Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Thông báo "Hiển thị chỉ có nội dung an toàn" trong Internet Explorer 9 hoặc mới hơn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2625928
Triệu chứng
Khi xem một web site trong Internet Explorer 9 hoặc sau đó, bạn nhận được một thông báo nói rằng "nội dung an toàn chỉ hiển thị."
Nguyên nhân
Thông báo này là nói cho bạn rằng có thể có nội dung cả hai an toàn và không an toàn trên trang. Nội dung an toàn và không an toàn hoặc nội dung hỗn hợp, có nghĩa là một web site đang cố gắng để hiển thị các yếu tố sử dụng an toàn (HTTPS/SSL) và không an toàn kết nối Máy chủ Web (HTTP). Điều này thường xảy ra với cửa hàng trực tuyến hoặc các web site tài chính đó hiển thị hình ảnh, biểu ngữ, hay kịch bản mà đến từ một máy chủ không được bảo đảm. Nguy cơ Hiển thị nội dung hỗn hợp là rằng một web site không an toàn hoặc các kịch bản có thể truy cập thông tin từ nội dung an toàn.
Giải pháp
Chú ý: Internet Explorer chặn nội dung không an toàn theo mặc định và được thiết lập để nhắc bạn khi điều này xảy ra. Thay đổi thiết đặt này có thể làm cho máy tính của bạn dễ bị tấn công virus, lừa đảo hoặc độc hại. Microsoft không khuyên rằng bạn cố gắng để thay đổi cài đặt chuyên biệt này.  Sửa đổi cài đặt chuyên biệt này nguy cơ của riêng bạn.

Để vô hiệu hóa/kích hoạt tính năng/nhắc thông báo "Hiển thị chỉ có nội dung an toàn":
 1. Từ màn hình Bắt đầu, gõ Tuỳ chọn Internet.
 2. Khai thác hoặc bấm Settingstùy chọn bên dưới hộp tra cứu, và sau đó nhấp hoặc nhấp vào Internet Options.
 3. Khai thác hoặc bấm Secruity tab, và sau đó bấm vào hoặc bấm các Custom Level.
 4. Trong hộp cài đặt chuyên biệt, di chuyển xuống phần khác biệt , và Hiển thị nội dung hỗn hợp lựa chọn từ các tùy chọn sau:

  Vô hiệu hóa, sẽ không khoản mục hiển thị không an toàn.
  Hiển sử, sẽ luôn luôn thị mục không an toàn mà không yêu cầu
  dấu kiểm nhắc, sẽ nhắc bạn khi một web site sử dụng nội dung không an toàn

Để vô hiệu hóa/kích hoạt tính năng/nhắc thông báo "Hiển thị chỉ có nội dung an toàn":
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu công cụ, bấm vào Internet Options.
 3. Nhấp vào Security tab, và sau đó nhấp vào Custom level.
 4. Trong hộp cài đặt chuyên biệt, di chuyển xuống phần khác biệt , và Hiển thị nội dung hỗn hợp lựa chọn từ các tùy chọn sau:

  Vô hiệu hóa, sẽ không khoản mục hiển thị không an toàn.
  Hiển sử, sẽ luôn luôn thị mục không an toàn mà không yêu cầu
  dấu kiểm nhắc, sẽ nhắc bạn khi một web site sử dụng nội dung không an toàn
Lưu ý: Internet Explorer chặn nội dung không an toàn để giữ cho thông tin của bạn an toàn và được thiết lập để nhanh chóng theo mặc định. Khi cài đặt chuyên biệt này được thiết lập để cho phép, Internet Explorer không nhắc bạn với thông điệp "Hiển thị chỉ có nội dung an toàn" ngay cả khi web site đang sử dụng các yếu tố không an toàn.


Thông tin thêm
Để tìm hiểu thêm về những rủi ro của việc cho phép nội dung hỗn hợp, hãy xem blog Internet Explorer 9 sau đây được đăng:
Chỉ nội dung an toàn là web site được hiển thị, an toàn

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2625928 – останній перегляд: 01/07/2013 13:38:00 – виправлення: 6.1

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10

 • kbmt KB2625928 KbMtvi
Зворотний зв’язок