cài đặt máy tính.)
  2. Chạm hoặc bấm Tài khoản, sau đó chạm hoặc bấm Tài khoản khác.
  3. Chạm hoặc bấm Thêm tài khoản.
  4. Nhập thông tin tài khoản về người này để đăng nhập vào Windows. Có bốn cách để thực hiện điều này:
   • Nếu người mà bạn đang thêm đã có tài khoản Microsoft, hãy nhập ngay bây giờ.
   • Nếu người mà bạn đang thêm chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng địa chỉ email của họ để tạo một tài khoản. Nhập địa chỉ email mà người đó sử dụng thường xuyên nhất.
   • Nếu người mà bạn đang thêm không có địa chỉ email, chạm hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới. Địa chỉ email mới là miễn phí.
   • Nếu người mà bạn đang thêm là trẻ em, chạm hoặc bấm Thêm tài khoản của trẻ em.
  5. Làm theo các hướng dẫn để hoàn tất thiết lập tài khoản.

Sau khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại và đăng nhập vào tài khoản người dùng mới, các ứng dụng trong Windows Store sẽ xuất hiện trong ngôn ngữ mới. Các ứng dụng trong Windows Store trên tài khoản người dùng hiện tại của bạn sẽ xuất hiện trong ngôn ngữ hiển thị mới sau khi bộ đệm ẩn siêu dữ liệu của ứng dụng được cập nhật. Điều này sẽ xảy ra trong vòng vài ngày.

Властивості

Ідентифікатор статті: 2607607 – останній перегляд: 08/11/2014 13:12:00 – виправлення: 9.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows RT

 • kbqfe kbinfo kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner KB2607607
Зворотний зв’язок