Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cài đặt văn phòng 2010 SP1 SharePoint Workspace

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2612800
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn có một cài đặt cấp phép của Microsoft Office Professional Plus 2010.
  • Khi bạn cài đặt Office Professional Plus, bạn không cài đặt chương trình SharePoint Workspace 2010.
  • Bạn cài đặt Office 2010 Service Pack 1 (SP1).
Trong trường hợp này, các thành phần SharePoint Workspace 2010 được cài đặt. Lối tắt cho SharePoint Workspace không xuất hiện trên menu của bạn của chương trình. Tuy nhiên, nếu bạn chạy \Program Files\Microsoft Office\Office14\Groove.exe, SharePoint Workspace 2010 bắt đầu và hoạt động một cách chính xác. Ngoài ra, nếu bạn truy cập một trang web SharePoint 2010 có hỗ trợ workspaces, các Hành động trang web trình đơn bao gồm Đồng bộ để SharePoint Workspace.

Nếu bạn đã từng chạy Microsoft Office Groove 2007 cùng với các chương trình Office 2010, Groove 2007 được nâng cấp lên SharePoint Workspace 2010. Vì các thay đổi trong tài khoản Groove, bạn sẽ không còn có thể sử dụng tài khoản Groove Groove 2007.
NGUYÊN NHÂN
Văn phòng 2010 SP1 cung cấp một add-in công cụ API cho việc tạo ra công cụ tuỳ chỉnh cho Groove workspaces. Vì của một lỗi trong quá trình cài đặt SP1, việc bổ sung của API này và chức năng liên quan trong Visual Studio công cụ cho văn phòng (VSTO) gây nên tiến trình cài đặt của SharePoint Workspace nếu SharePoint Workspace không đã được hiện nay. (Nếu SharePoint Workspace là hiện nay, nó chỉ cải.) Tuy nhiên, việc cài đặt này không xảy ra nếu các phiên bản được cấp phép của Office 2010 không bao gồm các thành phần SharePoint Workspace.

THÔNG TIN THÊM
Trong hầu hết trường hợp, vấn đề này là vô hại. Tuy nhiên, nó gây ra vấn đề trong hai trường hợp:
  • Cơ sở doanh nghiệp mà bạn muốn để duy trì một môi trường chuẩn hóa
  • Bản cài đặt trong Groove 2007
Để tư vấn về làm thế nào để giảm thiểu những vấn đề này, hãy xem một trong những phần sau, tùy thuộc vào tình hình của bạn.

Nếu bạn đã không được cài đặt SP1

Nếu tình hình của bạn phù hợp trong một trong các loại vấn đề được liệt kê ở đầu phần này, cài đặt SP1 trực tiếp. Thay vào đó, tải về các gói SP1, mở một vụ việc hỗ trợ với hỗ trợ khách hàng của Microsoft và sau đó yêu cầu leo thang cho đội SharePoint Workspace hoặc để đội ngũ văn phòng triển khai. Các đội có thể cung cấp cho bạn một kịch bản để sửa đổi các gói SP1 tải về để cho nó không cài đặt SharePoint Workspace.

Nếu bạn đã cài đặt SP1

Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật và không muốn sử dụng SharePoint Workspace, bạn chỉ có thể gỡ cài đặt các thành phần.

Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật trên Groove 2007, không có không có cách nào được hỗ trợ để hạ xuống. Tuy nhiên, bạn có thể phục hồi. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
982777 Những gì để xem xét khi bạn nâng cấp từ Groove 2007 SharePoint Workspace 2010
Nếu bạn quản lý một doanh nghiệp cài đặt mà bạn không muốn để bao gồm SharePoint Workspace, bạn có thể tạo một tập tin Config.xml đặc biệt để tắt tính năng âm thầm sau khi SP1 được cài đặt. Nếu bạn có nhiều người sử dụng đã bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này với SP1, điều này sẽ là cách nhanh nhất để an toàn vô hiệu hoá SharePoint Workspace.

Trong Config.xml file, thêm văn bản sau đây:

<Configuration Product=" product=""></Configuration Product=">ProductID">

<Display level="none" completionnotice="no" suppressmodal="yes" accepteula="yes"></Display>

<OptionState id="GrooveFiles" state="absent" children="force"></OptionState>

<Setting id="SETUP_REBOOT" value="Always"></Setting>

Trong văn bản này, việc giữ chỗProductID đại diện cho ID sản phẩm cho Microsoft Office suite thực tế mà bạn đã cài đặt. Để tìm sản phẩm ID cho cài đặt của bạn, tìm trong các tập tin Setup.xml. Tập tin này nằm ở các ProductName.WW cặp. Ví dụ, sản phẩm cho Microsoft Office Professional Plus 2010 ID được đặt trong dòng sau trong tập tin ProPlus.WW\Setup.xml:

<Setup id="ProPlus" type="Product" ...=""></Setup>

Từ dòng này, bạn có thể xác minh rằng sản phẩm ID là ProPlus.

Sau khi bạn tạo Config.xml file, bạn nên chạy thiết lập văn phòng một lần nữa bằng cách sử dụng các Sửa đổi lệnh tùy chọn để sửa đổi các cài đặt của bạn và các Config lệnh tùy chọn để gọi tập tin Config.xml bạn vừa tạo ra. Để làm điều này, hãy chạy lệnh sau:

"%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\OFFICE14\Office thiết lập Controller\setup.exe" / sửa đổi ProductID / config "đường dẫn\Config.xml"

Trong lệnh này, thay thế giữ chỗ ProductID ID sản phẩm và thay thế giữ chỗđường dẫn với đường dẫn tập tin Config.xml bạn tạo ra.

Ghi chú
  • Biểu tượng chương trình sẽ giữ cho đến khi máy tính khởi động lại.
  • Tập tin Setup.exe của bạn có thể ở một vị trí khác.
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để customize một cài đặt được triển khai bằng cách sử dụng một tập tin Config.xml, truy cập vào trang web Microsoft TechNet sau đây:


Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để customize một cài đặt được triển khai bằng cách sử dụng công cụ tuỳ biến của văn phòng (OCT), truy cập vào trang web Microsoft TechNet sau đây:

Lưu ý Cài đặt hiện nay, nếu bạn gỡ bỏ cài đặt SharePoint Workspace, cài đặt một Cập Nhật tích lũy (CU) qua SP1 và sau đó bỏ cài đặt CU, SharePoint Workspace sẽ được lại.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2612800 - Xem lại Lần cuối: 11/08/2011 16:40:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office 2010 Service Pack 1

  • kbmt KB2612800 KbMtvi
Phản hồi