Mô tả Cookie

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 260971
Tóm tắt
Cookie là một tệp văn bản nhỏ dựa trên cung cấp cho bạn bằng cách truy cập web site giúp nhận dạng web site đó. Cookie được sử dụng để duy trì trạm đậu thông tin như bạn di chuyển các web site khác nhau trên một web site hoặc trở lại web site sau.
Thông tin thêm
Cookie được xác định trong yêu cầu nhận xét (RFC) 2965 tài liệu, "Cơ chế quản lý trạm đậu HTTP." Bạn có thể tìm thấy tài liệu RFC tại Web site sau RFC biên tập viên:Cookie có thể được tạo bởi kịch bản phía máy tính khách trong một Ngôn ngữ đánh dấu kiểm siêu văn bản (HTML) trang (ví dụ, bằng cách sử dụng tập lệnh ghi trong phiên bản Microsoft Visual Basic Scripting JScript), Win32 các chương trình sử dụng chức năng Microsoft Win32 Internet (InternetSetCookie và InternetGetCookie), hoặc tập lệnh phía máy chủ (ví dụ: một kịch bản ghi trong phiên bản Visual Basic Script trên trang Trang phục vụ hiện hoạt [ASP] hoặc tập lệnh giao diện cổng nối chung [CGI]).

Quan trọng: cookie không thể được sử dụng để chạy mã (chạy chương trình) hoặc cung cấp các vi-rút máy tính của bạn.

Mục đích của một cookie là bảo với Máy chủ Web mà bạn đã quay trở lại một web site cụ thể. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hoá web site hoặc kiểm nhập sản phẩm hoặc bản ghi dịch vụ, một cookie sẽ giúp web site server gọi lại những thông tin cụ thể. Điều này có thể hữu ích để đơn giản hóa quá trình ghi thông tin cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ gửi địa chỉ thanh toán và như vậy. Khi bạn truy cập vào cùng một web site, bạn đã cung cấp thông tin có thể được lấy ra, để bạn có thể dễ dàng sử dụng tính năng web site mà bạn đã chọn.

Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa cookie, hoặc có Internet Explorer nhắc bạn trước khi chấp nhận cookie. Lưu ý rằng vô hiệu hoá các cookie có thể ngăn chặn một số bản ghi Dịch vụ Web hoạt động đúng cách vô hiệu hoá các cookie không làm cho bạn ẩn danh hoặc ngăn chặn các web site theo dõi thói quen duyệt web của bạn. Yêu cầu HTTP vẫn bao gồm thông tin về nơi bạn đến (HTTP Referer), địa chỉ IP, phiên bản trình duyệt, hệ điều hành và thông tin khác.

Làm thế nào để quản lý các cookie trong Internet Explorer

Để biết thông tin về quản lý cookie trong Internet Explorer, thấy một trong các phần sau đây, phù hợp cho phiên bản Internet Explorer.

Internet Explorer 9

Để xoá cookie trong Internet Explorer 9, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Internet Explorer bằng cách bấm nút chọn một Bắt đầu . Trong hộptra cứu , nhập Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách kết quả, bấm vào Internet Explorer.
 2. Bấm nút chọn một công cụ , trỏ tới an toàn, và sau đó bấm xoá lịch sử duyệt.
 3. Chọn hộp kiểm cookie , và sau đó bấm xoá.
Để ngăn chặn hoặc cho phép tất cả cookie trong Internet Explorer 9, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Internet Explorer bằng cách bấm nút chọn một Bắt đầu . Trong hộptra cứu , nhập Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách kết quả, bấm vào Internet Explorer.
 2. Bấm nút chọn một công cụ , và sau đó bấm tùy chọn Internet.
 3. Nhấp vào tab bảo mật , sau đó, trong cài đặt chuyên biệt, di chuyển thanh trượt trên cùng để chặn tất cả cookie hoặc dưới cùng để cho phép tất cả cookie, và sau đó bấm OK.
Tìm hiểu cách xem và xoá web site cookie trong Internet Explorer 9.

Internet Explorer 8

Để xoá cookie trong Internet Explorer 8, hãy làm theo các bước sau::
 1. Mở Internet Explorer bằng cách bấm nút chọn một Bắt đầu . Trong hộptra cứu , nhập Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách kết quả, bấm vào Internet Explorer.
 2. Nhấp vào công cụ từ menu, và sau đó bấm xoá lịch sử duyệt.
 3. Chọn hộp kiểm cookie , và sau đó bấm xoá.

Để ngăn chặn hoặc cho phép tất cả cookie trong Internet Explorer 8, hãy làm theo các bước sau::
 1. Mở Internet Explorer bằng cách bấm nút chọn một Bắt đầu . Trong hộptra cứu , nhập Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách kết quả, bấm vào Internet Explorer.
 2. Bấm nút chọn một công cụ , và sau đó bấm tùy chọn Internet.
 3. Nhấp vào tab bảo mật , sau đó, trong cài đặt chuyên biệt, di chuyển thanh trượt trên cùng để chặn tất cả cookie hoặc dưới cùng để cho phép tất cả cookie, và sau đó bấm OK.

