Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:260910
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Cập Nhật và các bản sửa lỗi cho Microsoft Windows 2000 phân bổ trong gói dịch vụ. Gói dịch vụ sản phẩm mới nhất cho. Gói dịch vụ bao gồm các bản cập nhật hệ thống công cụ quản trị, trình điều khiển và các thành phần bổ sung được thuận tiện đóng gói để dễ dàng tải về. Gói dịch vụ được tích lũy. Vì vậy, mỗi gói dịch vụ mới có chứa tất cả các bản sửa lỗi được bao gồm trong dịch vụ trước đó gói cùng với các bản sửa lỗi mới. Bạn không cần phải cài đặt một gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt service pack mới nhất. Ví dụ, bạn không phải cài đặt Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) trước khi cài đặt Windows 2000 Dịch vụ Pack 4 (SP4).

Windows 2000 service pack là dành cho Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, và cho Windows 2000 Advanced Server.

Một phiên bản Windows XP của bài viết này, xem các 322389.
THÔNG TIN THÊM
Xem lại thông tin sau đây để tìm hiểu làm thế nào để có được Windows 2000 service pack mới nhất.

Windows 2000 Post-SP4 hotfixes, Cập Nhật và Cập Nhật bảo mật

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được hotfixes, Cập Nhật và Cập Nhật bảo mật cho Windows 2000 bài-SP4, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
922667Tình trạng sẵn có của Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM + 1.0 Hotfix Rollup gói 37

Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1

Ngày phát hành: 28 tháng 6 năm 2005

Làm thế nào để có được

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
891861Cập Nhật Rollup 1 cho Windows 2000 SP4 và vấn đề đã biết

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết về các vấn đề được cố định bởi Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
900345Bản sửa lỗi được bao gồm trong Update Rollup 1 cho Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 mà là ngày 28 tháng 6 năm 2005

Windows 2000 Service Pack 4

Ngày phát hành: 26 tháng 6 năm 2003

Làm thế nào để có được

Để có được Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), truy cập vào sau đây Web site của Microsoft:

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết về các vấn đề được cố định bởi Windows 2000 Service Pack 4, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
327194Danh sách các lỗi được cố định trong Windows 2000 Service Pack 4

Ghi chú phát hành

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
813432Ghi chú phát hành cho Windows 2000 Service Pack 4
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về các vấn đề đã được cố định bởi những Windows 2000 service pack, bấm số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
320853Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 3
321295 Ghi chú phát hành cho Windows 2000 Service Pack 3
282522 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 2 (1/4)
282524 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 2 (2/4)
282525 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 2 (3/4)
298193 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 2 (4/4)
259524 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 1 (1/3)
269425 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 1 (2/3)
269428 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 1 (3/3)
kbGetWin2000sp1 kbGetWin2000sp2 kbGetWin2000sp3 kbGetWin2000sp4

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 260910 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 19:56:55 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbhtmlplaceholder kbproductlink kbgetsp kbhowto kbmt KB260910 KbMtvi
Phản hồi