Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Xây dựng ứng dụng nhanh chóng với LightSwitch

Về tác giả
Bài viết này được cung cấp bởi MVP [Thân Bá Hùng]. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Những triệu chứng
Đôi khi chúng ta cần tạo ra các ứng dụng một cách nhanh chóng để giải quyết tức thời một bài toán nào đó. Nhưng để tạo một ứng dụng trong Visual Studio 2010 chúng ta cần phải có một thời gian nhất định để thực hiện ứng dụng như là thiết kế Database, xây dựng giao diện người dùng cũng như viết mã. Điều đó mặc dù đã được hỗ trợ bởi công cụ nhưng chúng cũng chiếm khá nhiều thời gian của bạn.
Nguyên nhân
Nguyên nhân là do bạn không có các mẫu có sẳn và bạn phải mất một khoảng thời gian nhất định để tạo ra ứng dụng.
Giải pháp
LightSwitch là một công cụ được tích hợp trong Visual Studio 2010 SP1. Nó cho phép bạn xây dựng ứng dụng bằng cách lắp ghép các thành phần, dữ liệu và viết mã. Công việc của bạn chỉ là suy nghĩ logic ứng dụng, dữ liệu cần thiết. Còn những việc khác để hoàn thiện ứng dụng sẽ do LightSwitch đảm nhiệm.
Để biết thêm thông tin
Khi bạn tạo ứng dụng kiểu LightSwitch, màn hình Design sẽ như thế này:Trong Lightswitch, sẽ có 2 thành phần chính của một ứng dụng là Table và Screen. Table phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu, Screen phục vụ cho việc trình bày dữ liệu.

Tạo Table:Ở đây chúng ta sẽ tạo 2 Table là: Customer và Activity. Mỗi khách hàng sẽ có các hoạt động liên quan khác nhau, do đó sau khi tạo 2 table xong, ta sẽ phải tạo RelationShip cho 2 table này.

Tạo Relationship:Sau khi đã tạo mối quan hệ cho 2 bảng. Bạn cơ bản đã hoàn thành xong phần CSDL. Bây giờ sẽ thực hiện việc đưa dữ liệu đó ra màn hình để người dùng thực hiện các thao tác cơ bản như Add, Edit, Delete,..Trên màn hình này đã liệt kê một số kiểu hiển thị cơ bản, ở đây, mình sẽ thực hiện tất cả trên một Form chính, do đó chọn vào List and Details Screen.

Ở mục ScreenData bạn chọn Customer, vì dữ liệu Customer ở đây là dữ liệu Master, check thêm vào dấu chọn Customer Detail và Customer Activities (những hoạt động liên quan đến khách hàng được lưu trong bảng Activities).Bây giờ bạn có thể tiến hành nhập dữ liệu khách hàng, các hoạt động liên quan,…..

Bây giờ bạn có thể chạy ứng dụng để xem kết quả.


Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Властивості

Ідентифікатор статті: 2612177 – останній перегляд: 11/29/2011 05:32:00 – виправлення: 2.2

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN, Microsoft Visual Studio 2010 Professional

  • kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2612177
Зворотний зв’язок