Internet Explorer 7

Xoá cookie trong Internet Explorer 7, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Internet Explorer bằng cách bấm nút chọn một Bắt đầu . Trong hộptra cứu , nhập Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách kết quả, bấm vào Internet Explorer.
 2. Nhấp vào công cụ từ menu, và sau đó bấmxoá lịch sử duyệt.
 3. Clickthe xóa cookie nút chọn một
 4. Bấm khi được yêu cầu đó bạn muốn xoá cookie
Để ngăn chặn hoặc cho phép tất cả cookie trong Internet Explorer 7, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Internet Explorer bằng cách bấm nút chọn một Bắt đầu . Trong hộptra cứu , nhập Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách kết quả, bấm vào Internet Explorer.
 2. Bấm nút chọn một công cụ , và sau đó bấm tùy chọn Internet.
 3. Nhấp vào tab bảo mật , sau đó, trong cài đặt chuyên biệt, di chuyển thanh trượt trên cùng để chặn tất cả cookie hoặc dưới cùng để cho phép tất cả cookie, và sau đó bấm OK.

Internet Explorer 6

Để xoá cookie trong Internet Explorer 9, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Internet Explorer bằng cách bấm nút chọn một Bắt đầu . Trong hộptra cứu , nhập Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách kết quả, bấm vào Internet Explorer.
 2. Bấm nút chọn một công cụ , trỏ tới an toànvà sau đó bấm xoá lịch sử duyệt
 3. Chọn hộp kiểm cookie , và sau đó bấm xoá.

Để biết thêm thông tin về quản lý cookie trong Internet Explorer 6, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
283185 Làm thế nào để quản lý các cookie trong Internet Explorer 6

Liên tục cookie và bộ nhớ tạm

Cookie hoặc lưu trong bộ nhớ (tạm) hoặc được đặt trên đĩa cứng của bạn (cookie liên tục). Cookie liên tục được ghi vào mục tin thư thoại cookie trong một mục tin thư thoại thông tin người dùng của bạn hoặc Windirmục tin thư thoại \Cookies. mục chỉ dẫn tệp Internet tạm thời được cập nhật liên kết đến các tệp thực cookie. Để biết thêm thông tin về liên tục và tạm, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
223799 Mô tả lâu dài và một phiên cookie trong Internet Explorer

Cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba

Cookie của bên thứ là các cookie được liên kết với miền lưu trữ. Cookie của bên thứ ba là cookie từ bất kỳ vùng nào khác. Ví dụ: giả sử rằng bạn truy cập vào www.example1com bằng cách gõ URL vào Thanh địa chỉ, mẫu.example1com www.example2com và www.example1.net có biểu ngữ quảng cáo trên Trang này. Nếu các web site tất cả đặt cookie, cookie từ www.example1com và mẫu.example1com trong ngữ cảnh bên thứ cookie từ www.example2com và www.example1.net trong ngữ cảnh bên thứ ba.

Lưu ý: nếu bạn truy cập vào www. example1com qua kết nối an toàn bằng cách sử dụng an toàn siêu văn bản chuyển giao thức (HTTPS), nội dung trên trang không sử dụng HTTPS là nội dung của bên thứ ba. Cũng lưu ý rằng nếu bạn có quyền truy cập vào một web site sử dụng cookie bằng cách sử dụng một bộ khung hoặc cổng, trên một web site, các cookie được coi là nội dung của bên thứ ba.

Cookie duy nhất được gán cho thông tin người dùng của bạn, và chỉ có thể được đọc bởi vùng lưu trữ các vấn đề cookie cho bạn.

Chú ý: do vấn đề trong Internet Explorer 4, Internet Explorer 5, một web site có thể nhận các cookie được đặt bởi một máy chủ tên miền. Sự cố này đã được khắc phục trong Internet Explorer 5.01 gói bản ghi dịch vụ 1 và sau đó và Internet Explorer 5.5 và sau đó. Để biết thêm thông tin về sự cố này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
258430 web site có thể truy xuất cookie từ máy tính của bạn

Internet Explorer 6 và thực hiện nâng cao cookie lọc được dựa trên nền tảng cho kỹ thuật Privacy Preferences (P3P). theo mặc định, Internet Explorer 6 chặn cookie bên thứ ba không có chính sách nhỏ gọn (một đặc tính có thể đọc được bảo mật) hoặc các cookie của bên thứ ba có một chính sách thỏa thuận xác định rằng cá nhân thông tin được sử dụng mà không có sự chấp thuận ngầm của bạn. Cookie của bên thứ có một chính sách thỏa thuận xác định rằng cá nhân thông tin được sử dụng không thực được hạ cấp (xoá khi bạn đóng Internet Explorer). Cookie của bên thứ không có một chính sách thỏa thuận được leashed (hạn chế để họ chỉ có thể được đọc trong ngữ cảnh của bên thứ nhất).

Xem thông tin trong Cookie

Để xem thông tin cookie, bấm đúp vào các cookie để mở. Để biết thông tin về cách sử dụng cookie trên web site của Microsoft, hãy xem Web site sau của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Özellikler

Makale No: 260971 - Son İnceleme: 01/10/2016 04:26:00 - Düzeltme: 4.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbinfo kbmt KB260971 KbMtvi
Geri bildirim