Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi "ERROR_SHARING_VIOLATION" trong Windows XP hoặc Windows Server 2003 khi bạn cố gắng để mở một tập tin trên một chia sẻ SMB trên một máy chủ đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2625434
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Một tập tin được lưu trữ trên máy chủ đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
 • Bạn sử dụng một ứng dụng trên một máy tính khách hàng đang chạy một hệ điều hành sau để mở tập tin trên máy chủ:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Các ứng dụng mở tập tin bằng cách yêu cầu sự cho phép đọc/ghi và chế độ chia sẻ DENY_WRITE.
 • Bạn đóng tập tin.
 • Bạn cố gắng sử dụng các ứng dụng cùng trên một máy tính khách hàng đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003 mở cùng một tập tin.
Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
ERROR_SHARING_VIOLATION (32).
Quá trình này không thể truy nhập tệp vì nó đang được sử dụng bởi một tiến trình khác.
Ghi chú
 • Bạn nhận được thông báo lỗi này hai mươi-30 giây sau khi bạn đóng tệp trên máy tính khách hàng đầu tiên.
 • Vấn đề này không xảy ra nếu tất cả các máy tính khách hàng trong môi trường mạng đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003.
 • Vấn đề này không xảy ra nếu tất cả các máy tính khách hàng trong môi trường mạng đang chạy một hệ điều hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì một khách hàng SMB2 không gửi một yêu cầu đóng SMB2 phục vụ trong vòng hai mươi đến ba mươi giây khi một ứng dụng trên máy khách SMB2 đóng một tập tin. Nếu các ứng dụng tương tự trên một khách hàng SMB1 sẽ mở ra cùng một tập tin trong giai đoạn này, các máy chủ không thể khởi động các hành vi phá vỡ OpLock và trả về lỗi "NT STATUS_SHARING_VIOLATION" cho khách hàng SMB1. Hành vi này ngăn cản các khách hàng SMB1 mở tệp cho đến khi khách hàng SMB2 sẽ gửi một yêu cầu SMB2 đóng.

Ghi chú
 • Hệ điều hành sau sử dụng giao thức SMB1:
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
 • Hệ điều hành sau sử dụng giao thức SMB2:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt các hotfix trên máy chủ đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng ký thông tin

Để áp dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để đăng ký.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt tệp đã thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian có thể đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin ghi chú
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngDịch vụ chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
SRV.sys6.1.7600.21095311,80822-Nov-201103: 33x 86
SRV.sys6.1.7601.21864311,80822-Nov-201103: 23x 86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
SRV.sys6.1.7600.21095460,80022-Nov-201104: 06x 64
SRV.sys6.1.7601.21864467,45622-Nov-201103: 43x 64
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
SRV.sys6.1.7600.210951,028,09622-Nov-201103: 18IA-64
SRV.sys6.1.7601.218641,028,60822-Nov-201103: 01IA-64
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, vô hiệu hóa giao thức SMB2 trên máy chủ đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpX86_47494d63d28764dc707760442b3a3dda_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8056e0e1d5b6aa92.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin700
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)14: 36
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_d5461f721a60c68531e17dbc06e99d22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_b0579dfeb3ee1023.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin700
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)14: 36
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_da4c6dfd70ed0e06.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,022
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)06: 22
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dc5264416dfbd6ad.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,022
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)06: 09
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_88dd7fc20418bf45dc0e461edc9a1d83_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_150234bfd7e96723.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin704
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)14: 36
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_eed97488ac2ed21f18c474ad6283f983_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_417a8b07c30f6d1e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin704
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)14: 36
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_366b0981294a7f3c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.026 người
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)07: 22
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_3870ffc5265947e3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.026 người
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)06: 55
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpIa64_06baf634fba8764e082162341e9a4ffc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_4a8b0d6ab5de5ea1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin702
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)14: 36
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_8ce03f8aff9d0df3ff7412e6674a2d15_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_c6f3f8760b38d149.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin702
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)14: 36
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_da4e11f370eb1702.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,024
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)06: 58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dc5408376df9dfa9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,024
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Thời gian (UTC)06: 43
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2625434 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2012 10:59:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2625434 KbMtvi
Phản hồi