Khắc phục: Một bản Cập Nhật có sẵn để kích hoạt một số thông số có thể chỉnh sửa khi bạn sử dụng ESSO để lưu trữ dữ liệu chuỗi DB2 kết nối trong một môi trường máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2620937
TÓM TẮT
Bài viết này giới thiệu một bản cập nhật cho Microsoft Host Integration Server 2010.

Hiện nay, sau khi bạn thiết lập doanh nghiệp đơn đăng nhập (ESSO) để lưu trữ dữ liệu chuỗi DB2 kết nối, một số thông số có thể chỉnh sửa không còn có sẵn.

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, khách hàng thời gian chạy có thể chỉ định sau ghi đè lên các giá trị cho các khách hàng lưu trữ ESSO kế toán thuộc tính:
  • Khách hàng kế toán
  • Tên ứng dụng khách hàng
  • Khách hàng sử dụng ID
  • Tên trạm làm việc khách hàng

THÔNG TIN THÊM

Cập nhật thông tin

Bản cập nhật này được bao gồm trong gói tích lũy 2 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2616519 Tích lũy gói 2 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về lưu trữ DB2 kết nối dây trong doanh nghiệp đơn đăng nhập, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2592014 Lưu trữ DB2 kết nối dây trong doanh nghiệp đơn đăng nhập

2499828 Khắc phục: Doanh nghiệp duy nhất đăng nhập là giới hạn đối với tài sản nhà cung cấp dữ liệu năm trong một môi trường máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2620937 - Xem lại Lần cuối: 01/03/2012 19:19:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2620937 KbMtvi
Phản hồi