Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Kho bộ máy cơ sở dữ liệu Exchange Server 2010 phát triển bất ngờ lớn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2621266
Triệu chứng
cơ sở dữ liệu hộp thư Microsoft Exchange Server 2010 phát triển bất ngờ lớn. Kích thước của cơ sở dữ liệu hộp thư không giảm khi mục sẽ bị xóa khỏi hộp thư.

Vấn đề này thường xảy ra khi một trong những điều kiện sau là đúng. Tuy nhiên, nó cũng có thể xảy ra trong các trường hợp khác:
  • Một hộp thư ghi nhật ký được triển khai trong môi trường Exchange Server 2010.
  • Một hệ thống lưu trữ tin thư thoại email bên thứ ba được sử dụng.

Nguyên nhân
Vấn đề này có thể xảy ra vì bản ghi dịch vụ Microsoft Exchange Information Store không đòi lại bộ máy cơ sở dữ liệu space khi mục sẽ bị xóa.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệtExchange Server 2010 gói bản ghi dịch vụ 3.

Cho biết thêm thông tin khắc phục sự cố, hãy vào web site Microsoft TechNet sau đây:


Cách giải quyết khác
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Tạo một cơ sở dữ liệu hộp thư mới.
  2. Di chuyển các hộp thư đến cơ sở dữ liệu hộp thư mới.
  3. Xóa bỏ cơ sở dữ liệu hộp thư cũ.

Sửa lỗi tạm này phục hồi không gian bộ máy cơ sở dữ liệu bị rò rỉ. Tuy nhiên, bộ máy cơ sở dữ liệu mới có thể Bắt đầu rò rỉ space. Bạn phải áp dụng sửa chữa để ngăn chặn rò rỉ mới.
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tạo và đặt cấu hình hộp thư ghi nhật ký, hãy vào web site TechNet sau đây:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cấu hình lưu giữ mục đã xóa và dung lượng mục có thể phục hồi, hãy vào web site TechNet sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2621266 - Xem lại Lần cuối: 02/13/2014 20:37:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • kbqfe kbfix kbmt KB2621266 KbMtvi
Phản hồi