Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Giá trị của các "bai nhận" lĩnh vực khai thác gỗ không đúng khi một yêu cầu bị từ chối bởi các bộ lọc HTTP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2608155
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn sử dụng Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 để xuất bản một máy chủ mạng nội bộ sử dụng một quy tắc xuất bản web.
  • Bạn đã cấu hình thuộc tính của bộ lọc HTTP của quy tắc này để từ chối yêu cầu dựa trên các tiêu chí cụ thể. Ví dụ, bạn muốn từ chối tất cả yêu cầu vượt quá độ dài tối đa trọng tải, chẳng hạn như một chiều dài tải trọng 5.000 byte.
  • Bạn cố gắng tải lên một tập tin mà vượt quá độ dài tối đa trọng tải từ một khách hàng bên ngoài vào máy chủ web được xuất bản.
Trong trường hợp này, yêu cầu bị từ chối một cách chính xác. Tuy nhiên, khi bạn kiểm tra giá trị bai nhận được liệt kê trong web proxy log, giá trị xấp xỉ gấp đôi kích thước của tập tin mà bạn đã cố gắng để tải lên. Giá trị đúng nên kích thước của tập tin cộng với byte bổ sung bao gồm kích thước phần đầu HTTP.

Lưu ýLỗi này cũng có thể quan sát bằng cách sử dụng một máy chủ ISA.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì TMG 2010 không chính xác đôi kích thước của một yêu cầu HTTP bị từ chối trong Nhật ký proxy web.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt các gói dịch vụ được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
2555840Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về lĩnh vực bai nhận web proxy đăng nhập này, truy cập trang web TechNet sau đây:
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

TMG2010 TMG

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2608155 - Xem lại Lần cuối: 10/31/2011 03:49:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard

  • kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2608155 KbMtvi
Phản hồi