Tại sao "Lỗi xảy ra khi gửi lệnh tới chương trình" xuất hiện khi mở các tệp Excel 2010? (Bài viết Khắc phục Dễ dàng)

Mô tả Tình huống
Thật kỳ lạ, tại sao cửa sổ "Kiểm soát Tài khoản Người dùng" xuất hiện mỗi khi tôi mở các tệp Excel 2010 cùng với thông báo lỗi "Lỗi xảy ra khi gửi lệnh tới chương trình" sau khi nhấn "Có"? Nội dung Excel thành màu xám khiến không thể mở tệp đúng cách. Tôi làm cách nào để giải quyết sự cố này?

Giải pháp đơn giản 123
Trước tiên, bấm vào nút "Bắt đầu" rồi bấm "Máy tính".

Tiếp theo, xác định vị trí thư mục sau X:\Program Files\Microsoft Office\Office14. Ổ đĩa C được sử dụng làm ví dụ ở đây.


Gợi ý:
Nếu thư mục không nằm trong Ổ đĩa C, hãy thay đổi X thành tên ổ nơi có thư mục [Tệp Chương trình].


Bấm chuột phải vào EXCEL và bấm [Thuộc tính].

Sau đó bấm vào [Tương thích] và bỏ chọn [Chạy với tư cách là quản trị viên hệ thống].

Mở Excel 2011, bấm vào [Tệp] và bấm [Tuỳ chọn].

Bấm vào [Nâng cao], bỏ chọn [Bỏ qua các ứng dụng khác sử dụng Trao đổi Dữ liệu Động (DDE)], bấm [OK] rồi đóng Excel 2010.

Lần tiếp theo bạn mở bất kỳ tệp Excel nào, thông báo lỗi sẽ không xuất hiện và có thể mở tệp đúng cách.

Nếu điều này vẫn không giải quyết được sự cố, tiếp tục thực hiện các bước sau. Bấm vào [Tệp] rồi bấm [Tuỳ chọn].

Bấm vào [Bổ trợ], chọn [Bổ trợ COM] từ tuỳ chọn [Quản lý] rồi bấm vào [Chạy].

Bỏ chọn tất cả Bổ trợ rồi bấm [OK] để xem liệu sự cố đã được giải quyết hay chưa. Nếu sự cố đã được giải quyết, hãy tìm ra bổ trợ nào đã gây ra sự cố này thông qua quá trình loại bỏ và sau đó xoá bổ trợ cụ thể đó.

Nếu sự cố như vậy vẫn tồn tại, vui lòng tham khảo bài viết trong "Các thông tin liên quan khác" dưới đây.
Các thông tin liên quan khác
Vui lòng cho chúng tôi biết
Bạn có hài lòng với nội dung của chúng tôi không? Bạn nghĩ là:
"Tuyệt! Sự cố đã được giải quyết."」
hoặc "Sự cố không được giải quyết. Tôi có ý kiến hay hơn."」
chúng tôi muốn bạn cung cấp các ý kiến quý giá của mình cho chúng tôi bằng mẫu khảo sát ở cuối bài viết này. Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ sự giúp đỡ nào của bạn và sẽ tạo ra các bài viết kỹ thuật hữu ích hơn cho bạn.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2616247 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:38:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft Excel 2010

  • kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2616247
Phản hồi