Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Khắc phục: Báo cáo SSRS 2008 R2 hoặc SSRS 2012 báo cáo đã không có trình đơn xuất khẩu trong Internet Explorer 9,0 nếu bạn sử dụng out-of-ô số xem theo trang trong SharePoint Report Viewer Phần Web

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2616481
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) hoặc Microsoft SQL Server 2012 sửa chữa như là một tập tin tải về. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật mà được đính kèm với SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) hoặc SQL Server 2012 trước phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft SQL Server 2008 R2 báo cáo Services (SSRS 2008 R2) hoặc Microsoft SQL Server 2012 báo cáo Services (SSRS 2012) và Microsoft SharePoint Server 2010 trên một máy tính.
 • Bạn cấu hình máy chủ để chạy trong chế độ tích hợp SharePoint.
 • Bạn tạo một thư viện báo cáo và thêm một báo cáo vào thư viện.
 • Bạn sử dụng out-of-ô số xem theo trang ở SharePoint Report Viewer Web phía để giao diện báo cáo trong Windows Internet Explorer 9,0.

  Lưu ý URL của trang có thể giống với những điều sau đây:
  /_layouts/ReportServer/RSViewerPage.aspx
 • Bạn cho phép menu hành động .

Trong trường hợp này, các báo cáo không có Xuất khẩu trình đơn.

Lưu ý Nếu SSRS 2008 R2 và SharePoint Server 2010 không được cài đặt chuyên biệt trên cùng một máy tính, bạn phải cài đặt chuyên biệt Microsoft SharePoint Object Model trên máy tính có SSRS 2008 R2 cài đặt chuyên biệt.
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

SQL Server 2012

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Để biết thêm chi tiết về gói cumulative update Cập nhật này, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2679368 Tích lũy gói 1 cho SQL Server 2012
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật được bao gồm trong năm 2012 trước máy chủ SQL Sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2012 được phát hành
Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2012 cho tiến trình cài đặt chuyên biệt SQL Server 2012.

SQL Server 2008 R2

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 11. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được này gói tích lũy cho SQL Server 2008 R2, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2633145 Tích lũy gói 11 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và sửa chữa tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đề nghị bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 được phát hành

Tích lũy gói 3 cho SQL Server 2008 R2 SP1

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên phát hành gói tích lũy 3. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được này gói tích lũy cho SQL Server 2008 R2 SP1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2591748 Tích lũy gói 3 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi bản phát hành bản cập nhật mới chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 SP1 phát hành. Chúng tôi đề nghị bạn hãy xem xét việc áp dụng việc phát hành bản cập nhật mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 được phát hành


CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Kích hoạt tính năng phương thức tương hợp về sau trong Internet Explorer 9,0.
 • Sử dụng Windows Internet Explorer 8 hoặc Windows Internet Explorer 7 để giao diện báo cáo.

THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cấu hình SSRS cho SharePoint Server 2010 hội nhập, hãy truy cập web site MSDN sau đây:

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2616481 – останній перегляд: 04/12/2012 08:46:00 – виправлення: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web

 • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2616481 KbMtvi
Зворотний зв’язок