Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Một kênh dữ liệu hoạt động FTP không thể thiết lập cho một máy tính nội bộ đang chạy Forefront Threat Management Gateway Client

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2620156
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn triển khai Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 như một topo mạng Edge Firewall.
  • Bạn hãy tạo một quy tắc truy cập cho phép các kết nối FTP từ mạng nội bộ mạng bên ngoài.
  • Bạn cấu hình ứng dụng FTP lọc thuộc tính để cho phép hoạt động truy cập FTP.
  • Từ một máy tính khách hàng nội bộ sử dụng Microsoft Forefront Threat Management Gateway khách hàng, bạn cố gắng truy cập vào một máy chủ FTP có vị trí trên mạng bên ngoài. Hệ phục vụ FTP này được cấu hình để làm FTP đang hoạt động các kết nối. Điều này có nghĩa là kênh dữ liệu FTP sẽ được thành lập từ hệ phục vụ FTP cho khách hàng FTP.

Trong trường hợp này, bạn nhận thấy rằng kênh dữ liệu hoạt động FTP không thể thiết lập được. Ví dụ, bạn không thể truy xuất nội dung thư mục khi bạn gửi lệnh LIST FTP.

Chú ý Vấn đề này không xảy ra nếu máy tính khách hàng sử dụng dịch địa chỉ mạng an toàn (SecureNAT) thay vì của Forefront Threat Management Gateway khách hàng hoặc nếu FTP thụ động được sử dụng thay hoạt động FTP.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt hotfix rollup được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
2616324 Một hotfix rollup có sẵn cho Forefront Threat Management Gateway Client

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về tường lửa khách hàng máy tính, truy cập trang web Microsoft TechNet sau đây:Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Tường lửa của TMG khách hàng máy tính fwc

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2620156 - Xem lại Lần cuối: 10/01/2011 00:18:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard

  • kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2620156 KbMtvi
Phản hồi