Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Một hotfix có sẵn cho ASP.Trình duyệt NET định nghĩa tập tin trong các.NET Framework 3.5.1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2608565
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả một hotfix cho ASP.Trình duyệt NET định nghĩa tập tin được bao gồm trong Microsoft.NET Framework 3.5.1.

Chú ý ASP.Trình duyệt NET tệp định nghĩa là một phần của Microsoft.NET Framework 3.5.1 được bao gồm trong bản phát hành để sản xuất (RTM) Phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2.
THÔNG TIN THÊM
Hotfix này giới thiệu Cập Nhật định nghĩa trong tập tin định nghĩa trình duyệt cho Internet Explorer. Tệp định nghĩa trình duyệt được lưu trữ trong một trong các thư mục sau đây, tùy thuộc vào phiên bản cài đặt của Microsoft.NET Framework:
  • Đối với các phiên bản 32-bit của các.NET Framework 3.5.1

    %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\Browsers
  • Đối với phiên bản 64-bit của các.NET Framework 3.5.1

    %WinDir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\Browsers
Theo mặc định, ASP.NET sử dụng công nghệ sniffing cho người sử dụng đại lý chuỗi để phát hiện các trình duyệt. Trình duyệt các tập tin định nghĩa bao gồm một loạt các phiên bản trình duyệt. Tuy nhiên, như là tăng số lượng Phiên bản, ASP.NET có thể không nhận ra các phiên bản mới của trình duyệt bằng cách sử dụng người sử dụng đại lý chuỗi. Trong trường hợp này, ASP.NET có thể xử lý những phiên bản này như là một trình duyệt không rõ. Ví dụ, ASP.NET không thể nhận ra Windows Internet Explorer 10 có người sử dụng đại lý chuỗi sau đây:

Mozilla/5,0 (tương thích; MSIE 10,0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có các.NET Framework 3.5.1 được cài đặt.

Khởi động lại thông tin

Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng khi bạn cài đặt hotfix này.

Để tránh khởi động lại máy tính, đóng cửa tất cả các ứng dụng máy chủ web cho ASP.NET trang web trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thay thế thông tin

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của các.NET Framework 3.5.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
IE.BrowserKhông áp dụng18,41131-Tháng tám-201100: 17Không áp dụng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.569230,54431-Tháng tám-201100: 17x86
Webengine.dll2.0.50727.5692436,04831-Tháng tám-201100: 17x86
System.web.dll2.0.50727.56925,251,07231-Tháng tám-201100: 17x86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của các.NET Framework 3.5.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
IE.BrowserKhông áp dụng18,41131-Tháng tám-201100: 16Không áp dụng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.569242,32031-Tháng tám-201100: 16x64
Webengine.dll2.0.50727.5692745,29631-Tháng tám-201100: 16x64
System.web.dll2.0.50727.56925,259,26431-Tháng tám-201100: 16x64
Chú ý Vì của phụ thuộc tập tin, hotfix này cũng có thể chứa các tập tin khác.

Vấn đề thường xảy ra mà không có hotfix này

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn sử dụng Windows Internet Explorer 10 để truy cập vào một ASP.NET dựa trên trang web.
  • Trang web bắt đầu một postback.

Trong trường hợp này, postback không thành công, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Gặp lỗi Script phải","'__doPostBack' là undefined

Chú ý Trang web có thể bắt đầu một postback trong nhiều cách khác nhau. Ví dụ, một LinkButton kiểm soát có thể bắt đầu một postback.

THAM KHẢO
Hotfix áp dụng cho ASP.NET tập tin trong Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) và trong Microsoft.NET Framework 3,5 Service Pack 1 (SP1) là hotfix 2600100.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2600100 Một hotfix có sẵn cho ASP.Trình duyệt NET định nghĩa tập tin trong các.NET Framework 2.0 SP2 và trong các.NET Framework 3,5 SP1
Để biết thêm chi tiết về giản đồ tập tin định nghĩa của trình duyệt, hãy truy cập trang web của Microsoft sau đây:
Để biết thêm chi tiết về chuỗi đại lý người sử dụng Internet Explorer 10, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để phát hiện Internet Explorer có hiệu quả hơn, hãy truy cập trang web của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2608565 – останній перегляд: 09/02/2011 15:39:00 – виправлення: 1.0

Microsoft ASP.NET 3.5

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2608565 KbMtvi
Зворотний зв’язок