Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Globals.TotalPages biến trả về một giá trị không chính xác trong một báo cáo SSRS 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2620333
Microsoft phân phối bản sửa lỗi Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) như một file tải về. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản cập nhật bảo mật được bao gồm trong bản phát hành bản cập nhật trước SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng các Globals.TotalPages biến thể hiện tổng số các trang trong một báo cáo dịch Microsoft SQL Server 2008 R2 báo cáo vụ, biến có thể trở về một giá trị không chính xác trên trang cuối cùng của báo cáo.

Ví dụ, bạn sử dụng biểu thức sau đây trong chân trang của một báo cáo có 12 trang để hiển thị số lượng trang hiện tại và tổng số các trang:
=Globals.PageNumber & " of " & Globals.TotalPages
Trong trường hợp này, chân trang cho trang cuối cùng của báo cáo này có văn bản sau đây cho số lượng trang hiện tại và cho tổng số các trang:
12/14


GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

Cumulative update package 3 cho SQL Server 2008 R2 SP1

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên phát hành gói tích lũy 3. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2591748 Cumulative update package 3 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi bản phát hành bản cập nhật mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng việc phát hành bản cập nhật mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 được phát hành


THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về bộ sưu tập toàn cầu cho Microsoft Visual Studio báo cáo Designer biểu thức được sử dụng trong các báo cáo, truy cập vào trang web MSDN sau đây:

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thuộc tính

ID Bài viết: 2620333 - Xem lại Lần cuối: 10/17/2011 10:39:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2620333 KbMtvi
Phản hồi