Thông báo lỗi "không thể tìm thấy một người dùng có tên" khi bạn cố gắng đặt lại mật khẩu người dùng trong Office 365

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2621753
VẤN ĐỀ
Khi bạn cố gắng đặt lại mật khẩu người dùng trong Microsoft Office 365, bạn nhận được thông báo sau:
Không tìm thấy người dùng có tên này. Họ có thể đã bị xoá.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng Microsoft Azure Thư mục Họat động mô-đun Windows PowerShell để đặt tên chính người dùng (UPN) vùng mặc định. Sau đó, thay đổi lại tên chính người dùng sử dụng tên miền trống. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Azure Thư mục Họat động mô-đun Windows PowerShell và kết nối với Azure Thư mục Họat động.

  Lưu ýĐể biết thêm thông tin về Azure Thư mục Họat động mô-đun Windows PowerShell, hãy truy cập website sau của Microsoft:
 2. Thay đổi UPN của người dùng mặc định miền. Để thực hiện việc này, chạy lệnh sau:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [ExistingUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]
  Ví dụ: sử dụng lệnh này:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName johnsmith@contoso.com -NewUserPrincipalName johnsmith@contoso.onmicrosoft.com
 3. Thay đổi UPN của người dùng về miền gốc. Để thực hiện việc này, chạy lệnh sau:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [ExistingUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]
  Ví dụ: sử dụng lệnh này:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -NewUserPrincipalName johnsmith@contoso.com
 4. Đặt lại mật khẩu một lần nữa.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2621753 - Xem lại Lần cuối: 05/18/2016 09:21:00 - Bản sửa đổi: 14.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365a o365e o365m o365022013 o365p kbmt KB2621753 KbMtvi
Phản hồi