Thao tác cơ bản về xử lí kí tự khoảng trắng của chuỗi trong SQL

Về tác giả
Bài viết này được cung cấp bởi MVP [tên của bạn]. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Nội dung bài hướng dẫn
Trong bài viết này, mình chia sẻ cùng các bạn một vài câu lệnh xử lí khoảng trắng trong chuỗi cơ bản dành cho người mới bắt đầu hoàn toàn với lập trình SQL.

Các bạn tạo một cơ sở dữ liệu StudentMgmt với table Student có dữ liệu mẫu như dưới đây:


Các bạn chú ý tạo một số khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi dữ liệu, mục tiêu của phần này, chúng ta sẽ loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi.

Trước tiên, để các bạn hiển thị rõ các khoảng trắng trên chuỗi, không gì hơn là chúng ta sẽ thay thế kí tự chuỗi bằng 1 kí tự đặc biệt này đó, ví dụ như kí tự ‘#’, chúng ta sẽ dùng hàm đã được hỗ trợ sẵn:Kết quả trả về sẽ như sau:Cú pháp của hàm Replace như sau:
Replace(<giá trị chuỗi>, <kí tự cần thay thế>, <kí tự mới sẽ thay thế>)

Như vậy chúng ta thấy rõ các chuỗi đang có những kí tự trống ở đầu và cuối của chuỗi, chúng ta sẽ tiến hành xóa các kí tự khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối mỗi chuỗi.

Đối với các kí tự khoảng trắng ở đầu, chúng ta sẽ dùng hàm LTRIM để cắt bỏ các kí tự, và dùng hàm Replace để kiểm tra:Kết quả trả về:

Đối chiếu với kết quả ở trên, ta thây được sự khác biệt của chuỗi; các kí tự khoảng trắng ở đầu đã được xóa.

Cú pháp của hàm LTRIM:
LTRIM(<chuỗi cần xóa kí tự khoảng trắng bên trái>)


Sử dụng tương tự như LTRIM, ta sử dụng hàm RTRIM để xóa các kí tự khoảng trắng ở bên phải hay ở cuối chuỗi; và dùng Replace để kiểm tra.Kết quả trả về:Cú pháp của hàm RTRIM:
RTRIM(<chuỗi cần xóa kí tự khoảng trắng bên phải>)

Ta kết hợp LTRIM, RTRIM để xóa các kí tự khoảng trắng ở đầu và cuối mỗi chuối; và tiến hành kiểm tra kết quả:Kết quả trả về:Như vậy, qua bài thực hành nhỏ này, hy vọng giúp các bạn nắm được việc sử dụng cơ bản các hàm LTRIM, RTRIM và REPLACE trong việc thao tác với chuỗi trong SQL.

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2615469 - Xem lại Lần cuối: 11/28/2011 14:24:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer

  • kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2615469
Phản hồi