Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Điều chỉnh số tiền cho một tài khoản ngân hàng trong báo cáo điều chỉnh tỷ giá không đúng khi bạn đăng bài tạp chí nói chung trong phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Microsoft Dynamics NAV 2009

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2620811
Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics NAV cho miền địa phương ngữ tiếng Bồ Đào Nha (pt).
TRIỆU CHỨNG
Giả sử bạn đăng bài tạp chí nói chung có dòng tiền mặt mã liên kết trong phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 và của Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1). Khi bạn chạy các báo cáo điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ (595), điều chỉnh số tiền cho một tài khoản ngân hàng là không chính xác.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là chỉ nhằm khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho gói dịch vụ tiếp theo của Microsoft Dynamics NAV 2009 hoặc phiên bản kế tiếp của Microsoft Dynamics NAV có chứa hotfix này.

Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu để hỗ trợ các cuộc gọi có thể được hủy bỏ nếu một chuyên nghiệp hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan sẽ xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.


Thông tin cài đạ̃t

Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình mà đang được chứng minh và với những công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các kỹ sư có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể, nhưng họ sẽ không sửa đổi những ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Chú ý Trước khi cài đặt hotfix này, kiểm chứng rằng tất cả người dùng khách hàng Microsoft Navision đã đăng xuất hệ thống. Điều này bao gồm Microsoft Navision ứng dụng dịch vụ (NAS) người dùng khách hàng. Bạn cần phải sử dụng khách hàng duy nhất đăng nhập khi bạn thực hiện các hotfix này.

Để thực hiện các hotfix này, bạn phải có một giấy phép nhà phát triển.

Chúng tôi đề nghị rằng trương mục người dùng trong cửa sổ đăng nhập Windows hoặc trong cửa sổ đăng nhập cơ sở dữ liệu được chỉ định vai trò "Siêu" của bạn. Nếu trương mục người dùng không thể gán vai trò "SUPER" ID, bạn phải xác minh tài khoản người dùng có quyền truy cập sau đây:
 • Sự cho phép sửa đổi đối tượng mà bạn sẽ thay đổi.
 • Thi công, cho phép các Hệ thống đối tượng ID 5210 đối tượng và cho các Hệ thống đối tượng ID 9015 đối tượng.


Chú ý Bạn không phải có quyền để hàng dữ liệu, trừ khi bạn có để thực hiện các sửa chữa dữ liệu.

Mã thay đổi

Chú ý Luôn luôn kiểm tra mã fixes trong một môi trường kiểm soát trước khi bạn áp dụng các bản sửa lỗi cho các máy tính sản xuất của bạn.
Để giải quyết vấn đề này, thay đổi mã dữ liệu mã số 2 trong báo cáo điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ (595) như sau:

Hiện có mã số 1

...     OnAfterGetRecord=VAR               BankAccLedgEntry@1110000 : Record 271;              BEGIN               BankAccNo := BankAccNo + 1;               Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));...

Thay thế mã số 1

...     OnAfterGetRecord=VAR               BankAccLedgEntry@1110000 : Record 271;// Add the following lines.               TotalAdjBase@1110001 : Decimal;               TotalAdjBaseLCY@1110002 : Decimal;               TotalBankAdjAmount@1110003 : Decimal;// End of the lines.              BEGIN               BankAccNo := BankAccNo + 1;               Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));...

Mã hiện 2

...                     CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToLCYAdjmt(                      PostingDate,Currency.Code,BankAccPostingBuffer[1].Amount,Currency."Currency Factor")) -                      BankAccPostingBuffer[1]."Amount (LCY)";// Delete the following lines.                   GetAdjustmentValues(                    AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount,3,"Bank Account".Name,PostingDocNo,"Bank Account"."No.",PostingDate,Currency.Code);// End of the lines.                    IF AdjAmount <> 0 THEN BEGIN                    GenJnlLine.VALIDATE("Posting Date",PostingDate);...

Thay thế mã 2

...                     CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToLCYAdjmt(                      PostingDate,Currency.Code,BankAccPostingBuffer[1].Amount,Currency."Currency Factor")) -                      BankAccPostingBuffer[1]."Amount (LCY)";                    IF AdjAmount <> 0 THEN BEGIN                    GenJnlLine.VALIDATE("Posting Date",PostingDate);...

Mã hiện 3

...                     MODIFY;                    END;                    TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;                   END;                  END;                 UNTIL BankAccPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;...

Thay thế mã 3

...                     MODIFY;                    END;                    TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;// Add the following lines.                    TotalAdjBase := TotalAdjBase + AdjBase;                    TotalAdjBaseLCY := TotalAdjBaseLCY + AdjBaseLCY;                    TotalBankAdjAmount := TotalBankAdjAmount + AdjAmount;                    GetAdjustmentValues(TotalAdjBase,TotalAdjBaseLCY,TotalBankAdjAmount,                     3,"Bank Account".Name,PostingDocNo,"Bank Account"."No.",PostingDate,Currency.Code);                    BankAdjusted := TRUE;// End of the lines.                   END;                  END;                 UNTIL BankAccPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;...

Mã hiện 4

...                 UNTIL BankAccPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;                Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);// Delete the following line.               BankAdjusted := TRUE;              END;      OnPostDataItem=BEGIN...

Thay thế mã 4

...                 UNTIL BankAccPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;                Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);              END;      OnPostDataItem=BEGIN...

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm sau được cài đặt để áp dụng hotfix này:
 • Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Ngoài ra, bạn phải có hotfix 2622499 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Loại bỏ thông tin

Bạn không thể xoá hotfix này.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Chú ý Đây là một bài viết "Nhanh chóng xuất bản" tạo trực tiếp từ trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin ở đây được cung cấp như-là để đáp ứng với các vấn đề đang nổi lên. Như là kết quả của tốc độ làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Xem Điều khoản sử dụng để đánh giá khác.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2620811 - Xem lại Lần cuối: 10/08/2011 10:39:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kbmt KB2620811 KbMtvi
Phản hồi