Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Truy cập 2010 treo sau khi bạn cài đặt Office 2010 Service Pack 1, và chữ ký lỗi trong trình xem sự kiện điểm đến tập tin Vbe7.dll

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2625046
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1), bạn có thể gặp tai nạn ngẫu nhiên khi bạn làm việc với cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2010. Những tai nạn có thể xảy ra trong những cơ sở dữ liệu khi bạn mở các đối tượng, hoặc bạn cố gắng sử dụng Visual Basic Editor. Khi bạn nhìn trong Event Viewer, chữ kí lỗi tương tự như dưới đây:

Faulting ứng dụng: msaccess.exe
Phiên bản: 14.0.6024.1000
Con dấu: 4d83e4fc
Faulting module: vbe7.dll
Phiên bản: 7.0.16.19
Con dấu: 4d430aec


GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật 2553385. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2553385 Mô tả về Cập Nhật Office 2010: tháng mười hai 13, 2011

Vấn đề này ban đầu đã được cố định trong gói hotfix năm 2011 sau đây:
2596585 Mô tả của các gói phần mềm hotfix Office 2010 (x-none.msp-Vbe7): Tháng Mười 25, 2011
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, dịch ngược và sau đó biên dịch cơ sở dữ liệu. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Làm cho một bản sao hoặc bản sao lưu của cơ sở dữ liệu của bạn.
  2. Trên máy tính trưng bày vấn đề, dịch ngược cơ sở dữ liệu. Để làm điều này, một dấu nhắc lệnh, hãy chạy lệnh sau nơi c:\folder\test.accdb là con đường của cơ sở dữ liệu của bạn cùng với tên tập tin cơ sở dữ liệu:
    c:\folder\test.accdb / dịch ngược
  3. Đóng cơ sở dữ liệu.
  4. Mở cơ sở dữ liệu Access 2010 SP1.

THÔNG TIN THÊM
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2625046 - Xem lại Lần cuối: 12/30/2011 20:29:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Access 2010

  • kbmt KB2625046 KbMtvi
Phản hồi
>